Приступа Людмила Анатоліївна

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Приступа Людмила Анатоліївна - кандидат економічний наук, доцентКандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів

та банківської справи

Хмельницького національного університету

 Освіта

— 1999 — 2004 рр. – навчання в Хмельницькому державному університеті, спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: Магістр з обліку і аудиту

— 2004 — 2007 рр.  – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету. 

 


Етапи професійного становлення:

— 2007-2008 рр. – молодший науковий співробітник науково-дослідної частини;
— 2009 р. – захист дисертації за темою «Складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язку», за спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
— 2007 – 2011 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
— 2011-2012 рр.. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
— з 2012 р. – доцент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Науковий ступінь, вчені звання:

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Викладання дисциплін:

— Страхові послуги.
— Фінанси, гроші та кредит.
— Фінанси підприємств.
— Гроші та кредит.
— Страхування.

Сфера наукових інтересів:

Стратегічне і фінансове управління; корпоративні фінанси; фінансові аспекти діяльності інститутів фінансового ринку; страхові послуги.

Науково-методичні праці:

Автор понад 40  наукових та навчально-методичних праць. 

Методичні видання: 
1.      Гроші та кредит: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів економічних напрямів підготовки / Л.Г. Гулько, О.В. Кошонько, Л.А. Приступа Л.А., А.Ю. Стопчак. – Хмельницький : ХНУ, 2012.  – 69 с.
2.      Фінанси, гроші і кредит: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Менеджмент» / Л.А. Приступа, О.В. Петришина — Хмельницький: ХНУ, 2013. — 74 с. 

Модулі дистанційного навчання:

1.      Модуль дистанційного навчання № 951 «Фінанси, гроші та кредит»/ Приступа Л.А., Петришина О.В.
2.      Модуль дистанційного  навчання № 357 «Страхування» / Михайловська І.М., Форкун І.В., Бастричев В.С., Матвійчук Л.О., Приступа Л.А.
3.      Модуль дистанційного навчання № 176 «Страхові послуги»/ Михайловська І.М., Приступа Л.А., Антонюк П.П. 
Монографії:
1. Приступа Л.А. Корпоративне управління в Україні: процеси формування та розвитку: монографія / за наук. ред. д. е. н., проф. Н.А. Хрущ. — К.: Кафедра, 2012. – С. 209-245, 284-291.
2. Приступа Л.А. Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, метоли та моделі / за ред. кенд. екон. наук., доц. К.Л. Ларіонової. – Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2013. – С. 279-307. 
Статті в міжнародних наукових виданнях:
1.      Приступа Л. Финансовый потенциал в системе корпоративного управления предприятиями /  Л. Приступа // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2013. — № 3. – Volume 1. – p. 145-149. 
Публікації у фахових виданнях:
1.      Приступа Л. А. Проблеми методичного забезпечення аналізу фінансового стану вітчизняних підприємств / Л. А. Приступа // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Випуск 10. Економічні науки. – Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2007. – С. 229–234.
2.      Приступа Л. А. Методичні аспекти аналізу фінансових ресурсів підприємства /                             Л. А. Приступа // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2007. – № 577. – С. 328–334.
3.      Приступа Л. А. Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства /             Л. А. Приступа, Н. А. Хрущ // Економіст. – 2007. – № 7 (249). – С. 28–3.
4.      Приступа Л. А. Методичні підходи визначення величини власних оборотних коштів підприємства / Л. А. Приступа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2007. – № 5. – С. 114–118.
5.      Приступа Л. А. Система показників оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства / Л. А. Приступа // Вісник Національного університету “Острозька академія”. – 2008. – Вип. 10, Ч. 2. – С. 252–260.
6.      Приступа Л. А. Окремі складові інтегральної оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язку / Л. А. Приступа, Н. А. Хрущ // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 6, Т. 1. –  С. 92-96.
7.      Приступа Л. А. Застосування матричних методів для комплексної оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств / Л. А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6, Т. 4. –  С. 277-281.
8.      Приступа Л. А. Теоретичні складові механізму управління інноваційним потенціалом підприємства / Л.А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6. – Т 3. –  С. 81-85.
9.      Приступа Л.А. Теоретичні складові механізму управління інноваційним потенціалом підприємства. — Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, Т.3, 2011. – №6. – С. 81-85
10.  Приступа Л.А. Застосування матричних методів для комплексної оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств / Л.А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6. – Т 4. – С. 277-281.
11.  Приступа Л.А. Оцінювання ефективності використання фінансового потенціалу підприємства / Л.А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, Т.2, 2012. – №6. – С. 143-145
12.  Приступа Л.А. Крпоративне страхування як інструмент мотивації персоналу / Л.А. Приступа, О.О. Музика // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, Т.2, 2012. – №4. – С. 85-88.
13.  Приступа Л.А. Страхування як ефективний засіб підвищення економічного потенціалу торговельного підприємства / Л.А. Приступа, В.Ю. Мудрик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2013. — № 4. — Т 2. – С. 231-235.
 
Публікації  у інших виданнях:
1.      Приступа Л. А. Оцінка впливу фінансових ресурсів на конкурентоспроможність підприємства / Л. А Приступа, М. М. Адамович, Д. О. Редькін // Школа професійного бухгалтера. – 2006. – № 11 (71). – С. 23–24.
2.      Приступа Л. А. Стратегічне позиціонування рівня ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язку / Л. А. Приступа // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи: збірник наукових праць студентів та молодих вчених. У 2 т. Т.2./ за заг. ред. М.П. Войнаренка. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – С. 103-106.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes