prustupa

Приступа Людмила Анатоліївна

Науковий ступень:

Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Доцент

Посада:

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького національного університету

prystupala@gmail.com
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Освіта

 • 1999 — 2003 рр. – навчання в Технологічному університеті “Поділля”, м. Хмельницький, спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: бакалавр економіки і підприємництва, рівень: бакалавр
 • 2003 — 2004 рр. – навчання в Хмельницькому державному університеті, спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: магістр з обліку та аудиту, рівень: магістр
 • 2004-2007 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету.

Етапи професійного становлення

 • 2007-2008 рр. – молодший науковий співробітник науково-дослідної частини;
 • 2009 р. – захист дисертації за темою «Складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язку», за спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
 • 2007 – 2011рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
 • 2011-2012 рр.– старший викладач кафедрифінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
 • з 2012 р. – доцент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Нагороди

 • Почесна грамота Хмельницького національного університету за високі досягнення у науково-дослідній роботі та у зв’язку з 30-річчям кафедри обліку та аудиту (12 грудня 2008 року)
 • Почесна грамота Хмельницького національного університету за сумлінну працю та вагомі показники у справі виховання студентської молоді (Грудень 2009 року)
 • Грамота Хмельницької міської ради за вагомі здобутки в навчальній роботі, ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів та значні досягнення у вихованні студентської молоді (24 квітня 2014 року)
 • Грамота Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у підготовку майбутніх фінансистів (26 травня 2015 року)
 • Подяка за активну участь та проведення тренінгу на фестивалі «Молодіжний портал», 14.11.2015 р., м.Хмельницький, ХТЕК КНТЕУ
 • Подяка Хмельницького національного університету за організацію та активну участь у проведенні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси» (13-15 квітня 2016 р.)
 • Подяка Луцького національного технічного університету за підготовку студентів до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (6-7 квітня, 2017 р.)
 • Подяка Луцького національного технічного університету за підготовку студентів до участі у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференціії молодих учених і студентів «Фінансово-кредитні механізми розвитку національної економіки» (7 квітня, 2017 р.)
 • Диплом Хмельницької обласної ради переможцю ХІІ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації “Фундаментальні НДР” за наукову роботу “ Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання ” з врученням І-ї премії (19.05.2017 р.)

Викладання дисциплін

 • Ризик-менеджмент у страхуванні.
 • Страхові послуги.
 • Страхування.
 • Фінанси підприємств.
 • Фінанси, гроші та кредит.

Методичні вказівки

 1. Гроші та кредит: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів економічних напрямів підготовки / Л.Г. Гулько, О.В. Кошонько, Л.А. Приступа, А.Ю. Стопчак. – Хмельницький : ХНУ, 2012.  – 69 с.
 2. Фінанси, гроші і кредит: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Менеджмент» / Л.А. Приступа, О.В. Петришина. — Хмельницький: ХНУ, 2013. — 74 с.
 3. Комплексна курсова робота: методичні вказівки для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Магістр» і «Спеціаліст» / Н.А. Хрущ, Р.С. Квасницька, К.Л. Ларіонова, І.В. Форкун, П.Г Іжевський, Л.А. Приступа, Л.О. Матвійчук. — Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2013. – 34 с.
 4. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики за фахом для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит», кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр» / Н.А. Хрущ, Р.С. Квасницька, І. М. Михайловська, К.Л. Ларіонова, І.В. Форкун, Л.О. Матвійчук, Л.А. Приступа, А.В. Олійник. — Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2013. – 46 с.
 5. Випускна робота: методичні вказівки до підготовки і захисту випускної роботи для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» / Н.А. Хрущ, Р.С. Квасницька, К.Л. Ларіонова, І.В. Форкун, Л.А. Приступа, Л.О. Матвійчук, С.М. Ксьондз. — Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2013. – 66 с.
 6. Виробнича практика: методичні вказівки до проходження практики за фахом для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит». / Н.А. Хрущ, І.В. Форкун, К.Л. Ларіонова, Л.О. Матвійчук, Л.А. Приступа, О.В. Кошонько, А.Ю. Стопчак. — Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2013. – 62с.
 7. Тестові завдання Державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань «Економіка і підприємництво» напряму підготовки «Фінанси і кредит» / Н.А. Хрущ, І.В. Форкун, І. М. Михайловська, Р.С. Квасницька, Л.А. Приступа, С.М. Ксьондз, А. В. Олійник, П.П. Антонюк. — Хмельницький: ХНУ, 2014. — 144 с.
 8. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з дисципліни «Страхові послуги» / Н.А. Хрущ, Л.А. Приступа, П.П. Антонюк – Кам’янець–Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. – 100 с.
 9. Тестові завдання для проведення фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр з фінансів, банківської справи та страхування» / Н. А. Хрущ, І. В. Форкун, Р. С. Квасницька, Л. О. Матвійчук, Л. А. Приступа, А. В. Олійник, П. П. Антонюк. – Кам’янець–Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. – 72 с.
 10. Тестові завдання для проведення фахових вступних випробувань для осіб, що вступають за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на базі диплому «молодшого спеціаліста» для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»/ Н. А. Хрущ, І. В. Форкун, Р. С. Квасницька, Л. О. Матвійчук, Л. А. Приступа, К. Л. Ларіонова, П. П. Антонюк. – Кам’янець–Подільський: ПП «Медобори- 2006», 2016. – 148 с.
 11. Матеріали та підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2015-2016 навчального року серед студентів вищих навчальних закладів з навчальної дисципліни «Державні фінанси» / Н.А. Хрущ, І.В. Форкун, Л.А. Приступа, П.П. Антонюк – Кам’янець–Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. – 48 с.

Дистанційні курси (модулі дистанційного навчання)

 1. Модуль дистанційного навчання № 176 «Страхові послуги» (Сертифікат №33. Протокол № 25-а від 22.04.2013 р.)
 2. Модуль дистанційного  навчання № 357 «Страхування» (Сертифікат №381. Протокол № 6 від 25.06.2013 р.)
 3. Модуль дистанційного навчання № 951 «Фінанси, гроші та кредит» (Сертифікат №747. Протокол № 6 від 25.06.2013 р.)
 4. Модуль дистанційного  навчання № 1080 «Ризики фінасових операцій» (Сертифікат №992. Протокол № 25-а від 28.10.2015 р.)
 5. Модуль дистанційного  навчання № 1373  Ризик-менеджмент у страхуванні»

Сфери наукових інтересів

 • Стратегічне і фінансове управління;
 • Корпоративні фінанси;
 • Фінансові аспекти діяльності інститутів фінансового ринку;
 • Страховий бізнес;
 • Страхові послуги;
 • Ризик-менеджмент діяльності суб’єктів господарювання.

Інформація про участь у науково-дослідних темах

 • Держбюджетна науково-дослідна тема “Прогресивні стратегії і технології управління організаційними структурами підприємств та їх об’єднань” (ДР № 0106U001003)
 • Держбюджетна науково-дослідна тема «Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері» (ДР № 0110U007602)
 • Держбюджетна науково-дослідна тема 3Б-2014 «Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання» (ДР № 0114U000272)
 • Держбюджетна науково-дослідна тема 3Б-2017 «Моделювання фінансово-економічної безпеки підприємницьких структур в стратегіях їх інноваційного розвитку» (ДР № 0117U001170)

Монографії та розділи у монографіях

 1. Приступа Л.А. Комплексна оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств/ Корпоративне управління в Україні: процеси формування та розвитку: монографія / за наук. ред. д. е. н., проф. Н.А. Хрущ. — К.: Кафедра, 2012. – С. 209-245, 284-291.
 2. Приступа Л.А. Фінансовий потенціал в системі корпоративного управління підприємствами/Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі / за ред. кенд. екон. наук., доц. К.Л. Ларіонової. – Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2013. – С. 279-307.
 3. Приступа Л.А. Аналіз та оцінювання структури фінансових ресурсів та фінансового потенціалу підприємства / Обліково-аналітичні аспекти управлінських концепцій: процеси формування та реалізації: монографія / за наук. ред. М.П. Войнаренка і Л.В. Скоробогатої. – Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. – С. 467-496, С. 599-605.
 4. Приступа Л.А. Особливості формування і використання коштів місцевих бюджетів України на сучасному етапі / Л.А. Приступа, Т. В. Басистюк// Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): кол. мон. Т.1. / за заг. ред. Т.О. Журавльової. — Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014.— 363 с. – С. 182-191.

Статті в журналах, що індексуються БД Scopus,

Web of Science Core Collection (WoS) та закордонні публікації

 1. Приступа Л. Финансовый потенциал в системе корпоративного управления предприятиями / Л. Приступа // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2013. — № 3. – Volume 1. – p. 145-149.
 2. Приступа Л.А. Особливості та тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні / Л. А. Приступа, О.О. Григораш // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – p. 300-303.
 3. Приступа Л.А. Особливості розвитку сучасного міжбанківського кредитного ринку в Україні / Л.А. Приступа // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică «Dezvoltarea sistemelor sociale şi economice într-un mediu competitiv la nivel global», 26 februar. 2016, Chişinău / com. org.: O. Ţicu (preşedinte) [et al.]. — Chişinău : S. п., 2016 (Editura Universitate de stat din Moldova). – рр. 246-249.

Статті в журналах, що індексуються БД Index Сореrnicus

 1. Приступа Л. А. Фінансові ресурси підприємства: дослідження ознак та класифікація/ Л. А. Приступа, Н. А. Хрущ // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – № 6, Т. 3. – С. 223-227.
 2. Приступа Л. А. Процес управління фінансовими ресурсами підприємства: сутність та складові / Л. А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 1, Т. 1. – С. 134-137.
 3. Приступа Л. А. Процес прийняття управлінських рішень: національні особливості та послідовність дій / Л. А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 2, Т. 2. – С. 109-113.
 4. Приступа Л. А. Оцінка та перспективи розвитку галузей транспорту і зв’язку / Л. А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 4, Т. 3. – С. 194-197.
 5. Приступа Л. А. Окремі складові інтегральної оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язку / Л. А. Приступа, Н. А. Хрущ // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 6, Т. 1. – С. 92-96.
 6. Приступа Л. А. Застосування матричних методів для комплексної оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств / Л. А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6, Т. 4. – С. 277-281.
 7. Приступа Л. А. Теоретичні складові механізму управління інноваційним потенціалом підприємства / Л.А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6. – Т 3. – С. 81-85.
 8. Приступа Л.А. Теоретичні складові механізму управління інноваційним потенціалом підприємства. — Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, Т.3, 2011. – №6. – С. 81-85
 9. Приступа Л.А. Застосування матричних методів для комплексної оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств / Л.А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6. – Т 4. – С. 277-281.
 10. Приступа Л.А. Оцінювання ефективності використання фінансового потенціалу підприємства / Л.А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, Т.2, 2012. – №6. – С. 143-145
 11. Приступа Л.А. Корпоративне страхування як інструмент мотивації персоналу / Л.А. Приступа, О.О. Музика // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, Т.2, 2012. – №4. – С. 85-88.
 12. Приступа Л.А. Страхування як ефективний засіб підвищення економічного потенціалу торговельного підприємства / Л.А. Приступа, В.Ю. Мудрик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2013. — № 4. — Т 2. – С. 231-235.
 13. Приступа Л.А. Тенденції, особливості та проблеми використання кредитних ресурсів для фінансування діяльності вітчизняних агропідприємств / Н.А. Хрущ, Л.А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2014. – Т. 2, № 4. — С. 175-179.
 14. Приступа Л.А. Стратегічне управління фінансовим капіталом страховика / Л.А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2015. – № 3, Т.3 — С. 205-208.
 15. Приступа Л.А. Особливості формування капіталу страхових компаній у сучасному бізнес-середовищі / Л.А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. — 2016. — № 4. Т. 2. — С. 225-228.

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України

 1. Приступа Л. А. Науково-теоретичні основи визначення фінансових ресурсів підприємства / Л. А. Приступа, Н. А. Хрущ // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 205: В 4 т. Том I. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – С. 72-82.
 2. Приступа Л. А. Проблеми методичного забезпечення аналізу фінансового стану вітчизняних підприємств / Л. А. Приступа // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Випуск 10. Економічні науки. – Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2007. – С. 229–234.
 3. Приступа Л. А. Методичні аспекти аналізу фінансових ресурсів підприємства / Л. А. Приступа // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку”. – 2007. – № 577. – С. 328–334.
 4. Приступа Л. А. Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства / Л. А. Приступа, Н. А. Хрущ // Економіст. – 2007. – № 7 (249). – С. 28–3.
 5. Приступа Л. А. Методичні підходи визначення величини власних оборотних коштів підприємства / Л. А. Приступа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2007. – № 5. – С. 114–118.
 6. Приступа Л. А. Система показників оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства / Л. А. Приступа // Вісник Національного університету “Острозька академія”. – 2008. – Вип. 10, Ч. 2. – С. 252–260.
 7. Приступа Л.А. Особливості обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні / Л.А. Приступа, Т. В. Басистюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. — 2014. – Вип. 6, Ч. 5. — С. 62-65.
 8. Prystupa L. A. FINANCIAL AND ECONOMIC ESSENCE AND TRENDS OF CROWDFUNDING IN TODAY’S BUSINESS ENVIRONMENT / N. A. Khrushch, Prystupa L. A. // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» — 2016. — № 1. — C. 130-133.
 9. Приступа Л.А. Страхування життя: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні / Л.А. Приступа, Т.І. Смалюк , І.Е. Совяк // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». — 2016. — № 7. — C. 224-228.
 10. Приступа Л.А. Ключові складові та сучасні тенденції депезитної політики вітчизняних банків / Л.А. Приступа, А.В. Павлюк, Д.І. Стасюк // Інфраструктура ринку. – 2017. – Вип. 3. – С. 141-146.

Публікації в збірниках праць та матеріалах конференцій

 1. Приступа Л.А. Елементи системи управління фінансовими ресурсами підприємства та їх функції / Л.А. Приступа // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції “Наука та освіта – ’2006”. Том 7. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 15-18.
 2. Приступа Л.А. Сутність та складові процесу управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах становлення корпоративного управління / Л.А. Приступа // Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту та перспективи для України: Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції 19 травня 2006р. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 172-173.
 3. Приступа Л. А. Оцінка впливу фінансових ресурсів на конкурентоспроможність підприємства / Л. А Приступа, М. М. Адамович, Д. О. Редькін // Школа професійного бухгалтера. – 2006. – № 11 (71). – С. 23–24.
 4. Приступа Л. А. Сучасне інформаційне забезпечення управління фінансовими ресурсами підприємства / Л.А. Приступа // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій. Збірник наукових праць науково-технічної конференції “Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2006” — Хмельницький: ХНУ, 2006. – С. 84-87.
 5. Приступа Л. А. Порядок формування величини власних і позикових фінансових ресурсів підприємства / Л.А. Приступа // Державна політика та стратегія реформування економіки України в XXI сторіччі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції (Полтава, 27 березня 2007 року). – Полтава: ПДАА, 2007. – С. 216-218.
 6. Приступа Л. А. Проблеми методичного забезпечення аналізу фінансового стану вітчизняних підприємств/ Л.А. Приступа // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів: Тези доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сімферополь: НІЦ КІПУ, 2007. – С. 238-240.
 7. Приступа Л. А Методичні аспекти аналізу фінансових ресурсів підприємства / Л.А. Приступа // Тези доповідей науково-практичної конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. –С. 180-181.
 8. Приступа Л. А Методи аналізу фінансових ресурсів підприємств у контексті забезпечення оцінки їх конкурентоспроможності / Л.А. Приступа // Інноваційні технології в науці, підготовці та перепідготовці фахівців. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17–18 травня 2007 р. – Одеса: Інститут фінансів Українського державного університету економіки і фінансів (ОІФ УДУЕФУ), 2007. –  С. 84-86.
 9. Приступа Л. А. Стратегічне позиціонування рівня ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язку / Л. А. Приступа // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи: збірник наукових праць студентів та молодих вчених. У 2 т. Т.2./ за заг. ред. М.П. Войнаренка. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – С. 103-106.
 10. Приступа Л. А. Роль валютного ринку у перерозподілі фінансових ресурсів / Л. А. Приступа // Збірник наукових праць IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених “Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспект” (14-15 травня 2009 р.). – Хмельницький, ХНУ, 2009. – Т. 2. – С. 138-141.
 11. Приступа Л. А. Проблеми та перспективи розвитку екологічного страхування в Україні через призму світового досвіду / Л. А. Приступа, А.В. Климчук // Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку” (17-19 травня 2012 р.). – Київ, 2012. – Частина 2. – С. 9-11.
 12. Приступа Л. А. Прибуток підприємства та основні фактори впливу на його величину / Л. А. Приступа, Є.М. Поплавський // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «World economy, finances and investments» 20-21 листопада 2012 р. (м. Донецьк, 2012) — c.162-165.
 13. Приступа Л. А. Специфіка страхового захисту вантажних перевезень на залізничному транспорті / Л. А. Приступа, Ю.Ю. Задоянчук // Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 18-20 квітня 2012 р.- в 3 т. – Т. ІІ. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. – С. 191-194.
 14. Приступа Л. А. Актуальні аспекти ціноутворення на підприємстві / Л. А. Приступа, І.М. Бринська // Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21-22 грудня 2012 р.) У 2-х частинах / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». — О.: ЦЕДР, 2012. Ч. 2. — С. 99-101.
 15. Приступа Л. А. Роль митно-тарифного регулювання в зовнішньоекономічній діяльності України / Л. А. Приступа, О.А. Шатайло // Економічні підсумки 2013 року: проблеми, перспективи, ефективність: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 грудня 2013 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С.О. Якубовський. — О. — с. 63-66
 16. Приступа Л. А. Особливості та напрями вдосконалення реклами страхових послуг / Л. А. Приступа, С.А. Возна // Економіка сьогодення: актуальні питання та іннофаційні аспекти: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 квітня 2013 року): У 3-х частинах. — К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. ч. 3. — С. 106-108.
 17. Приступа Л. А. Страховий ринок України: теоретико-прикладні аспекти функціонування на сучасному етапі / Л. А. Приступа, Н.В. Гайдайчук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «World economy, finances and investments» 25-27 травня 2013 р. (м. Донецьк, 2013) — c.11-14.
 18. Приступа Л. А. Проблеми становлення та перспективи розвитку екологічного страхування в Україні / Л. А. Приступа // Материалы ІІ Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и прогрессивные направления экономического развития регионов» (г. Донецьк, 25-27 апреля 2013 г.) / Научный журнал «Аспект» № 6, 2013. — Донецк: Изд-во «Цифровая типография», 2013. – с. 32-36.
 19. Приступа Л. А. Методичні аспекти рейтингового оцінювання вітчизняних страхових компаній / Л. А. Приступа, Т.О. Качалкіна // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теорія та практика: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30-31 травня 2013 року): У 3-х частинах. — К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. ч. 1. — С. 74-75.
 20. Приступа Л.А. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  / Л. А. Приступа, Д.Ю. Андрушко //Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів. Матеріали XХVI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 7-8 червня 2013 року). – Львів. У 2-х частинах: «Львівська економічна фундація‛, 2013. – Ч. І. – С. 60-63.
 21. Приступа Л. А. Особливості сучасного стану розвитку національної системи електронних платежів / Л. А. Приступа, Ю.С. Ковальчук // Шляхи розвитку економіки у контексті євроінтеграційних процесів. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 7-8 лютого 2014 року) / Наукове об’єднання «Еconomics». – Сімферополь: НО «Еconomics», 2014. – с. 110-112.
 22. Приступа Л. А. Тенденції та проблеми розвитку страхування життя в Україні / Л. А. Приступа, В.А. Відлацький // Економіка – погляд у майбутнє. Тенденції інноваційного розвитку економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 25-26 квітня 2014 р.). – У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч. 1. – с.27-30.
 23. Приступа Л. А. Проблеми та перспективи впровадження закордонного досвіду страхування життя в Україні / Л. А. Приступа, Є.В. Москаленко // Сучасні тенденції розвитку менеджменту та бізнес-адміністрування в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 23-24 травня 2014 р.) / ред. кол.: К.С. Шапошніков [та ін.] — Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. — С. 125-128.
 24. Приступа Л. А. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА / Л. А. Приступа, Ю. О. Навроцька // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів / ред. кол. : Н.А. Хрущ, І.М. Михайловська, Р.С. Квасницька, І.В. Форкун та інші (відп. ред. Н.А. Хрущ). — Хмельницький: ХНУ, 2014. — С.25-27
 25. Приступа Л. А. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СТАН, ДИНАМІКА ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ / Л. А. Приступа, М. А. Шамрик //Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів / ред. кол. : Н.А. Хрущ, І.М. Михайловська, Р.С. Квасницька, І.В. Форкун та інші (відп. ред. Н.А. Хрущ). — Хмельницький: ХНУ, 2014. — С.144-146.
 26. Приступа Л. А. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ СПРОЩЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ / Л. А. Приступа, О.В. Рибалкіна // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 2 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, К. Л. Ларіонова, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С.98-100
 27. Приступа Л. А. СУЧАСНИЙ СТАН МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ / Л. А. Приступа, С.А. Нікітюк // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 2 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, К. Л. Ларіонова, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С.162-165.
 28. Приступа Л. А. РИНОК СТРАХУВАННЯ КОСМІЧНИХ РИЗИКІВ: ІСТОРІЯ, ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ / Л. А. Приступа,  О.О. Золотарьова // Соціально-економічний розвиток країн: досвід та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30-31 травня 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 3-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч. 1. – С. 49-52.
 29. Приступа Л. А. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ: ЗАРУБІЖНІЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ / Л. А. Приступа, В.М. Пастушок// Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: збірник матеріалів V Міжнародної науково-пракичної конференції (м. Донецьк, 13-14 червня 2014 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. — Донецьк: ГО «СІЕУ», 2014. — Ч. 2. — С. 26-29.
 30. Приступа Л. А.МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОї БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ / Л. А. Приступа, Ю.О. Гелета // Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 8-9 серпня 2014 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. — Донецьк: ГО «СІЕУ», 2014. — С. 79-83.
 31. Приступа Л.А. Напрями активізації залучення кредитних ресурсів для підвищення конкурентного потенціалу вітчизняних агропідприємств // Матеріали Міжнародної науково-практичної-конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (2-4 жовтня 2014 р., м. Хмельницький). – Хмельницький: ХмЦНТІІ, 2014. – С.179-181.
 32. Приступа Л. А. Зарубіжний досвід страхування біржових та валютних ризиків / Л.А. Приступа, Степанишена А.П. // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Україна в європейській фінансовій системі: прагнення та реалії» (14 травня 2015 року, м. Луцьк). – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2015. – С. 316-318.
 33. Приступа Л. А. Страхування комерційних ризиків / Л.А. Приступа, О. В. Багрій // «Соціально-економічний розвиток країни: зарубіжний та вітчизняний досвід»: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 29 травня 2015 року) / ГО «Центр дослідження економіки, управління та інституційних проблем». – Вінниця: ЦДЕУІП, 2015. – C.28-30.
 34. Приступа Л.А. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ – ОДИН ІЗ НАЙДАВНІШИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ / Л.А. Приступа, А.В. Павлюк // Тенденції економічного розвитку України в умовах нестабільності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 травня 2015 р.). У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 2. – С. 40-43.
 35. Приступа Л.А. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ / Л.А. Приступа, П.В. Футорний // Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5-6 червня 2015 р.): у 4 частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. – Ч. I. – С. 85-89.
 36. Приступа Л.А. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ ДО СТРАХУВАННЯ / Л.А. Приступа, С.О. Алексеєва // Актуальні питання економічних наук: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12-13 червня 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 2. – С. 7-9.
 37. Приступа Л.А. РЕАЛІЇ МОРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ / Л.А. Приступа, Р.С. Поперечний // Реформування економіки держави та регіонів: технологічні та економічні аспекти: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 19-20 червня 2015 р.). у 2 частинах – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – Ч. II. – С. 78-80.
 38. Приступа Л.А. РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОВАРОВИРОБНИКА ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ / Л.А. Приступа, Г.В. Хмара // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 1 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, К. Л. Ларіонова, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 78-80.
 39. Приступа Л.А. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА АВТОМОБІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ «ЗЕЛЕНА КАРТКА»: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ / Л.А. Приступа, І.М. Штогрин// Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 1 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, К. Л. Ларіонова, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 92-94
 40. Приступа Л.А. ФОРФЕЙТИНГ В СИСТЕМІ КРЕДИТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА / Л.А. Приступа, В.А. Данькова // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 2 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, К. Л. Ларіонова, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 80-82.
 41. Приступа Л.А. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК ЗАСІБ АТИКРИЗОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ / Л.А. Приступа, Ю.О. Коваль// Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 2 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, К. Л. Ларіонова, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 88-91.
 42. Приступа Л.А. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРАУДФАНДИНГУ В УКРАЇНІ / Л.А. Приступа // «Нова модель регіонального економічного зростання : науково-теоретичні проблеми і механізм реалізації» / Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (м. Вінниця, 19 листопада 2015 р.) — Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД» , 2015. — С. 134-137.
 43. Приступа Л.А. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ КАПІТАЛОМ СТРАХОВИКА / Л.А. Приступа // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (8-10 жовтня 2015 р., м. Хмельницький- Яремче). – Хмельницький: ФО-П Сторожук О.В., 2015. – С.152-154.
 44. Приступа Л.А. Економічний зміст, особливості та відмінності факторингу та форфейтингу / Л.А. Приступа Л.А., В.А. Данькова // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» (12-13 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: Національна металургійна академія України , 2016. – Частина 4. Секція 4. – С. 331-335.
 45. Приступа Л.А.  СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ / Л.А. Приступа, В.О. Казора // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 1 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 34-36.
 46. Приступа Л.А. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ / Л.А. Приступа, Ю. А. Марченко // Потенціал економіки країни: сучасний стан, розвиток та управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17-18 червня 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч. 2. – С. 78-80.
 47. Приступа Л.А. АСИСТАНС У СТРАХУВАННІ: СУТНІСТЬ, СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ / Приступа Л.А., Терещенко О.С. // СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ. — № 3 (03). — 2016. — С.226-232.
 48. Приступа Л.А. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ / Л.А. Приступа, А.В. Павлюк // Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів, 27 жовтня 2016 р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – С. 339-342.
 49. Приступа Л.А. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ЩОДО ЙОГО ТРАКТУВАННЯ/ Л. А. Приступа, В.В. Баюн // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 2 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 38-39.
 50. Приступа Л. А. ЛІЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА/ Л. А. Приступа, О. В. Собко // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 2 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 51-52.
 51. Приступа Л. А. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ / Приступа Л.А., Стасюк Д.І.// Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 9-10 грудня 2016 р.) / За. заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. –Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – с. 145-147.
 52. Приступа Л. А. УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ / Л. А. Приступа, А. І. Кравчук // Актуальні питання, проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 грудня 2016 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2016. – С. 105-108.
 53. Приступа Л.А. ДЕПОЗИТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНОЮ БАЗОЮ БАНКУ / Л.А. Приступа, А.О. Грабовська // Фінанси, менеджмент та аудит: стан та перспективи розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 січня 2017 року) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку» – О: ЦЕДР, 2017. – С. 96-99.
 54. Приступа Л.А. Організація управління фінансовими потоками підприємства / Л.А. Приступа, А.А. Грушевська // Становлення та розвиток економіки і права: від теорії до практики: тези доповідей інтернет-конференції, 23 лютого 2017р. – Вінниця : ВКІ, 2017. – С.49-51.
 55. Приступа Л.А. Депозитна політика у системі фінансового менеджменту вітчизняних банківських установ / Л.А. Приступа, В.А. Данькова // Фінансово-кредитні механізми розвитку національної економіки // Зб. тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів. – 7 квітня. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 31-33.
 56. Приступа Л.А. Система антикризового управління як засіб протидії небажаному банкрутству / Л. А. Приступа, О.П. Лутай // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 – 14 квітня 2017 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 510-514.
 57. Приступа Л.А. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ / Л. А. Приступа, М.М. Гелик// Маркетинг очима молоді: Збірник статей молодих вчених та студентів за підсумками VІІІ регіональної студентської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 11 травня 2017 р.) – Хмельницький: ХНУ, 2017. – С. 31-34.
 58. Приступа Л.А. СТРАХОВИЙ ПРОДУКТ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ / Л. А. Приступа, Т.М. Голик // Маркетинг очима молоді: Збірник статей молодих вчених та студентів за підсумками VІІІ регіональної студентської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 11 травня 2017 р.) – Хмельницький: ХНУ, 2017. – С. 34-36.
 59. Приступа Л.А. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ / Л. А. Приступа, Ю.Л. Левчук// Маркетинг очима молоді: Збірник статей молодих вчених та студентів за підсумками VІІІ регіональної студентської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 11 травня 2017 р.) – Хмельницький: ХНУ, 2017. – С. 81-83.
 60. Приступа Л.А. ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ / Л. А. Приступа// Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти: тези доп. V Міжнар. нак.-практ. конф., м. Хмельницький-смт Сатанів, 12-14 травня 2017 р. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – С. 138-140.
 61. Приступа Л.А. Актуальні аспекти сучасної депозитної політики банків / Л.А. Приступа, В.А. Данькова // Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 9-10 червня 2017 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – У 2-х частинах. – О. : ЦЕДР, 2017. – Ч. 2. – С. 50-53.
 62. Приступа Л.А. Аналітична оцінка розвитку ринку страхування життя в Україні / Л.А. Приступа, А.І. Кравчук //Наукова думка інформаційного століття [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 червня 2017 року у м. Дніпро / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Одеса: Друкарня «Друкарик», 2017. – Т.3. – С. 29-33.
 63. Приступа Л.А. кредитна діяльність як умова підвищення конкурентоспроможності банку / Л.А. Приступа, Д.В. Алдобаєв , Д.І. Приступа // Наукова думка інформаційного століття [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 червня 2017 року у м. Дніпро / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Одеса: Друкарня «Друкарик», 2017. – Т.3. – С. 106-111.
 64. Приступа Л.А. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ /  Л.А. Приступа, Л.В. Дубицька // Наукова думка інформаційного століття [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 червня 2017 року у м. Дніпро / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Одеса: Друкарня «Друкарик», 2017. – Т.4. – С.77-80.
 65. Приступа Л.А. РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ /  Л.А. Приступа, Т.О. Свідзінська // Наукова думка інформаційного століття [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 червня 2017 року у м. Дніпро / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Одеса: Друкарня «Друкарик», 2017. – Т.4. – С. 90-93.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes