Олійник Андрій Володимирович

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Oliynyk   Старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету.

 Освіта

— 1978 — 1983 рр. – навчання в Київському державному університеті,ім. Т.Г. Шевченка, факультет кібернетики,  спеціальність: «Прикладна математика», кваліфікація: математик
— з 2011 рр. – здобувач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету. Тема дисертації: «Механізм протидії банкрутству комерційних банків в Україні»

Етапи професійного становлення:

— 1983 – 1993 рр. – інженер-програміст, старший інженер програміст, провідний інженер програміст, начальник бюро розробки, впровадження та супроводу задач АСУП НВО «Катіон»
— 1993 – 1995 рр. – інженер-програміст, начальник відділу фінансової безпеки Проскурівського відділення АКБ «Україна»
— 1995 – 2005 рр. – головний інженер сектору фінансової безпеки, начальник сектору захисту інформації, начальник служби автоматизації банківських технологій Хмельницької дирекції АКБ «Україна» 
— 1999 – 2005 рр. – викладач, старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету за сумісництвом
— з 2005 р. — старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Викладання дисциплін:

— Інформаційні системи і технології у фінансах
— Банківські операції
— Банківська система

Сфера наукових інтересів:

— Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України
— Механізми забезпечення фінансової безпеки банків
— Дослідження природи кризових явищ у діяльності банків та визначення напрямів їх нейтралізації

Наукові праці:

Автор 2-х навчальних посібників з грифом МОН, опублікував більше 100 наукових праць, у тому числі  наукову монографію

Навчальні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України: 

1. Олійник А.В., Шацька В.М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах / Навчальний посібник. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2006. – 436 с.
2. Михайловська І.М., Олійник А.В. Банківські операції. Кредитно-модульний курс. / Навчальний посібник. / І.М. Михайловська, А.В. Олійник – Львів: “Магнолія – 2006”, 2011. – 625 с.
 
Монографії:
3. Олійник А.В. Економічна сутність, підходи до оцінки та моделювання ризику банкрутства комерційних банків. Розділ у колективну монографію «Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний та соціальний аспекти» / За ред. О.І. Барановського, І.М. Михайловської. — Хм.: ХНУ, 2010. — 500 с.
 
Статті в міжнародних наукових виданнях:
4. Олейник А.В. Влияние рисков на проблемне банки в системе противодействия их банкротства. / А.В. Олейник // Материалы международного научно-практического конгресса “Современные инструменты экономики. Модернизация. Новые альтернативы”. (Научно периодическое издание) — г.Женева, Швейцария, г. Минск, Белоруссия, г. Одесса, Украина, г. Санкт Петербург, Российская Федерация, 2013. – С.163-167. — 293 с.
 
Основні публікації:
5. Олійник А.В. Елементи механізму протидії банкрутству комерційних банків / А.В. Олійник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. матеріалів ХV Всеукраїнської НПК (8-9 листопада 2012 року) – м. Суми, ДВНЗ „Українська академія банківської справи НБУ”, 2012. – C.143-145 
6. Олейник А.В. Роль економического равновесия в обеспечении механизма противодействия банкротству коммерческих банков / А.В.Олейник// Проблемы и перспективы развития экономики в современном обществе. Сб.научных трудов участников Международной научно-практической конференции, г.Москва, 22 декабря 2012, Московское экономическое объединение, 2012. С.28-32 
7. Олійник А.В. Використання грошового потоку для діагностики ризику банкрутства комерційного банку / А.В. Олійник // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн: зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 листопада 2012 р) – м. Дніпропетровськ, ДВНЗ „Національний гірничий університет”, 2012. – С.223-225.
8. Олійник А.В. Роль державного банківництва у ринковій економіці / А.В. Олійник // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2012 року) – Хмельницький: ХНУ, 2012. – С.181-186. 
9. Олійник А.В. Особливості та проблеми банкрутства вітчизняних банків / А.В. Олійник //Актуальні питання сучасної економіки: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 28-29 вересгя 2012 року) / ГО „Центр економічних досліджень та розвитку”. – Одеса: ЦЕДР, 2012. – С.119-121.
10. Олійник А.В. Тенденції розвитку ринку міжбанківського кредитування в системі протидії банкрутству комерційних банків [Текст] / А.В. Олійник  //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.-2012.-№6, Т.2.-С. 125-130.
11. Олійник А.В. Економічна сутність та чинники банкрутства комерційних банків[Текст] / А.В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.-2011.-№3,Т.1.-С. 93-98.
12. Олійник А.В. Перерозподіл кредитного портфеля та ресурсів комерційних банків в умовах фінансової кризи за перше півріччя 2009 року[Текст] / А.В. Олійник //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.-2010.-№1,Т.1.-С. 141-147.
13. Олійник А.В. Світова фінансова криза та її вплив на розвиток банківської системи України у 2008 році[Текст] . А.В. Олійник //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.-2009.-№2, Т.1.-С. 62-66.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes