oliynuk

Олійник Андрій Володимирович


Посада:

Старший викладач
кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Хмельницького національного університетуoleynik_andrey@hotmail.com
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Освіта

 • 1978 — 1983 рр. – навчання в Київському державному університеті,ім. Т.Г. Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність: «Прикладна математика», кваліфікація: математик
 • з 2011 рр. – здобувач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету. Тема дисертації: «Механізм протидії банкрутству комерційних банків в Україні»

Етапи професійного становлення

 • 1983 – 1993рр. – інженер-програміст, старший інженер програміст, провідний інженер програміст, начальник бюро розробки, впровадження та супроводу задач АСУП НВО «Катіон»
 • 1993 – 1995 рр. – інженер-програміст, начальник відділу фінансової безпеки Проскурівського відділення АКБ «Україна»
 • 1995 – 2005 рр. – головний інженер сектору фінансової безпеки, начальник сектору захисту інформації, начальник служби автоматизації банківських технологій Хмельницької дирекції АКБ «Україна»
 • 1999 – 2005 рр. – викладач, старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету за сумісництвом
 • з 2005 р. — старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
 • 1983 – 1993рр. – інженер-програміст, старший інженер програміст, провідний інженер програміст, начальник бюро розробки, впровадження та супроводу задач АСУП НВО «Катіон»
 • 1993 – 1995 рр. – інженер-програміст, начальник відділу фінансової безпеки Проскурівського відділення АКБ «Україна»
 • 1995 – 2005 рр. – головний інженер сектору фінансової безпеки, начальник сектору захисту інформації, начальник служби автоматизації банківських технологій Хмельницької дирекції АКБ «Україна»
 • 1999 – 2005 рр. – викладач, старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету за сумісництвом
 • з 2005 р. — старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Нагороди

 • Почесна грамота Хмельницької міської ради та виконавчого комітету – 04.2013 року
 • Грамота Хмельницької міської ради та виконавчого комітету – 26.05.2015 року
 • Грамоти Хмельницького національного університету – 2011, 2013, 2014 роки
 • Подяки Хмельницького національного університету – 2013, 2014, 2016 роки

Викладання дисциплін

 • Банківські операції
 • Банківська система
 • Інформаційні системи і технології у фінансах

Навчальні підручники та посібники

 1. Олійник А.В., Шацька В.М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах [Текст] : навч. посіб.-Хмельницький:ТУП. — – 103 с.
 2. Олійник А.В., Шацька В.М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах / Навчальний посібник. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2006. – 436 с.
 3. Михайловська І.М., Олійник А.В. Банківські операції. Кредитно-модульний курс. / Навчальний посібник. / І.М. Михайловська, А.В. Олійник – Львів: “Магнолія – 2006”, 2011. – 625 с.

Методички, модулі та інше

 1. Основи обліку банківських операцій. Частина 1. Облік за розрахунково-касовими та внутрішньобанківськими операціями. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання з курсу спеціальності “Фінанси”. / А.В.Олійник. – Хмельницький: ТУП, 2001. – 40 с.
 2. Основи обліку банківських операцій. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання з курсу спеціальності “Фінанси”. Частина 2. “Ревізія, контроль та аудит в банках” / А.В.Олійник. – Хмельницький: ТУП, 2000. – 69 с.
 3. Інформаційні системи і технології у фінансових установах. Методичні вказівки та лабораторний практикум з курсу для студентів економічних спеціальностей / А.В. Олійник, О.О.Радецька. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – 162 с.
 4. Банківські операції. Методичні вказівки до вивчення курсу студентами спеціальності “Фінанси” / А.В. Олійник. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 103 с.
 5. Основи інформаційних технологій у фінансах. Методичні вказівки до проходження навчальної практики студентами спеціальності “Фінанси і кредит” / А.В. Олійник. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 78 с.
 6. Кредитування та контроль / Методичні вказівки до вивчення курсу студентів спеціальності „Фінанси” – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 118 с.
 7. Банківські операції. / Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності „Фінанси і кредит” з курсу. – Хмельницький: ХНУ, 2012. – 75 с.
 8. Інформаційні системи і технології у фінансах. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності „Фінанси і кредит” [Електронний документ] / А.В.Олійник, О.В.Кошонько. − Хмельницький: ХНУ, 2013.−109с.
 9. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки “Фінанси і кредит”- [Електронне видання], ХНУ. – 2014. – 129 с.
 10. Банківські операції. / Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» [Електронний документ] / Н.А. Хрущ, А.В.Олійник − Хмельницький: ХНУ, 2015.−43 с.
 11. Банківська справа. Модуль дистанційного навчання. Для студентів дистанційної форми навчання / В.М. Шацька, А.В. Олійник – Хмельницький: ТУП, http://dn.khnu.km.ua — 2004.
 12. Основи обліку та аналізу в банках. Модуль дистанційного навчання. Для студентів дистанційної форми навчання / В.М. Шацька, А.В. Олійник – Хмельницький: ТУП, http://dn.khnu.km.ua — 2004.
 13. Інформаційні системи і технології у фінансах. Модуль дистанційного навчання. Для студентів дистанційної форми навчання / А.В. Олійник, Т.М. Дэдик – Хмельницький: ХНУ, http://dn.khnu.km.ua – 2007 (Сертифікат ХНУ № 28 від 10.07.2007)
 14. Навчальна практика. Основи інформаційних технологій у фінансах. Модуль дистанційного навчання для студентів напряму підготовки “Фінанси і кредит” / А.В. Олійник, В.Є. Кудельський. – Хмельницький: ХНУ, http://dn.khnu.km.ua – 2011 (Сертифікат ХНУ № 698 від 04.05.2011)
 15. Банківські операції. Модуль дистанційного навчання. Для студентів дистанційної форми навчання / А.В. Олійник, Т.М. Дэдик – Хмельницький: ХНУ, http://dn.khnu.km.ua — 2012. (Сертифікат ХНУ № 242 від 06.07.2012)
 16. Банківська система. Модуль дистанційного навчання. Для студентів дистанційної форми навчання / А.В.    Олійник – Хмельницький: ХНУ, http://dn.khnu.km.ua – 2014 (Сертифікат ХНУ № 905 від 21.05.2014).

Сфери наукових інтересів

 • Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України
 • Механізми забезпечення фінансової безпеки банків
 • Дослідження природи кризових явищ у діяльності банків та визначення напрямів їх нейтралізації

Інформація про участь у науково-дослідних темах

 • Приймав участь у науково-дослідній роботі кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького  національного університету за темою «Управління недержавною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни» (номер державної реєстрації 0111U002302)

Монографії та розділи у монографіях

 1. Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний та соціальний аспекти» / За ред. О.І. Барановського, І.М. Михайловської. — Хм.: ХНУ, 2010. — 500 с. (Олійник А.В. розділ «Економічна сутність, підходи до оцінки та моделювання ризику банкрутства комерційних банків» — C.238-272)
 2. Управління недержавною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни / За ред. канд. екон. наук, проф. кафедри ФБС І.М. Михайловської. – ХНУ, 2013. — 326 с. (Олійник А.В. розділ «Оцінка впливу банкрутства та ліквідації банків на соціально-економічний процес в Україні» – С.109-147.) (Олійник А.В. розділ «Розробка механізму попередження банкрутства банків у системі антикризового управління» – С.269-288.)
 3. Study of problems in modern science: new technologies in engineering, advanced management, efficiency of social institutions. Monograph: edited by Shalapko Yurij, Wyszkowska Zofia, Musial Janusz, Paraska Olga – Bydgoszcz – 2015. – 753 р. (Oliinyk A. Crisis management in the bankruptcy counteraction system. – P.680-699.)
 4. Ekonomiczno-spoleczne uwarunkowanie rozwoju gospodarczego – zarzadzania infomacja i nowymi technologiami. Monografie pod redakcja prof. dr. hab. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy – Wydawnictwa Wyzszej Skoly Zarzadzania i Administracji w Opolu – 2015. – 507 p. (Андрій В. Олійник Антикризове управління в системі протидії банкрутству банків. – С.465-477)
 5. Реформування та розвиток банківських систем країн світу: монографія / За ред. д.е.н., професора Барановського О.І. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. (Олійник А.В. Вплив власного капіталу на проблемну кредитну заборгованість банків у системі протидії їх банкрутству)

Статті в журналах, що індексуються БД Scopus, Web of Science Core Collection (WoS) та закордонні публікації

 1. Oliinyk Andrey ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THREATS AND PRESENT CRISIS / A. Oliinyk // Scientific and educational journal “The Genesis of Genius”; Geneva, Switzerland, December 2015 # 5, Volume 1. Publishing Center of The international scientific association of economists “Consilium”, Geneva, 2015, p.147. – P.109-116
 2. Олійник А.В. Інституційні засади банкрутства вітчизняних банків. / А.В. Олійник // ‛Экономическая дискуссия: перспективы будущего“ [Текст]: материалы Международной научно-практической конференции, 18 апреля 2014 года / Науч.-инф. издат. центры на базе Ассоциации студентов и преподавателей «Экономист» – Франкфурт-на-Майне: ОР1; Киев: ОР2, Москва: ОР2. Изд-во 2014. – С. 152-156. – 261 с. ISBN 978-5-4379-0241-7
 3. Oleynik A.V. Risk classification solvency loss (bankruptcy) of the bank on the basis of differentiation. / A.V. Oleynik // Материалы международного научно-практического конгресса “Объединение экономистов и правоведов-ключ к новому этапу развития”. (Научно периодическое издание) — г.Женева, Швейцария, г. Минск, Белоруссия, г. Одесса, Украина, г. Санкт Петербург, Российская Федерация, 29 ноября 2013. – С.191-194. – Т.1. – 269 с.
 4. Олейник А.В. Влияние рисков на проблемные банки в системе противодействия их банкротства. / А.В. Олейник // Материалы международного научно-практического конгресса “Современные инструменты экономики. Модернизация. Новые альтернативы”. (Научно периодическое издание) — г.Женева, Швейцария, г. Минск, Белоруссия, г. Одесса, Украина, г. Санкт Петербург, Российская Федерация, 2013. – С.163-167. — 293 с.
 5. Олейник А.В. Роль экономического равновесия в обеспечении механизма противодействия банкротству коммерческих банков / А.В.Олейник// Проблемы и перспективы развития экономики в современном обществе. Сб.научных трудов участников Международной научно-практической конференции, г.Москва, 22 декабря 2012, Московское экономическое объединение, 2012. С.28-32

Статті в журналах, що індексуються БД Index Сореrnicus

 1. Олійник А. В. Реструктуризація та реорганізація як інструменти антикризового управління банком [Текст] / А. В. Олійник, А. М. Мартинюк // Молодий вчений. — 2016. — №12.1 (40). – Частина VI. – С.912-916. ISSN (Print): 2304-5809 ISSN (Online): 2313-2167

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України

 1. Олійник А.В. Перерозподіл кредитного портфеля та ресурсів комерційних банків в умовах фінансової кризи за перше півріччя 2009 року [Текст] / А.В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2010. — №1, Т.1. — С. 141-147.
 2. Олійник А.В. Економічна сутність та чинники банкрутства комерційних банків [Текст] / А.В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.-2011.-№3,Т.1.-С. 93-98.
 3. Олійник А.В. Тенденції розвитку ринку міжбанківського кредитування в системі протидії банкрутству комерційних банків [Текст] / А.В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.-2012.-№6, Т.2.-С. 125-130.
 4. Михайловська І.М. Економічна сутність та структурні елементи механізму протидії банкрутству комерційних банків / І.М. Михайловська, А.В. Олійник // Інноваційна економіка. – 2013. — № 7 [45]. – С. 224-229
 5. Олійник А.В. Проблемні банки та методи їх врегулювання в механізмі протидії банкрутству / А.В. Олійник // Вісник Одеського національного університету. – Економічна серія. – 2013. – Том 18. – Випуск 3. – С. 159-163. ISSN 2304-0920
 6. Олійник А.В. Розвиток інституційних засад банкрутства та оптимізація процесу роботи з проблемними банками в Україні / А.В. Олійник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – 2014. — № 9. – С. 166-169.
 7. Олійник А.В. Напрями вдосконалення антикризового управління вітчизняними банками / А.В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. — №3. – Том 3. – С. 193-197.
 8. Олійник А. В. Реструктуризація банківської системи України як інструмент протидії банкрутству банків / А. В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. — № 4. – Т.2. – С.190-196
 9. Олійник А.В. Проблемні кредити та їх вплив на платоспроможність банків в Україні / А.В. Олійник, І.В. Воловнік // Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство» Мукачівського державного університету. – 2016. — Випуск 6. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-6

Публікації в збірниках праць та матеріалах конференцій

 1. Олійник А.В. Елементи механізму протидії банкрутству комерційних банків / А.В. Олійник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. матеріалів ХV Всеукраїнської НПК (8-9 листопада 2012 року) – м. Суми, ДВНЗ „Українська академія банківської справи НБУ”, 2012. – C.143-145
 2. Олійник А.В. Використання грошового потоку для діагностики ризику банкрутства комерційного банку / А.В. Олійник // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн: зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 листопада 2012 р) – м. Дніпропетровськ, ДВНЗ „Національний гірничий університет”, 2012. – С.223-225.
 3. Олійник А.В. Роль державного банківництва у ринковій економіці / А.В. Олійник // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2012 року) – Хмельницький: ХНУ, 2012. – С.181-186.
 4. Олійник А.В. Особливості та проблеми банкрутства вітчизняних банків / А.В. Олійник // Актуальні питання сучасної економіки: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 28-29 вересгя 2012 року) / ГО „Центр економічних досліджень та розвитку”. – Одеса: ЦЕДР, 2012. – С.119-121.
 5. Олійник А.В. Аналіз загроз банкрутства вітчизняних банків та напрями їх подолання // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку економіки України та інших країн». Чернігівський державний технологічний університет, 29-30 листопада 2013 року. – С.82-85
 6. Олійник А.В. Вплив зовнішніх чинників на ефективність управління банком в умовах криз. / А.В. Олійник // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (2-4 жовтня 2014 року, м. Хмельницький). – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2014. – С. 76-78. — 350 с.
 7. Олійник А.В. «Фрод-моніторинг у системі протидії банкрутству банків» / А.В. Олійник // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції (05 червня 2015 року) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». — Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. —  С.47-49.
 8. Олійник А.В. Антикризове управління банком у системі протидії банкрутству / А.В. Олійник // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8-10 жовтня 2015 року м.Хмельницький-Яремче). – Хмельницький: ФО-П Сторожук О.В., 2015. – 278. – С. 195-198. IBSN 978-617-7143-23-8.
 9. Олійник А.В. Вплив монетарної політики на життєздатність банків / А.В. Олійник // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (6-8 жовтня 2016 р., м. Хмельницький-Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2016. – 216 с. —  С.80-81.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes