Матвійчук Леся Олексіївна

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Матвійчук Леся Олексіївна - кандидат економічних наук, доцент

Кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та
банківської справи
Хмельницького національного університету.

Освіта

— 2002 — 2006 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: бакалавр
— 2006 — 2007 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: магістр з фінансів
— 2007-2010 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету. Тема дисертації: «Формування на оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства»
— 2011р. – Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування на оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства»

Етапи професійного становлення:

— 2007 – 2011 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
— 2012 р. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
— з 2013 р. – доцент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Науковий ступінь, вчені звання:

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом ДК № 004721 від 17.02 2012 р.).


Викладання дисциплін:

— Фінанси страхових організацій.
— Податкова система
— Податковий менеджмент
— Фінансові основи підприємництва

Сфера наукових інтересів:

— Механізм управління капіталом в системі фінансової безпеки підприємства
— Теоретико–концептуальні засади податкового менеджменту
— Податкова система України
— Фінанси страхових організацій

Наукові праці:

Опубліковано більше 30 наукових праць, у тому числі 3 наукові монографії 

У монографіях:

1.      Матвійчук Л.О. Оптимізація структури капіталу і управління ресурсами в системі фінансової безпеки підприємства // Підвищення конкурентного потенціалу та економічної безпеки промислових підприємств за умов розвитку глобалізацій них процесів : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Нижника. — Хмельницький : ХНУ, 2013. – 329-376.
2.      Матвійчук Л.О. Теоретико-методичні основи управління капіталом як ключовим елементом забезпечення фінансової безпеки підприємства Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі : колективна монографія за науковою редакцією к.е.н., доц. Ларіонової К.Л. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори — 2006» , 2013.–С.235-259.
3.      Матвійчук Л. О. Концептуальні аспекти структуризації капіталу підприємства в системі його фінансової безпеки // Сучасні підходи, методи та моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського, канд. екон. наук, доц. І. М. Михайловської. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 495 с.

У фахових наукових виданнях:

4.      Матвійчук Л.О. Сучасні тенденції та новації розвитку ринку страхування життя в Україні / Л.О. Матвійчук // Вісник ХНУ. — № 4.- 2013.- С.94-101
5.      Матвійчук Л.О. Теоретичні підходи до визначенні сутності поняття «економічна безпека підприємства»// Вісник Національного університету імені Лесі Українки. – 2012. — №4
6.      Матвійчук Л.О. Теоретичні аспекти страхування  / Л.О. Матвійчук // Вісник ХНУ. — № 4.- 2012.- с.160-164
7.      4. Матвійчук Л.О. Сучасні тенденції та новації розвитку ринку страхування життя в Україні / Л.О. Матвійчук // Вісник ХНУ. — № 6.- 2012.- С.118-121
8.      Матвійчук Л. О. Методика визначення рівня фінансової безпеки машинобудівних підприємств / Л. О. Матвійчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5(119). – С. 109–114.
9.      Матвійчук Л. О. Ранжування машинобудівних підприємств Хмельниччини на основі оцінки капіталу / Л. О. Матвійчук // Вісник Сумського державного університету. Економічні науки. – 2011. – № 1. – С. 101–112.
10.  Матвійчук Л. О. Методи визначення рівня фінансової безпеки підприємства / Л. О. Матвійчук // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 4(54). – С. 330–332.
11.  Матвійчук Л. О. Особливості прийняття управлінських рішень у процесі оптимізації структури капіталу машинобудівних підприємств / Л. О. Матвійчук // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових статей. Економічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – № 2 (6). – С. 41–45.
12.  Матвійчук Л. О. Структура системи фінансової безпеки в управлінні підприємством / Л. О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 6. – Т. 3. – С. 194–197.
13.  Матвійчук Л. О. Концептуальні аспекти фінансової безпеки підприємства / Л. О. Матвійчук // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – № 4(18). – С. 133–136.
14.  Матвійчук Л. О. Теоретичні основи структуризації капіталу підприємства / Л. О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 5. – Т. 2. – С. 147–150.
15.  Матвійчук Л. О. Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах господарювання / Л. О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – № 5. – Т. 2. – С. 80–82.
16.  Матвійчук Л.О. Правове регулювання споживчого кредитування в Україні/ / Л.О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008.- №5.- Т.2. – С.80-82.

В інших наукових виданнях:

17.  Матвійчук Л. О. Концептуальні аспекти фінансової безпеки страхових компаній / Л. О. Матвійчук // Вісник Одеського національного університету. – 2013.- Т.18. – Випуск 2/1. — С. 30-32.
18.  Матвійчук Л. О. Система управління капіталом машинобудівних підприємств / Л. О. Матвійчук // Бізнес та інновації у сучасному світі : матеріали ІІ наук.-практ. конференції, 11–12 квітня 2011 р. / відп. ред. Ю. О. Махортов. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2011. – С. 167–170 .
19.  Матвійчук Л. О. Формування механізму управління капіталом машинобудівних підприємств / Л. О. Матвійчук // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали наук.-практ. конференції (11–12 травня 2011 р.) / відп. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 120–121.
20.  Матвійчук Л.О. Рівні управління капіталом підприємства / Л.О. Матвійчук // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 травня 2011р.) / відпр. ред. Л.Г. Ліпич. — Луцьк: Волин. Мистецька агенція «Терен», 2011.- 348с. – С.141-142.
21.  Матвійчук Л. О. Внутрішні фактори впливу на формування структури капіталу підприємства / Л. О. Матвійчук // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15–16 квітня 2010 р. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010. – С. 80–82.
22.  Матвійчук Л. О. Зовнішні фактори впливу на формування структури капіталу машинобудівних підприємств / Л. О. Матвійчук // Дні фінансової науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–14 травня 2010 р. – Сімферополь : КІЕГП, 2010. – С. 92–95.
23.  Матвійчук Л. О. Автоматизація управління фінансовими ресурсами підприємства / Л. О. Матвійчук // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій : збірник наукових праць. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – Т. 2. – С. 57–63.
 
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes