matviichuk

Матвійчук Леся Олексіївна

Науковий ступень:

Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Доцент

Посада:

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького національного університету

matvijchuk.lesya@gmail.com
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Освіта

 • 2002 – 2006 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: бакалавр.
 • 2006 – 2007 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: магістр з фінансів.
 • 2007-2010 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету.
 • 2011р. – Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування на оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства»

Етапи професійного становлення

 • 2007 – 2011 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
 • 2012 р. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
 • з 2013 р. – доцент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Нагороди

 • Грамота Хмельницької міської ради за вагомі здобутки у навчальній роботі, ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів та за значні здобутки на ниві виховання студентської молоді від 25 квітня 2013 року;
 • Почесна грамота Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців з фінансів, від 24 квітня 2014 року;
 • Грамота Хмельницького національного університету за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі від 26 травня 2015 року.

Викладання дисциплін

 • Страхування.
 • Фінанси страхових організацій.
 • Страховий менеджмент.
 • Податковий менеджмент.

Методичні вказівки

 1. Комплексна курсова робота: методичні вказівки для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Магістр» і «Спеціаліст» / Н.А. Хрущ, Р.С. Квасницька, К.Л. Ларіонова, І. В. Форкун, Л.О. Матвійчук, П.Г. Іжевський, Л.А. Приступа. – Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006“, 2013. – 34с.;
 2. Соціально-економічна безпека суб’єктів фінансового ринку : методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» / І.О. Доценко, Л.О. Матвійчук. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 82 с.;
 3. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики за фахом для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит», кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр» / Н.А. Хрущ, Р.С. Квасницька, І.М. Михайловська, К.Л. Ларіонова, І. В. Форкун, Л.О. Матвійчук, Л.А. Приступа, А.В. Олійник. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – 46с.;
 4. Випускна робота: методичні вказівки до підготовки і захисту випускної роботи для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» / Н.А. Хрущ, Р.С. Квасницька, К.Л. Ларіонова, І. В. Форкун, Л.О. Матвійчук, Л.А. Приступа, С. М. Ксьондз. – Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006“, 2013. – 66с.;
 5. Виробнича практика: методичні вказівки до проходження практики за фахом для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» / Н.А. Хрущ, К.Л. Ларіонова, І. В. Форкун, Л.О. Матвійчук, Л.А. Приступа, О.В. Кошонько, А.Ю. Стопчак. – Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006“, 2013. – 62с.;
 6. Дипломне проектування : методичні вказівки до написання та захисту дипломної роботи магістра для студентів спеціальності “Фінанси і кредит” / Н.А. Хрущ, Р.С. Квасницька, І.М. Михайловська, К.Л. Ларіонова, І. В. Форкун, Л.О. Матвійчук. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори», 2006. – 2013. -68с.;
 7. Тестові завдання для проведення фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр з фінансів, банківської справи та страхування» / Н. А. Хрущ, І. В. Форкун, Р. С. Квасницька, Л. О. Матвійчук, Л. А. Приступа, А. В. Олійник, П. П. Антонюк. – Кам’янець–Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. – 72 с;
 8. Тестові завдання для проведення фахових вступних випробувань для осіб, що вступають за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на базі диплому «молодшого спеціаліста» для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»/ Н. А. Хрущ, І. В. Форкун, Р. С. Квасницька, Л. О. Матвійчук, Л. А. Приступа, К. Л. Ларіонова, П. П. Антонюк. – Кам’янець–Подільський: ПП «Медобори- 2006», 2016. – 148 с.

Дистанційні курси (модулі дистанційного навчання)

 1. Страховий менеджмент: навчально методична праця (сертифікат про визнання електронно освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 648 від 25.06.2013р.) / Л.О. Матвійчук, І.М.Михайловська, П.П. Антонюк. – ХНУ, 2011. – 110 с.
 2. Страхування: навчально методична праця (сертифікат про визнання електронно освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 381 від 25.06.2013) / Л.О. Матвійчук, І.М.Михайловська, І.В. Форкун, Л.А. Приступа – ХНУ, 2008. – 120 с.
 3. Податковий менеджмент: навчально-методична праця (сертифікат про визнання електронно-освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 61 від 22.04.2013р.) / Л.О. Матвійчук, О.А. Фрадинський, О.В. Крупа – ХНУ, 2013. – 190 с.
 4. Податкова система: навчально-методична праця (сертифікат про визнання електронно-освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 30 від 22.04.2013р.) / Л.О. Матвійчук, О.А. Фрадинський – ХНУ, 2013. – 180 с.
 5. Дипломна робота: навчально-методична праця / Н.А. Хрущ, Р.С. Квасницька, К.Л. Ларіонова, І. В. Форкун, Л.О. Матвійчук. – ХНУ, 2013. – 100 с.
 6. Переддипломна практика: навчально-методична праця / Н.А. Хрущ, Р.С. Квасницька, К.Л. Ларіонова, І. В. Форкун, Л.О. Матвійчук, А.В. Олійник. – ХНУ, 2013. – 90 с.
 7. Фінанси страхових організацій: навчально-методична праця (сертифікат про визнання електронно-освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 103 від 22.04.2013р.) / Л.О. Матвійчук, І.М. Михайловська. – ХНУ, 2013. – 100 с.
 8. Фінансові основи підприємництва: навчально-методична праця/ Л.О. Матвійчук, О.В. Крупа, Ю.М. Осадчук. – ХНУ, 2013. – 120 с.
 9. Основи оподаткування: навчально-методична праця(сертифікат про визнання електронно-освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 882 від 21.05.2014р.) / Л.О. Матвійчук. – ХНУ, 2013. – 120 с.
 10. Оціночна діяльність: навчально-методична праця(сертифікат про визнання електронно-освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 995 від 22.02.2015р.) / Л.О. Матвійчук. – ХНУ, 2013. – 130 с.

Сфери наукових інтересів

 • Управління капіталом суб’єктів господарювання;
 • Фінансова безпека суб’єктів фінансового ринку;
 • Податкова система України;
 • Теорія і методологія функціонування та розвитку страхового ринку України.

Інформація про участь у науково-дослідних темах

 • «Управління недержавною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни» (номер державної реєстрації — 0111U002302, 2011 р.);
 • «Підвищення конкурентного потенціалу в системі ефективного управління промисловими підприємствами» (номер державної реєстрації — 0112U002248, 2012 р.);
 • «Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації — 0114U000272, 2014 р.);
 • «Механізми підвищення якості та конкурентоспроможності людського потенціалу в системі забезпечення соціально-економічних ефектів інтеграції України до ЄС» (номер державної реєстрації — 0115U000223, 2015р.).

Керівництво аспірантами та докторантами

Ткач Катерина Ігорівна – аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування. Тема дисертаційної роботи: «Корпоративна соціальна відповідальність в системі управління діяльність страхових компаній»

Монографії та розділи у монографіях

 1. Матвійчук Л. О. Концептуальні аспекти структуризації капіталу підприємства в системі його фінансової безпеки // Сучасні підходи, методи та моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського, канд. екон. наук, доц. І. М. Михайловської. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 495 с.;
 2. Матвійчук Л.О. Теоретико-методичні основи управління капіталом як ключовим елементом забезпечення фінансової безпеки підприємства / Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі : монографія / за ред. кенд. екон. наук., доц. К.Л. Ларіонової. – Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006“, 2013. – 496 с. (особистий внесок автора п.10 С. 235-259);
 3. Матвійчук Л.О. Оптимізація структури капіталу і управління ресурсами в системі фінансової безпеки підприємства / Підвищення конкурентного потенціалу та економічної безпеки промислових підприємств за умов розвитку глобалізацій них процесів : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Нижника.– Хмельницький : ХНУ, 2013. 525с. (особистий внесок автора р.7 С.329-376);
 4. Матвійчук Л.О. Механізм підвищення фінансової безпеки як складова управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання/ Л.О. Матвійчук, О.В. Малик / Проблеми та механізми забезпечення ефективного функціонування суб’єктів ринку праці за умов інтеграції України до ЄС: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Нижника.– Хмельницький : ХНУ, 2016.- С. 185-224;
 5. Матвійчук Л.О. Методи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства/ Л.О. Матвійчук / Проблеми та механізми забезпечення ефективного функціонування суб’єктів ринку праці за умов інтеграції України до ЄС: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Нижника.– Хмельницький : ХНУ, 2016. — С.259-267.

Статті в журналах, що індексуються БД Scopus,

Web of Science Core Collection (WoS) та закордонні публікації

 1. Матвійчук Л. О. Методика визначення рівня фінансової безпеки машинобудівних підприємств / Л. О. Матвійчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5(119). – С. 109–114;
 2. Матвійчук Л.О Методичні основи формування фінансової стратегії підприємств / Л.О. Матвійчук, І.В. Форкун // SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY.– 2016.– №4. – С. 135-140;
 3. Матвійчук Л.О. Податкове планування як інструмент управління фінансово-господарською діяльністю підприємства / Л.О. Матвійчук, Л.Г. Олійник // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11- С. 178-186.

Статті в журналах, що індексуються БД Index Сореrnicus

 1. Матвійчук Л.О. Особливості оподаткування малого бізнесу в Україні/ Л.О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 4. – Т. 2. – С. 94-98
 2. Матвійчук Л.О. Особливості Реформування податкової системи в Україні / Л.О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 5(1). – С. 150-153
 3. Матвійчук Л.О. Державне регулювання розміщення коштів страхових резервів/ Л.О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 3. – Т. 3. – С. 153-156
 4. Матвійчук Л.О. Сучасні методи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства/ Л.О. Матвійчук // Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016. – №10. – С. 13-19
 5. Матвійчук Л.О. Методологічні підходи до формування сутності поняття «фінанова діяльність підприємства»/ Л.О. Матвійчук // Вісник ХНУ. – 2016 – № 6. – С. 193-197
 6. Матвійчук Л.О. Концептуальні аспекти управління страховими компаніями з урахуванням принципів корпоративної соціальної відповідальності / Матвійчук Л.О., Ткач К.І. // Вісник ХНУ. – 2016. – №4. Т.2. – С.162-166

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України

 1. Матвійчук Л.О. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «економічна безпека підприємства / Л.О. Матвійчук // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі України. – 2012. – № 5 (230). – С. 50-54.
 2. Матвійчук Л.О. Теоретичні аспекти економічної категорії «страхування» / Л.О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 4. – Т. 2. – С. 160-164.
 3. Матвійчук Л.О. Сучасні тенденції та новації розвитку ринку страхування життя в Україні / Л.О. Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 6. – Т. 2. – С. 118-121.
 4. Матвійчук Л.О. Методичні підходи до формування та обліку страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя / Л.О. Матвійчук // Вісник Дніпропетровського університету. – 2013. – №4. Т.21. – С. 230-234.
 5. Матвійчук Л.О. Електронна перевірка як новітня форма податкового контролю / Л.О. Матвійчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2014. – № 2 (209). – 159-162.
 6. Матвійчук Л.О. Економічна сутність та методичні підходи до формування страхових резервів із страхування життя / Л.О. Матвійчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка. – 2014. – Вип.2 . – №43. – С. 108-110
 7. Матвійчук Л.О. Антикризові заходи в податковій політиці через призму соціально-економічного дисбалансу України / Л.О. Матвійчук, А.М. Блинда // Інноваційна економіка. – 2014. – № 3. – С. 213-216.
 8. Матвійчук Л.О. Податкова політика як інструмент оптимізації фінансової безпеки підприємства / Л.О. Матвійчук, Л.Г. Олійник // Вісник Черкаського університету. – 2015. – № 12 (345). – С. 86-90.
 9. Матвійчук Л.О. Карта податкових новацій 2015: зміни, що стосуються кожного / Л.О. Матвійчук, П.В. Футорний // Вісник Волинського інституту економіки і менеджементу. – 2015 – №2. – С. 496-505
 10. Матвійчук Л.О. Економічна сутність ПДВ та його роль у формуванні дохідної частини державного бюджету України / Л.О. Матвійчук, І. Гоменюк // Наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2016. – Випуск № 11. – С.749-752
 11. Матвійчук Л.О. Генеза концепцій корпоративної соціальної відповідальності / Л.О. Матвійчук, К.І. Ткач // Електронне фахове видання « Економіка та суспільство ». – 2016. – № 7.

Публікації в збірниках праць та матеріалах конференцій

 1. Матвійчук Л.О. Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні / Л.О. Матвійчук, А. Стаднік // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, молодих вчених, присвячених 10-річчю кафедри банківської справи ТНЕУ «Ефективність функціонування банківської системи України як основа макроекономічної стабілізації» (Тернопіль 20-21 березня 2012 року). – Вектор.- Тернопіль, 2012 – С.150-151.
 2. Матвійчук Л.О. Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя: міф чи реальність / Л.О. Матвійчук, С. Возна // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Економічні підсумки 2012 року», 15 грудня 2012 року,  м. Дніпропетровськ, С. 129-132
 3. Матвійчук Л.О. Особливості оподаткування малого бізнесу в Україні / Л.О. Матвійчук // Збірник матеріалів Х міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 10-річчю кафедри МЕВ Хмельницького національного університету, 4-6 жовтня 2013р.– м. Хмельницький-Яремче. – С. 46-49
 4. Матвійчук Л.О. Концептуальні основи створення Служби фінансових розслідувань / Л.О. Матвійчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології, управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія. практика» (2-4 жовтня 2014р., м. Хмельницький). – Хмельницький: ЦНІІ, 2014. – С. 102-104
 5. Матвійчук Л.О. Аналіз ефективності розміщення коштів страхових резервів вітчизняних страхових компаній / Л.О. Матвійчук, П.В. Футорний // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки: стратегія і перспективи «, м. Київ 23-24 травня 2014 року. – С. 115-119
 6. Матвійчук Л.О. Теоретичні засади податкового менеджменту / Л.О. Матвійчук // Збірник матеріалів ІІ міжнародна науково-практична конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умови інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика». — 2015. — С. 131-133
 7. Матвійчук Л.О. Управління фінансовою безпекою страхових компаній / Л.О. Матвійчук // Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації».– 2015. – С. 103-105
 8. Матвійчук Л.О. Тенденції розвитку пере страхового ринку в Україні / Л.О. Матвійчук, І.В. Воловнік // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна економіка: макро-, мезо- та мікрорівні» 10-11 грудня 2015 року. (Херсон)- С. 101-104
 9. Матвійчук Л.О Особливості формування арифнної політики вітчизняними страховиками / Л.О. Матвійчук // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика : матеріали ІІІ міжнародної науково- практичної конференції (6-8 жовтня 2016р., м. Хмельницький-Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2016. — С. 60-61
 10. Матвійчук Л.О. Теоретичні аспекти формування КСВ страховими компаніями / Л.О. Матвійчук, К.І, Ткач // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика / Матеріали ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції (6-8 жовтня 2016р., м. Хмельницький-Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2016. — С. 61-62
 11. Матвійчук Л.О. Концептуальні аспекти фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання / Л.О. Матвійчук / Міжнародні економічні відносини в розвитку бізнес-процесів, підвищенні людського потенціалу та забезпеченні ефектів євроінтеграції України : матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції 30 листопада 2016 р. – Хмельницький, ХНУ, 2016. – С. 130-132
 12. Матвійчук Л.О. Особливості справляння акцизного податку в Україні / Л.О. Матвійчук, І.В. Совяк // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей конференції, 24-25 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С.46-50
 13. Матвійчук Л.О. Роль та місце позиченого капіталу в системі фінансування діяльності підприємства / Л.О. Матвійчук, А.О. Хмиз // Тези учасників Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковці, аспірантів та студентів, 27 жовтня 2016 р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016.- С. 227-229
 14. Матвійчук Л.О. Сутність та особливості адміністрування ПДВ / Л.О. Матвійчук, Т.І, Смалюк // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей конференції, 24-25 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С.43-46
 15. Матвійчук Л.О. Система управління кредитним ризиком як основна складова ризик-менеджменту банку / Л.О. Матвійчук, О.С. Рушанян // Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доповідей VІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених, аспірантів, студентів, 25 лютого 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. С. 237-239
 16. Матвійчук Л.О. Теоретичні аспекти розвитку автотранспортного страхування в Україні / О.К. Праведний, Л.О. Матвійчук // Тези учасників Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковці, аспірантів та студентів, 27 жовтня 2016 р. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. –133-136
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes