larionova

Ларіонова Катерина Леонідівна

Науковий ступень:

Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Доцент

Посада:

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького національного університету

k_larionova@i.ua
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Освіта

 • у 1995 році – отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності» та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки в Технологічному університеті Поділля;
 • у 2000 році – здобула кваліфікацію магістра з економіки, обліку і аудиту в управлінні підприємницької діяльності та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» в Технологічному університеті Поділля;
 • у 2002 році  – захистила кандидатську дисертацію на тему «Планування собівартості продукції промислових підприємств в умовах ринкових механізмів господарювання» за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва.

Етапи професійного становлення

 • 1995-1998 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту Хмельницького національного університету;
 • 1998-2002 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету;
 • 2002-2005 рр. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету;
 • 2005-2013 рр. – доцент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету.

Нагороди

 • Почесна грамота Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, за багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців з фінансів (2013 р);
 • Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації за сумлінну, багаторічну працю на освітянській ниві, високий професіоналізм, досягнуті успіхи в справі навчання і виховання студентської молоді, вагомий особистий внесок у розвиток навчального закладу (2014 рік);
 • Грамота управління освіти Хмельницької міської ради за високі досягнення в науковій діяльності та з нагоди Дня Науки (2015 рік);
 • Грамота Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців з фінансів (2015 р);
 • Переможець ХІ обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники і монографії» за наукову роботу «Управління фінансовою санацією підприємства» з врученням ІІІ-ї премії ( травень 2015 року).

Викладання дисциплін

 • Гроші та кредит;
 • Кредитування і контроль;
 • Іпотечне кредитування;
 • Фінансова санація і банкрутство підприємств;
 • Управління фінансовою санацією підприємства.

Навчальні підручники та посібники

З грифом МОН:

 1. Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: навч. посібник / К.Л. Ларіонова, І.М. Михайловська. – Львів: Новий світ – 2000, 2006. – 432 с.
 2. Ларіонова К.Л. Гроші та кредит практикум: навч. посібник / К.Л. Ларіонова, І.М. Михайловська. – Львів: Новий світ – 2000, 2008. – 312 с.

З грифом Хмельницького національного університету:

 1. Ларіонова К.Л. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – 446 с.

Методичні вказівки та модулі дистанційного навчання

 1. Комплексна курсова робота: методичні вказівки для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Магістр» і «Спеціаліст» // Н.А. Хрущ, Р.С. Квасницька, К.Л. Ларіонова, І.В. Форкун, П.Г. Іжевський, Л.А. Приступа, Л.О. Матвійчук. — Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006» , 2013. — 34 с.
 2. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики за фахом для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит», кваліфі-каційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр» // Н.А Хрущ, Р.С. Квасницька, І.В. Форкун, К.Л. Ларіонова, Л.А. Приступа, І.М. Михайловська, А.В. Олійник, Л.О. Матвійчук. — Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013.- 46 с.
 3. Випускна робота: методичні вказівки до підготовки і захисту випускної роботи для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» // Н.А. Хрущ, К.Л. Ларіонова, І.В. Форкун, Л.А. Приступа, Л.О. Матвійчук, О.В. Кошоеька. — Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006» , 2013. — 62 с.
 4. Дипломне проектування : методичні вказівки до написання та захисту дипломної роботи магістра для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» // Н.А Хрущ, Р.С. Квасницька, К.Л. Ларіонова, І.В. Форкун, І.М. Михайловська, Л.О. Матвійчук. — Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013.- 68 с.
 5. Управління фінансовою санацією підприємства: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та написання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня — магістр, спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» // К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко. — Кам’янець-Подільський: ПП — Медобори-2006, 2014. — 180 с.
 6. Гроші та кредит : методичні вказівки до вивчення курсу для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» // К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко, С.В. Безвух. — Хмельницький : ХНУ, 2015. — 114 с.
 7. Кредитування і контроль: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та фінанси» // К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко, С.В. Безвух. — Хмельницький : ХНУ, 2015. — 127 с.
 8. Модуль дистанційного навчання №1258 (магістр) з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» (сертифікат про визнання електронно-освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ №1002 від 28.10.2015 р.)
 9. Модуль дистанційного навчання №1090 «Іпотечне кредитування» (сертифікат про визнання електронно-освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ №910 від 21.05.2014 р.)
 10. Модуль дистанційного навчання з дисципліни №1083 «Кредитування і контроль» (сертифікат про визнання електронно-освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ №6 від 21.05.2014 р.)
 11. Модуль дистанційного навчання з дисципліни №750 «Гроші та кредит ІІ» (сертифікат про визнання електронно-освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ №104 від 22.04.2013 р.)
 12. Модуль дистанційного навчання з дисципліни № 454 «Фінансова санація та банкрутство підприємств» (сертифікат про визнання електронно-освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ №62 від 22.04.2013 р.)
 13. Модуль дистанційного навчання з дисципліни №727 «Гроші та кредит» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (сертифікат про визнання електронно-освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ №651 від 25.06.2013 р.)
 14. Модуль дистанційного навчання з дисципліни №18 «Гроші та кредит» для студентів економічних спеціальностей (сертифікат про визнання електронно-освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ №3 від 22.04.2013 р.)

Сфери наукових інтересів

 • управління фінансовою санацією підприємства;
 • управління реструктуризацією підприємства;
 • сучасні аспекти розвитку кредитного ринку.

Керівництво аспірантами та докторантами

Була науковим керівником і підготувала до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук аспірантку Донченко Тетяну Віталіївну, тема дисертації «Організаційно економічний механізм управління санацією підприємств». Захист відбувся 21 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Хмельницького національного університету

Монографії та розділи у монографіях

 1. Ларіонова К.Л. Концепція планування собівартості продукції в умовах ринкових механізмів господарювання . — Монографія: Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний та соціальний аспекти/ За ред. О.І. Барановського, І.М. Михайловської. — Хм.: ХНУ, 2010. — 500 с. (427-452)
 2. Ларіонова К.Л. Концептуальні основи проведення реструктуризації для стабілізації функціонування промислових підприємств .- Кол. монографія кафедри ФБС «Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі / за ред к.е.н, доц. К.Л. Ларіонової. — Камянець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013 – 496 с. (399-427 с);
 3. Ларіонова К.Л., Донченко Т.В. Методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства. — Кол. монографія кафедри ФБС «Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі / за ред к.е.н, доц. К.Л. Ларіонової. — Камянець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013 – 496 с. (427 – 453 с);
 4. Ларіонова К.Л. Механізм управління санацією підприємств : монографія / К. Л. Ларінова, Т.В. Донченко – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2016. – 244 с.

Статті в журналах, що індексуються БД Scopus,

Web of Science Core Collection (WoS) та закордонні публікації

 1. Ларіонова К.Л. Научно-теоретическое трактование санационных механизмов в экономических учениях / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Экономика и предпринимательство. – Москва: Буки Веди, 2013. – № 12, ч. 3. – С. 391–399

Статті в журналах, що індексуються БД Index Сореrnicus

 1. Ларіонова К.Л. Удосконалення інституту банкрутства, як основа для оздоровлення економіки України // К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко / Вісник ХНУ. – 2012. – с.23-28
 2. Ларіонова К.Л. Формування складових елементів організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства // К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко / м. Хмельницький, ХНУ, Вісник ХНУ. — 2012. -№6. -Т.2. — С.93-100
 3. Ларіонова К.Л. Формування санаційної стратегії підприємства / К.Л. Ларіонова // Вісник ХНУ. — 2014. — №4. — Т.2. — С.131-135
 4. Ларіонова К.Л. Методичні підходи до формування механізму управління прибутком банку / К.Л. Ларіонова, О.С. Кузьміна // Вісник ХНУ. — 2014. — №4. — Т.2. — С.226-232
 5. Ларіонова К.Л. Оцінка ресурсного потенціалу банку / К.Л. Ларіонова, С.А. Возна // Вісник ХНУ. — 2014. — №5. — Т.1. — С.99-105
 6. Ларіонова К.Л. Актуальні аспекти оцінки санаційного потенціалу підприємства / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Економіка».-2014.-№3.- С.159-170
 7. Ларіонова К.Л. Формування організаційно-економічного механізму управління реструктуризацією підприємства / К.Л. Ларіонова // Вісник ХНУ. Економічні науки. -2015. — Т.3. — С.137-142
 8. Ларіонова К.Л. Методичні підходи до формування санаційної стратегії підприємства / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. — №10, Ч.3., 2015 — С. 54-61
 9. Ларіонова К.Л. Модель визначення факторів впливу на рівень санаційного потенціалу підприємств / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко // Вісник ХНУ. Економічні науки. -2016 — №2.Т2.- С.72-77.
 10. Ларіонова К.Л. Концептуальні основи дефініції «реструктуризація підприємства» / К.Л. Ларіонова. — Вісник ХНУ.- Хмельницький. — 2016. — №4.-Т.2.- С.153-158

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України

 1. Ларіонова К.Л. Формування санаційного потенціалу як інструменту управління санацією підприємств легкої промисловості / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко // Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава» (Тернопільський НТУ імені І. Пулюя) — Випуск 2(7) — 2012.- С.38-48
 2. Ларіонова К.Л. Концептуальні основи управління санацією підприємства / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка»– 2013. — Випуск №22 – С. 44-51

Публікації в збірниках праць та матеріалах конференцій

 • 107 наукових публікацій в інших виданнях
 • участь у 98 міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes