kvasnucka

Квасницька Раїса Степанівна

Науковий ступень:

Доктор економічних наук

Вчене звання:

Доцент

Посада:

Професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького національного університету

rstepanivna@gmail.com
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Освіта

 • у 1989 році закінчила Хмельницький інститут побутового обслуговування здобула кваліфікацію економіста за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності»;
 • у 2000 році здобула в Технологічному університеті Поділля кваліфікацію магістра з економіки, обліку і аудиту в управлінні підприємницької діяльності за спеціальністю «Облік і аудит»;
 • у 2003 році закінчила навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету зі спеціальності 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами
 • у 2005 році  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами на тему «Управління цільовою структурою капіталу підприємства»
 • у 2014 року закінчила навчання в докторантурі Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
 • у 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит на тему «Формування та використання інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку України»

Етапи професійного становлення

 • 1989-1991 рр. – економіст І категорії Добровеличківського райпобуткомбінату (Кіровоградська обл.)
 • 1991-1998 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту Хмельницького національного університету
 • 1998-2001 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
 • 2001-2005 рр. — старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
 • 2007-2011 рр. – заступник декана факультету бізнесу Хмельницького національного університету з навчально-методичної роботи
 • 2005-2012 рр. – доцент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
 • з 2013 р. і до сьогодні – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету

Нагороди

 • Грамота Управління освіти Хмельницької міської ради за ефективну організацію виконання науково-дослідних робіт та за високі досягнення у науковій діяльності (2010 р.)
 • Почесна грамота Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, за багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців з фінансів (2013 р);
 • Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців гуманітарно-економічного напряму та з нагоди Дня працівників освіти (2014 р.);
 • Подяка Хмельницької обласної ради за багаторічну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток університету, підготовку висококваліфікованих фахівців з фінансів, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді (2014 р.)
 • Почесна грамота Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців з фінансів (2015 р);
 • Грамоти Хмельницького національного університету за вагомий внесок у розвиток науки і освіти кафедри і університету (2010, 2011, 2012, 2013, 2015 та 2016 рр.)

Викладання дисциплін

 • Бізнес-планування
 • Фінанси підприємств
 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 • Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
 • Фінансовий ринок
 • Фондовий ринок
 • Фінансовий аналіз
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції
 • Фінансовий менеджмент в банку

Авторські свідоцтва на твір

Свідоцтво авторського права на твір №14109 «комп’ютерна програма «Оптимізація структури капіталу промислового підприємства»

Навчальні підручники та посібники

 1. Фінанси підприємств : навч. посібник для самост. роб. студ. екон. спец. /Є.Г. Рясних, Р.С. Квасницька, С.М. Дідик. — Хмельницький: ТУП, 2001 р. – 80 с.
 2. Фінансовий менеджмент: навч. посібник /В.М. Шацька, Р.С. Квасницька. — Хмельницький: ХДУ, 2004р. – 263 с.
 3. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навч. посібник з грифом МОНМСУ /Р.С. Квасницька. — Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 631 с.

Інші (методички, модулі та інше)

Електронно – освітні ресурси  –  дистанційні курси:

 1. Бізнес-планування: дистанційний курс / Р.С. Квасницька, С.В. Ковальчук. – ХНУ. – дата розміщення 31.05.2005р.
 2. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: дистанційний курс / Р.С. Квасницька, Н.О. Семенюк. – ХНУ. – дата розміщення 04.07.2005р.
 3. Фінансовий менеджмент: дистанційний курс / Р.С. Квасницька. – ХНУ. – дата розміщення 05.07.2005р.
 4. Фінансовий аналіз: дистанційний курс / Р.С. Квасницька. – ХНУ. – дата розміщення 04.09.2008р.
 5. Фінансовий менеджмент в банку: дистанційний курс / Р.С. Квасницька, І.О. Доценко. – ХНУ. – дата розміщення 24.04.2013р.
 6. Фінанси підприємств: дистанційний курс / Р.С. Квасницька, Н.О. Семенюк, І.О. Доценко. – ХНУ. – дата розміщення 12.06.2013р.
 7. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання: дистанційний курс / Р.С. Квасницька, Н.О. Семенюк. – ХНУ. – дата розміщення 27.06.2012р.
 8. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: дистанційний курс / Р.С. Квасницька, Н.О. Семенюк, О.М. Дериконт . – ХНУ. – дата розміщення 01.06.2013р.
 9. Фінансовий ринок: дистанційний курс / Р.С. Квасницька, О.А. Фрадинський. – ХНУ. – дата розміщення 01.07.2013р.
 10. Методичні вказівки до написання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» : модуль для дистанційного навчання / Хрущ Н.А.,  Квасницька Р.С., Форкун І.В., Ларіонова К.Л. та ін. – ХНУ. – дата розміщення 01.10.2014 р.
 11. Фондовий ринок: дистанційний курс / Р.С. Квасницька. – ХНУ. – дата розміщення 01.02.2015р.
 12. Комплексна курсова робота з ринку фінансових послуг» : модуль для дистанційного навчання / Хрущ Н.А., Квасницька Р.С., Іжевський П.Г. та ін. – ХНУ. – дата розміщення 01.10.2015 р.
 13. Міжнародні розрахунки та валютні операції: дистанційний курс / Р.С. Квасницька, С.В. Безвух. – ХНУ. – дата розміщення 01.10.2016р.

Методичні вказівки:

 1. Методичні вказівки для лабораторних занять для студентів економічних спеціальностей з курсу «Фінанси підприємств» / Р.С. Квасницька. – Хмельницький: ХНУ, 2011 – 136 с.
 2. Методичні вказівки для практичних занять і самостійного вивчення курсу студентами економічних спеціальностей «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» / Р.С. Квасницька, Н.О. Семенюк. – Хмельницький: ХНУ, 2011 – 38 с.
 3. Комплексна курсова робота: методичні вказівки для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Магістр» і «Спеціаліст» / Хрущ Н.А., Квасницька Р.С., Форкун І.В. та ін. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2013. – 34с.
 4. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики за фахом для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит», кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр» / Хрущ Н.А., Квасницька Р.С., Форкун І.В. та ін. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2013. – 46с.
 5. Випускна робота: методичні вказівки до підготовки і захисту випускної роботи для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» / Хрущ Н.А., Квасницька Р.С., Форкун І.В. та ін. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2013. – 66с.
 6. Дипломне проектування : методичні вказівки до написання та захисту дипломної роботи магістра для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» / Хрущ Н.А., Квасницька Р.С., Форкун І.В. та ін. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006. – 2013. – 68с.
 7. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит» / Квасницька Р.С., Ксьондз С.М., Доценко І.О. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014. — 99 с.
 8. Тестові завдання Державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр галузі знань Економіка і підприємництво напряму підготовки «Фінанси і кредит» / Н.А. Хрущ, Р.С. Квасницька, І.В. Форкун, І.М. Михайловська та ін. Хмельницький: ХНУ, 2014. – 145 с.
 9. Фінансовий ринок. Методичні вказівки для практичних занять і самостійного вивчення курсу студентами економічних спеціальностей / Р.С. Квасницька. – Хмельницький: ХНУ, 2014 –124 с.
 10. Фінансовий менеджмент в банку. Методичні вказівки для практичних занять і самостійного вивчення курсу студентами спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» / Р.С. Квасницька, О.В. Кошонько. – Хмельницький: ХНУ, 2016 – 164 с.

Сфери наукових інтересів

 • Розвиток фінансового ринку: світові та вітчизняні тенденції
 • Сучасні проблеми та тенденції розвитку фінансової системи України
 • Банківська система та її роль в розвитку національної економіки
 • Управління фінансами суб’єктів підприємництва: проблеми теорії та практики

Інформація про участь у науково-дослідних темах

 • «Науково-прикладні основи програмного і методичного забезпечення уніфікованої системи дистанційного навчання на базі банку дистанційних курсів при МОН України (шифр роботи №ІТ/584-2009) Хмельницький національний університет (2010-2011рр.);
 • «Управління недержавною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни» (ДР 0111U002302) Хмельницький національний університет (2010-2012 рр.);
 • «Удосконалення діяльності промислових підприємств на основі їх конкурентоспроможності» (ДР 0111U008605), Хмельницький національний університет (2011-2013 рр.).
 • «Розробка моделей та технологій процесу прийняття управлінських рішень в системі ефективного розвитку підприємств легкої промисловості» (Шифр роботи 6-2014) Хмельницький національний університет (2014-2015 рр.);
 • «Фондовий ринок як фактор макроекономічної стабілізації в умовах ринкової трансформації» (ДР 0109U008866), Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (2010-2012 рр.);
 • «Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання» (ДР 0114U000272), Хмельницький національний університет (2014-2015 рр.).
 • «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва» (ДР 0114U006191), науковий  ж-л «Економіка і фінанси», м. Дніпро (2014-2019 рр.).

Монографії та розділи у монографіях

1. Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний та соціальний аспекти: монографія/ За ред. О.І. Барановського, І.М. Михайловської. — Хм.: ХНУ, 2010. – 495 с.

Квасницька Р.С. розділ «Капітал підприємства: суть, класифікаційне ранжування та структуризація»С.351-389

2. Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі : колективна монографія за науковою редакцією к.е.н., доц. Ларіонової К.Л. – Кам’нець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – 496 с.

Квасницька Р.С., Джерелейко С.О. розділ «Бюджетування як управлінський інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств легкої промисловості» С.61-89

Квасницька Р.С., Дерикот О.М. розділ «Теоретичні та методичні аспекти прийняття управлінських рішень в забезпеченні ефективного функціонування підприємств легкої промисловості» С.34-60

3. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колективна монографія у 4т./за ред.. О.А. Паршиной. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013.  – Т. 2. – 334 с.

Квасницька Р.С., Ардашкіна Н.О. розділ «Формування та розвиток конкурентного потенціалу промислових підприємств» — С.128-135

4. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колективна монографія у 4т./за ред.. О.А. Паршиной. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т.4. – 325 с.

Квасницька Р.С., Джерелейко С.О. розділ «Концептуальні засади визначення сутності та поелементна структура організаційно-економічного механізму забезпечення бюджетування діяльності промислових підприємств в УкраїніС.318-324

5. Управління недержавною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни: колективна монографія за науковою редакцією к.е.н., доц. Михайловської І.М. – Хмельницький: ХНУ, 2013. — 287 с.

Квасницька Р.С.  розділи:

«Фінансовий ринок: поняття та функціональне призначення» —С. 27-38;

«Особливості взаємодії державних та недержавних інститутів фінансового ринку» — С.48-57

Квасницька Р.С. , Ткач К.І. розділ «Інститути фінансового ринку: поняття та значення»С. 42-48

6. Фінансова система регіонів: проблеми та перспективи : колективна монографія /за заг. ред. А.Б. Кондрашихіна, В.К. Присяжнюка. – К.: АМУ, 2014. – 543 с.

Квасницька Р.С. розділ «Роль інститутів фінансового ринку у соціально-економічному розвитку регіонів України» — С.113-128

7. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів : колективна монографія /за заг. ред. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

Квасницька Р.С. розділ «Інвестиційний потенціал як запорука активізації інвестиційної діяльності інститутів фінансового ринку України» — С. 42-49

8. Problems of social and economic development of business: collective monograph. – Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2014. – 408 р.

Kvasnitska R.S. part «Forming and use of investment potential of institutes of financial market is in the conditions of globalization of economic relations» — P.179-184

9. Квасницька Р.С. Інвестиційний потенціал інститутів фінансового ринку України : монографія/ Р.С. Квасницька – Хмельницький: ПП «Монускрипт», 2015. – 314 с.

Статті в журналах, що індексуються БД Scopus,

Web of Science Core Collection (WoS) та закордонні публікації

 1. Квасницька Р.С. Сучасні підходи до визначення сутності та складових інвестиційних ресурсів / Р.С. Квасницька // Економічний часопис – ХХІ (Scopus). –  2014. – №7-8(1’)  – С.73-75
 2. Квасницкая Р.С. Понятие и роль разных по статусу институтов-инвесторов финансового рынка / Р.С. Квасницкая // Новая экономика. Спецвыпуск. – 2014. – октябрь. – С. 119–123
 3. Квасницкая Р.С. Особенности формирования и использования составляющих инвестиционного потенциала институтов финансового рынка // Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. – 2014. – Vol. 2. – Р.84–87
 4. Kvasnitska R. Banks as corpopate investors of investment recourses formation / R. Kvasnitska // International Community of Economics and Society (USA). – 2015. – V.1. – I.3. – P.58–65
 5. Квасницька Р.С. Аналіз ресурсної компоненти інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів – інституційних інвесторів на фінансовому ринку України / Р.С. Квасницька // Scieintific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – Вип.4. – №3. – С.114–118
 6. Kvasnitskaya R.S. The system of institutes of financial market of Ukraine / R.S. Kvasnitskaya // European Science and Technology [Text] : materials of the III international research and practice conference, Vol. I, Munich, October 30th–31st, 2012 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2012 – Р.501- 505
 7. Квасницкая Р.С. Теоретические аспекты сущности финансового рынка и его функциональных институтов / Р.С. Квасницкая //  «Научная дискуссия: вопросы экономики и управления»: материалы VI международной заочной научно-практической конференции. Часть II (15 октября 2012 г.) — Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2012. — С.25-30
 8. Квасницька Р.С.  Аналіз направлень державної підтримки легкої промисловості в Україні / Р.С. Квасницька,  М.В. Тарасюк // Матеріали VІІ Міжнародної НП конференції «»Проблеми та перспективи розвитку економічної науки в ХХІ ст», м. Москва, 26-27 жовтня 2012 р. — С. 180-184
 9. Kvasnitska R.S. Organizational structure of management by the enterprises of light industry: the state and directions of development / R.S. Kvasnitska, O.M. Derykot // 3rd  International Scientific and Practical Conference “Science and Society”. Vol.2. 20-21 March 2013, London. – P.116-127
 10. Квасницкая Р.С. Мотивы и факторы инвестиционного потенциала домохозяйств / Р.С. Квасницкая // Сб. тезисов XVI Междун. науч.–практ. конф. «Развитие экономических наук современной эпохи: теория и практика (16 декабря 2013 г.). – СПб.: Центр экономических исследований, 2013. – С.94–97
 11. Квасницкая Р.С. Понятие «инвестор финансового рынка» в дискурсе законодательства Украины / Р.С. Квасницкая // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы XV Межд. науч. конф. (23 – 24 окт. 2014 г.). – Минск: НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь. 2014. – Т.3. – С. 41–42
 12. Kvasnitska R.S. Conceptual bases of formation of organizational and financial models budgeting activity of the light industry enterprises in Ukraine / R.S. Kvasnitska., S.O.Djereleyko // «The Sixth International Conference on Economic Sciences». Proceedings of the Conference (April 24, 2015). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015. — Р.143-149
 13. Квасницкая Р.С. Современные экономические условия инвестирования населением экономики Украины / Р.С. Квасницкая // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития : материалы XVІ Межд. науч. конф. (23 октября 2015 г.). – Минск: НИЭИ Мин-ва экономики Респ. Беларусь, 2015. – Т 3. – С.51–52
 14. Квасницька Р.С. Методичні аспекти інтегрального оцінювання ефективності формування та використання інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку / Р.С. Квасницька // International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. — Riga: Baltia Publishing. – P.293-297
 15. Квасницкая Р.С. Экспресс-анализ инвестиционного потенциала институтов финансового рынка / Р.С. Квасницкая // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы ХVI Межд. науч. конф. (20–21 октября 2016 г.). – Минск: НИЭИ М-ва экономики Республики Беларусь, 2016. – Т.3. – С.64–65
 16. Квасницька Р.С.  Деякі аспекти формування інвестиційного потенціалу підприємства / Р.С. Квасницька,  М.В. Тарасюк // Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. — «East West» Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016.- Р.133-136

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України

 1. Квасницька Р.С. Інституційний підхід у дослідженні поняття «суб’єкт фінансового ринку» / Р.С. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 4. – Т.3. – С. 53–57
 2. Квасницька Р.С. Фінансовий ринок: сутність та об’єкти купівлі–продажу / Р.С. Квасницька // Вісник Бердянського державного університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – №3 (15). – С. 141–144.
 3. Квасницька Р.С. Етапність проведення діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства /Р.С. Квасницька, І.О. Кордонець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2011. — №2. — Т.3. – С.130-135.
 4. Квасницька Р.С. Механізм управління прибутковістю комерційного банку / Р.С. Квасницька, Г.В. Сущук // Всеукраїнський науково-виробничий ж-л «Інноваційна економіка». — Тернопільський ін-т агропромислового виробництва НААН (ТІ АПВ НААН). 2011- №5(24). — С.263-267
 5. Квасницька Р.С. Бюджетування як елемент фінансового планування підприємства / Р.С. Квасницька, Л.О. Малінчук // Всеукраїнський науково-виробничий ж-л «Інноваційна економіка». — Тернопільський ін-т агропромислового виробництва НААН (ТІ АПВ НААН). 2011- №6(25). — С. 252-255
 6. Квасницька Р.С. Бюджетування на підприємстві: суть та основні передумови ефективного застосування / Р.С. Квасницька, А.В. Колеснік // Всеукраїнський науково-виробничий ж-л «Сталий розвиток економіки». — ПВНЗ «Ун-т економіки і підприємництва»; ПП «Ін-т економіки, технологій в підприємництва». — 2011. — №4 (7). — С.247-250
 7. Квасницька Р.С. Управління кредитними ризиками в банківській системі / Р.С. Квасницька, Н.В. Кунда // Вісник Хмельницького національного університету. — 2011. №6. — Т.2. — С.245-249
 8. Квасницька Р.С. Удосконалення діагностики загрози банкрутства вітчизняного підприємства /Р.С. Квасницька, І.О. Кордонець // Вісник Хмельницького національного університету. — 2011. №5. — Т.3. — С. 86-93.
 9. Квасницька Р.С. Змістовно-функціональні аспекти бюджетування та принципи його побудови на підприємствах / Р.С. Квасницька, С.О. Джерелейко // Збірник наукових праць Національного ун-ту держ. податкової служби України. — Ірпінь: НУДПСУ. 2011. — №1. — С.217-228
 10. Квасницька Р.С. Інститути банківського сектору фінансового ринку України / Р.С. Квасницька // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2012. – № 3(15). – С. 110–115.
 11. Квасницька Р.С. Конкурентний потенціал: економічна природа та елементний склад / Р.С. Квасницька, Н.С. Ардашкіна // Економічний аналіз. — Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет. — 2012. — вип.10. — ч. 4. — С.161-164
 12. Квасницька Р.С. Аналіз підходів до класифікаційного ранжування управлінських рішень / Р.С. Квасницька, О.М. Дерикот // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». — Дніпропетровськ:В-во Дніпропетровського національного ун-ту, 2012. — вип. 6(3). — С.177-185
 13. Квасницька Р.С. Організаційно-економічний механізм забезпечення бюджетування діяльності промислових підприємств в Україні / Р.С. Квасницька, С.О. Джерелейко // Вісник Хмельницького національного університету. — 2012. №5. — Т.1. — С.66-70
 14. Квасницька Р.С. Проблемні елементи прийняття управлінських рішень на промислових підприємствах / Р.С. Квасницька, О.М. Дерикот // Формування ринкової економіки. — К.: КНЕУ, 2012. — Ч.1. — С.195-205
 15. Квасницька Р.С. Сучасні підходи до трактування поняття «управлінське рішення» / Р.С. Квасницька, О.М. Дерикот // Інноваційна економіка. — 2012. — №3. — С.69-71
 16. Квасницька Р.С. Аналіз підходів до прийняття управлінських рішень / Р.С. Квасницька, О.М. Дерикот // Вісник Бердянського університету «Менеджменту та бізнесу». — 2012. – C.80-86
 17. Квасницька Р.С. Аналіз моделей прийняття управлінських рішень / Р.С. Квасницька, О.М. Дерикот // Науковий ж-л «Економіка та держава». — 2012. – C.38-40
 18. Квасницька Р.С. Сучасний стан легкої промисловості України: реалії та перспективи / Р.С. Квасницька, О.М. Дерикот // Вчені записки ун-ту КРОК. — 2012. – вип. 31. – С.101-109
 19. Квасницька Р.С. Процес прийняття управлінських рішень: поняття та етапність / Р.С. Квасницька, О.М. Дерикот // Вісник Полтавського ун-ту економіки і торгівлі. — 2012. — №6. – Ч.2. – С.197-201
 20. Квасницька Р.С. Економічні закони та принципи функціонування фінансового ринку / Р.С. Квасницька // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 5. – С. 3–7.
 21. Квасницька Р.С. Теоретичні аспекти контролінгу / Р.С. Квасницька, С.О.Надорожня // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. збірник/ за ред. І.Г. Ткачук. — Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. — Вип. 9. — Т.2. — С.55-60
 22. Квасницька Р.С. Місце та роль нефінансових корпорацій – інститутів фінансового ринку України / Р.С. Квасницька // Наукові записки. Серія «Економіка»: зб. наукових праці. – Острог: В-во НУ «Острозька академія», 2013. – Вип. 21. – С. 224–228.
 23. Квасницька Р.С. Домогосподарства як інститут фінансового ринку України / Р.С. Квасницька //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, 2013. – Вип. 9. – Т. 2. – С. 235–241.
 24. Квасницька Р.С. Роль держави в ефективному функціонуванні фінансового ринку України / Р.С. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 4. – Т.2. – С. 279–283.
 25. Квасницька Р.С. Концептуальні основи стратегічного управління конкурентним потенціалом підприємства / Р.С. Квасницька, Н.С. Ардашкіна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Ужгород : Ужгородський національний університет. – 2013. — Випуск 3 (40). – С. 41 – 46.
 26. Квасницька Р.С. Ефективність функціонування фінансового ринку: суть та класифікація / Р.С. Квасницька // «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2013. – №2 (15). – С.197–202.
 27. Квасницька Р.С. Легка промисловість Хмельницької області: стан та перспективи розвитку / Р.С. Квасницька, О.М. Дерикот // Товари і ринки. – 2013. – №1(15) – C.28-34
 28. Квасницька Р.С. Особливості змісту категорії «потенціал» / Р.С. Квасницька // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Вип. 118. – Ч. 2. – К.: Київський національного університету імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 85–93.
 29. Квасницька Р.С. Змістові характеристики поняття «процес формування потенціалу інституту фінансового ринку» / Р.С. Квасницька // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Вип. 149. – Харків: ХНТУСГ, 2014. – С. 153–159.
 30. Квасницька Р.С. Теоретичні основи поняття «потенціал інституту фінансового ринку» / Р.С. Квасницька // Науковий Вісник Ужгородського університету. – 2014. – Вип.1(42). –,С. 149–152.
 31. Квасницька Р.С. Взаємозв’язок понять «інвестиційний потенціал» та «інвестиційна привабливість» / Р.С. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 4. – Т. 2. – С. 216–220.
 32. Квасницька Р.С. Банки як інвестори на фінансовому ринку: роль та статус [Електронний ресурс] / Р.С. Квасницька // Фінансовий простір. – 2014. – Вип. 3(15). – C. 116–119. – Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua/files/1403/ 14krsbji.pdf.
 33. Квасницька Р.С. Практичні аспекти розробки конкурентної стратегії підприємства за сучасних умов господарювання / Р.С. Квасницька, Н.С. Ардашкіна // Вісник ХНУ. –2014. №4. — Т.2. — С.118-121
 34. Квасницька Р.С. Формування організаційно- фінансової структури як передумова впровадження системи бюджетів на промисловому підприємстві / Р.С. Квасницька, С.О. Джерелейко // Вісник ХНУ. – 2014. — №4. — Т.2. — С.122-126
 35. Квасницька Р.С. Інвестиційна роль ресурсів фінансових корпорацій України / Р.С. Квасницька // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 8. – С. 153–156.
 36. Квасницька Р.С. Показники рентабельності як індикатори ефективності прийняття управлінських рішень / Р.С. Квасницька, О.М. Дерикот // Вісник ХНУ. — 2014. — №5. — Т.1 — С.19-22
 37. Квасницька Р.С. Дефініційний аналіз поняття «інвестиційна діяльність» / Р.С. Квасницька // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. – 2014. – Вип. 26. – С. 198–203.
 38. Квасницька Р.С. Принципи оцінювання інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку та фактори впливу на ефективність його формування й використання / Р.С. Квасницька // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – Вип.2. – С.1072–1076.
 39. Квасницька Р.С. Сутність та склад інституційних інвесторів фінансового ринку / Р.С. Квасницька // Економіст. – 2015. – №5. – С. 48–50.
 40. Квасницька Р.С. Інвестиційна діяльність банків України: сучасний стан, чинники впливу, проблеми здійснення та напрями їх вирішення / Р.С. Квасницька, І.О. Шухалова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип.5. – С.957–961.
 41. Квасницька Р.С. Інвестиційні ресурси домогосподарств: склад, порядок формування та оцінка / Р.С. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – Вип.4. – Т. 2. – С.139–146.
 42. Квасницька Р.С. Інвестиційна активність недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку України / Р.С. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – Вип.3. – Т. 3. – С.90 – 93.
 43. Квасницька Р.С. Підходи до трактування та структуризації потенціалу підприємства / Р.С. Квасницька, М.В. Тарасюк // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – №4 (48). – С.37–45.
 44. Квасницька Р.С. Елементи системного процесу оцінювання здатностей персоналу при формуванні та використанні інвестиційного потенціалу / Р.С. Квасницька // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – 2016. – Вип. 5 (47). – Т. 21. – С. 150–154.
 45. Квасницька Р.С. Застосування зонального ранжування при оцінці рівнів якості інвестиційного потенціалу інститутів-інвесторів / Р.С. Квасницька // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 3. – С.130–134 (0,55 д.а.).
 46. Квасницька Р.С. Оцінка рівня інвестиційного потенціалу в процесі формування інвестиційної стратегії інститутів-інвесторів на фінансового ринку / Р.С. Квасницька // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 7. – С. 220–224.
 47. Квасницька Р.С. Теоретичні підходи до визначення інвестиційного потенціалу підприємства / Квасницька Р.С., Тарасюк М.В. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – №4. – Т.2. — С.144-147.
 48. Квасницька Р.С. Етапи процесу бюджетування на промислових підприємствах / Р.С. Квасницька // Інфраструктура ринку. – 2017. – №3. – С.47-51.

Публікації в збірниках праць та матеріалах конференцій

 1. Квасницька Р.С. Сутність і структура фінансового ринку [Електронний ресурс] / Р.С. Квасницька, А.В. Ординська // Матеріали 8-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Україна наукова» (21-23 грудня 2011 р.). – Режим доступу:// http://intkonf.org/kandekonomnauk-kvasnitska-rs-ordinska-av-sutnist-i-struktura-finansovogo-rinku/.
 2. Квасницька Р.С. Формування ефективної системи стратегічного управління інвестиційною діяльністю банків [Електронний ресурс] / Р.С. Квасницька, В.О. Долобанько // Матеріали 8-ї Міжн. наук.–практ. інтернет–конф. «Україна наукова» (21 – 23 грудня 2011 р.).– Режим доступу:// http://intkonf.org/
 3. Квасницька Р.С. Процес бюджетування як елемент фінансового управління підприємство / Р.С. Квасницька, М. Савчук // Збірник доповідей 12-ї Всеукраїнської НП конференції «Інноваційний потенціал української науки — ХХІ століття» (28.05-06.06.2011р) м. Запоріжжя: Вид-во ПГА, 2011. — С.34-40
 4. Квасницька Р.С. Аспекти фінансового забезпечення розвитку малого бізнесу в Україні / Р.С. Квасницька, А. Колеснік // Збірник матеріалів 7-ї Всеукраїнської НП інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура» (22-24.01.2011) _К.:ТОВ ТК «Меганом», 2011. — С.39-47
 5. Квасницька Р.С. Економічна сутність управління активами і пасивами комерційного банку / Р.С. Квасницька, С. Алексійчук // Матеріали Міжнародної НП конференції «Проблеми розвитку соціально-економіч них систем в контексті глобалізаційних викликів» (5-8.05.2011) . — Т.1. — Хмельницький: ХНУ, 2011. — С.106-110
 6. Квасницька Р.С. Фінансова діяльність підприємства на зовнішньому ринку та основні джерела її фінансування / Р.С. Квасницька, Ю. Нечипорук // Матеріали Міжнародної НП конференції «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів» (5-8.05.2011). — Т.1. — Хмельницький: ХНУ, 2011 — С.151-155
 7. Квасницька Р.С. Етапність процесу прийняття управлінських рішень на промислових підприємствах / Р.С. Квасницька, О. Дерикот // Матеріали Міжнародної НП конференції «Теоретико-методологические и научно- практические принципы инвестиционно го, финансового и учетного обеспечения развития экономики» 15-16 листопада 2011 р. м. Каменец-Подільський http. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу://sophus.at.ua/publ
 8. Квасницька Р.С. Проблеми управління конкурентним потенціалом промислових підприємств України / Р.С. Квасницька, Н. Ардашкіна // Матеріали VIII Міжнародної НП конференції «Сучасний стан економічної науки: проблеми та перспективи розвитку» (16-17 березня 2012 р). — Львів: Львівська економічна фундація, 2012. — С.9-10
 9. Квасницька Р.С. Наукові підходи до трактування поняття «процес прийняття управлінських рішень» / Р.С. Квасницька, О. Дерикот // Актуальні питання економіки: проблеми, гіпотези, дослідження: Збірник матеріалів Міжнародної НП конференції (м. Сімферополь, 5-6 жовтня 2012р.) / Наукове об’єднання «Economics». — Сімферополь: НО»Economics», 2012. — С.163-164
 10. Квасницька Р.С. Фінансові ресурси як об’єкт купівлі-продажу фінансового ринку /Р.С. Квасницька // Проблемы и перспективы развития экономической науки и образования в условиях Европейской интеграции. Материалы международной научно-практической конференции (24 октября – 27 октября 2012 г. Варшава, Польша). – Донецк: ООО «Экономический научно-образовательный центр», 2012. – С.167-171.
 11. Квасницька Р.С. Поняття та особливості управління інвестиційним портфелем банку в умовах нестабільної економічної ситуації / Р.С. Квасницька, В.І. Бараннік // Альянс наук: вчений – вченому : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2012 р. : у 6 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – Т.1 – С.91-96.
 12. Квасницька Р.С. Функціональна роль фінансового ринку в забезпеченні соціально-економічного розвитку країни та її регіонів [Електронний ресурс] / Р.С. Квасницька // Матеріали Міжнародної НП інтернет-конференції «Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів» (29-30.03.2012р.). – Дніпропетровська державна фінансова академія. – Режим доступу // http://dsfa.mybb3.net.
 13. Квасницька Р.С. Фінансові ресурси, фінансові активи та фінансові інструменти як об’єкти купівлі продажу на фінансовому ринку / Р.С. Квасницька //Матеріали Всеукраїнської НП конференції «Роль вищих навчальних закладів у розвитку та популяризації фондового ринку України» (24.02. 2012р.). – К.: ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 2012. – С.21.
 14. Квасницька Р.С. Функціональна природа фінансового ринку в умовах глобалізації / Р.С. Квасницька // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків [Текст] : Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції. 17-19 жовтня 2012р. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. – С.241-244.
 15. Квасницька Р.С. Фінансовий ринок: поняття та функціональне призначення / Р.С. Квасницька //Актуальні питання сталого розвитку економіки: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х томах / Наукова організація «Перспектива». – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2012. – Т.1. – С.239-245.
 16. Квасницька Р.С. Інститути фінансового ринку як його суб’єкти: поняття та значення // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України : Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2012 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С.74-79.
 17. Квасницька Р.С. Методи прийняття управлінських рішень: поняття та класифікація / Р.С. Квасницька, О.М. Дерикот // Проблемы и перспективы развития экономической науки и образования в условиях Европейской интеграции. Материалы международной НП конференции (24 октября – 27 октября 2012 г. Варшава, Польша). – Донецк: ООО «Экономиче- ский научно-образователь ный центр», 2012. – С.138-141
 18. Квасницька Р.С. Деякі теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством / Р.С. Квасницька, Н. Ардашкіна // Актуальні питання сталого розвитку економіки: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х томах / Наукова організація «Перспектива». – Х: Видавничий дім «Гельветика», 2012. т.1. – С.17-24 ISBN 978-617-7041-02-2
 19. Квасницька Р.С. Склад та дієвість вимог до якісних управлінських рішень / Р.С. Квасницька, О.М. Дерикот // Збірник матеріалів ХІХ Міжнародної НП конференції «Раціоналізація сучасної науки», м. Горлівка (22-23березня 2012р.) — С.12-16
 20. Квасницька Р.С. Банківський капітал та механізм управління ним / Р.С. Квасницька, Т. Бугас // Альянс наук: вчений — вченому : матеріали VII Міжнародної НП конференції «» 15-16.03. 2012р. м.Київ — Дніпропетровськ: ПП Біла К.О., 2012. — Т.1. — С.85-90
 21. Квасницька Р.С. Питання доцільності формування та запровадження стратегічного управління на підприємствах України / Р.С. Квасницька, Н. Ардашкіна // Матеріали Міжнародної НП конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» (2-3 лютого 2012 р). — К.: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012. — С.134-136
 22. Квасницька Р.С. Деякі аспекти оптимізації структури капіталу та визначення етапів її здійснення / Р.С. Квасницька, Н. Гайдайчук // Збірник матеріалів 9-ї Міжнародної НП інтернет-конференції «Україна наукова» (21-22.12.2012р.) — К.:ТОВ ТК «Меганом», 2012. — С.66-70
 23. Квасницька Р.С. Основні фактори формування конкурентного потенціалу підприємств в умовах трансформаційної економіки / Р.С. Квасницька, Н. Ардашкіна // Матеріали Міжнародної НП конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (5-6 квітня 2012 р). — Одеса: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2012. — С.63-66
 24. Квасницька Р.С. Сек’ютеризація банківських активів як метод управління портфельним кредитним ризиком / Р.С. Квасницька, А.М. Кошка // Інноваційни розвиток економіки України: зб. наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова орг-я «Перспектива». — Херсон: Вид. дім Гельветика», 2013. — С.143-149
 25. Квасницька Р.С. Управління ризиками комерційного банку / Р.С. Квасницька, В.В. Дунець // Інноваційни розвиток економіки України: зб. наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова орг-я «Перспектива». — Херсон: Вид. дім Гельветика», 2013. — С.110-113
 26. Квасницька Р.С. Напрями та способи підвищення якості туристичного продукту в Україні / Р.С. Квасницька, І.О. Мігунова // Збірник тез доповідей Всеукраїнської НП інтернет-конференції «Соціально-еконо мічний розвиток і якість життя населення регіону» (м. Івано-Франківськ 16-17.05.2013р.). — Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. — С.75-77
 27. Квасницька Р.С. Структруа та особливості ризик-менеджементу на матеріалах ПАТ ВТБ Банк / Р.С. Квасницька, О.П. Мельник // Збірка тез наукових робіт учасників XXI Міжнародної НП конференції «Механізми економічного зростання і конкурентоспро можності національного господарства» (м. Київ 17-18 травня 2013 року). — К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2013. — С.113-115
 28. Квасницька Р.С. Основні концептуальні теорії та сучасні моделі оцінки інвестиційних якостей цінних паперів / Р.С. Квасницька, П.В. Футорний // Науковий журнал «Кримський економічний вісник». – 2013. – №6 (07). – Ч.2. – С.254-256.
 29. Квасницька Р.С. Саморегулівні організації в інфраструктурі фінансового ринку України / Р.С. Квасницька // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: КНЕУ, 2013 – С.126-128. (0,25 друк. арк.).
 30. Квасницька Р.С. Характеристика політики ризик-менеджменту на матеріалах ПАТ ВТБ Банк / Р.С. Квасницька, О.П. Мельник // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної НП конференції «Інновації в маркетингу: теорія і практика» (17-18 травня 2013р., Одеса). — Одеса: Громадська орг-я «Центр економічних дослідж ень та розвитку», 2013. — С. 111 -113
 31. Квасницька Р.С. Потенціал банківських установ — інститутів фінансового ринку /  Р.С. Квасницька // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013р., Суми) : у 2-х томах / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку україни». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Т.2. – С.47-48.
 32. Квасницька Р.С. Хеджування — метод зниження фінансового ризику чи як форма спекуляції / Р.С. Квасницька, Р. Поперечний // Матеріали Міжнародної економічної НП конференції «Економіка. Управління. Фінанси» (20.12.2013р., м. Київ). — Режим доступу: www.economistation.com
 33. Квасницька Р.С. Сучасний стан розвитку ринку деривативів в Україні / Р.С. Квасницька, Д. Орищук // Матеріали Міжнародної НП конференції «Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі» (20-21.12.2013р., м. Київ). — К.: Київський екон. науковий центр, 2013 – С.73-75
 34. Квасницька Р.С. Депозитарні розписки як фінансовий інструмент фінансового ринку в Україні в умовах економічної глобалізації / Р.С. Квасницька, С.О. Алексеєва // Матеріали Міжнародної НП конференції «Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі» (20-21.12.2013р., м. Київ). — К.: Київський екон. науковий центр, 2013 – С.11-14
 35. Квасницька Р.С. Актуальність розвитку та вдосконалення ризик- менеджменту банків України / Р.С. Квасницька, О.П. Мельник // Кримський економічний вісник. — 2013. — №3 (04). — С.143-145
 36. Квасницька Р.С. Інститути професійних учасників фондового ринку — сегменту фінансового ринку України [Текст] / Р.С. Квасницька // «Економіка, управління, фінанси: теорія і практика» (м. Хмельницький, 11-12 жовтня 2013 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.139-141.
 37. Квасницька Р.С. Управління залученням ресурсів банків з депозитних джерел / Р.С. Квасницька, С. Возна // Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країн. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наук. орг-ція «Перспектива». У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. ч. 1. — С.67-72
 38. Квасницька Р.С. Інтегральна оцінка економічної безпеки підприємства / Р.С. Квасницька, І.О. Доценко // Матеріали І Всеукраїнській НП інтернет конференції «Безпекознавство: теорія та практика» » (15 березня-15 квітня 2013 р., м. Луганськ) . — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://thesis.at.ua/
 39. Квасницька Р.С. Взаємозв’язок категорій «конкурентоспроможність», «конкурентний потенціал» та «конкурентні переваги / Р.С. Квасницька, Н.С. Ардашкіна // Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та вітчизняний виміри: Матеріали I Міжнародної НП конференції (1- 2 березня 2013 р.). – Херсон : Херсон. держ. ун-т. – 2013. – С. 55–56
 40. Квасницька Р.С. Теоретичні аспекти ефективності фінансового ринку [Електронний ресурс] / Р.С. Квасницька: Матеріали І Міжнар. наук.–практ. конф. «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» (26 – 27 вересня 2013 р.). – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
 41. Квасницька Р.С. Регулятивне значення саморегулівних організацій — інститутів фінансового ринку держави / Р.С. Квасницька // Збірник тез доповідей Всеукраїнської НП конференції «Соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіону» (м. Івано-Франківськ 16-17.05.2013р.). — Івано-Франківськ: видавець Віктор Дяків, 2013. — С.50-53.
 42. Квасницька Р.С. Роль конкурентного потенціалу в системі управління підприємством / Р.С. Квасницька, Н.С. Ардашкіна // Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство : Матеріали II Всеукраїнської НП конференції, 28-29 березня 2013 року. – Бердянськ: БУМБ, 2013. – С. 73–74.
 43. Квасницька Р.С. Дискусійні питання виділення загальноринкових функцій фінансового ринку / Р.С. Квасницька // Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки: зб. матеріалів Міжнародної НП інтернет-конференції 13-14 березня 2013р., Дніпропетровськ: Герда, 2013. — С.196-198.
 44. Квасницька Р.С. Змістова характеристика поняття «інститути фінансового ринку» / Р.С. Квасницька // Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали ХІ Всеукраїнської НП конференції (17-18 травня 2013 р., м. Острог). — Острог: В-во НУ «Острозька академія», 2013. – С.91-94.
 45. Квасницька Р.С. Діяльність небанківських установ на фінансовому ринку / Р.С. Квасницька, С.А. Нікітюк // Проблеми інноваційного розвитку економіки України : зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук. – Дніпропетровськ : Вид. дім «Гельветика», 2014. – Ч.2. – С.152–156.
 46. Квасницька Р.С. Деякі аспекти забезпечення стабільності фінансового ринку / Р.С. Квасницька // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської НП конференції (4-5 квітня 2013 р.). – Ірпінь: В-во НУДПС України, 2013. – С.185-188.
 47. Квасницька Р.С. Характеристики інтеграційного процесу фінансового ринку України в умовах глобалізації / Р.С. Квасницька // Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. Наук.-прак. Конф.(20-22 листопада 2013р., Київ)  / відп. ред. А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2013.  – С.65-66.
 48. Квасницька Р.С. Інвестиційний потенціал депозитних корпорацій – інститутів фінансового ринку: роль та характеристики [Електронний ресурс] / Р.С. Квасницька // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства» (5-6 грудня 2013 р., м. Тернопіль). – Режим доступу: http://conftiapv.at.ua/publ/konf_5_6_12_2013_r/
 49. Квасницька Р.С. Характеристика стану використання фінансового лізингу як довгострокового джерела фінансування діяльності суб’єктів підприємництва в Україні / Р.С. Квасницька, П. Футорний // Науково-практичний журнал «ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ». – 2014. – Вип. 4 – С.77-81
 50. Квасницька Р.С. Характерні риси та принципи формування інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку / Р.С. Квасницька // Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки2014 / Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф.(6-7 лютого 2014 р., м. Вінниця. – Вінниця.: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – С.141-142.
 51. Квасницька Р.С. Консолідація біржової системи фондового ринку в контексті світових інтеграційних тенденцій / Р.С. Квасницька, Є.В. Москаленко // Забезпечення економічної безпеки країн за умов фінансової нестабільності / Матеріали Міжнарнародної НП  конференції (17-18 січня 2014 р., м. Київ). – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2014. – Ч.1. – С.45-49
 52. Квасницька Р.С. Роль фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банківській системі України / Р.С. Квасницька, О.В. Ільєва // Проблеми інноваційного розвитку економіки України : збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук /Наукова орг-я «Перспектива». У 2 –х частинах. – Дніпропетровськ : Вид. дім «Гельветика», 2014. ч.1 . – С.254-259
 53. Квасницька Р.С. Переваги та недоліки різних видів дивідендної політики підприємства / Р.С. Квасницька, А.П. Стасишина // Фінансова інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки: збірник матеріалів Міжнародної НП конференції (м. Київ, 7-8 листопада 2014 р.). У 4-х частинах. – К.: ГО «Київський екон. науковий центр», 2014. – Ч. 4. – С.38-41
 54. Квасницька Р.С. Окремі аспекти фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання в Україні / Р.С. Квасницька, С.О. Алексеєва // Матеріали Міжнародної НП конференції «Фактори впливу на формування та розвиток фінансової системи України» (28-29 листопада 2014 р. . м. Львів). – Львів: Львівська економічна фундація, 2014. – С.34-36
 55. Квасницька Р.С. Формування власного капіталу банків в Україні / Р.С. Квасницька, О. Рушанян // Збірник матеріалів Міжнародної НП конференції «Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів: проблеми та перспективи розвитку» (21-22 листопада 2014 року, м. Київ). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. – С.88-90
 56. Квасницька Р.С. Державний контроль за діяльністю фінансових посередників в Україні / Р.С. Квасницька, В. Казора // Матеріали VI Міжнародної НП конференції «Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд» (12-13 грудня 2014 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2014. – С.64-66
 57. Квасницька Р.С. Фінансова санація підприємства / Р.С. Квасницька, О. Багрій // Збірник праць Міжнародної НП конфере нції «Міжнародне економічне співробіт ництво: принципи, механізми, ефектив ність» (5-6.12.2014р., м.Київ). – К.: Київський екон. наук. центр, 2014. – 9-11
 58. Квасницька Р.С. Перспективи розвитку фондового ринку України / Р.С. Квасницька, О. Григораш // Збірник праць Міжнародної НП конференції «Міжнародне економічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (5-6.12.2014р., м. Київ). – К.: Київський екон. наук. центр, 2014. – С.17-21
 59. Квасницька Р.С. Бюджетування як елемент системи управління підприємством / Р.С. Квасницька, А. Скрипник // Збірник праць Міжнародної НП конференції «Міжнародне економічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (5-6.12.2014р., м. Київ). – К.: Київський екон. наук. центр, 2014. – С.92-94
 60. Квасницька Р.С. Аналіз інвестиційного потенціалу банків на фінансовому ринку України / Р.С. Квасницька // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» (12-14 лютого 2014 р., м. Кременчук). – Кременчук.: Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2014. – С.53-56.
 61. Квасницька Р.С. Напрями вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств / Р.С. Квасницька, О. Григораш // Матеріали Міжнародної НП конференції ‛Тенденції розвитку України в контексті сучасних євроінтеграційних процесів“ (05.12.2014р., м. Київ). – К.: ВМГО «Об’єднана молодь України», 2014. – С.43-45
 62. Квасницька Р.С. Особливості управління ризиками в банківській діяльності / Р.С. Квасницька, О. Печайко // Матеріали Міжнародної НП конференції «Соціальні та економічні аспекти розвит ку міжнародних відносин» (28-29 листо пада 2014 року, м. Дніпропетро вськ). – Дніпр.: Перспектива, 2014. – С.112-115
 63. Квасницька Р.С. Концептуальні основи визначення потенціалу інституту фінансового ринку / Р.С. Квасницька // Матеріали VМіжнародної науково-практичної Інтернет — конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи», (8-10 квітня 2014 р., м. Харків). – Харків: ХНТУСГ, 2014. – С.126-128.
 64. Квасницька Р.С. Інвестиційний потенціал страхових компаній як запорука забезпечення фінансових інтересів регіону / Р.С. Квасницька // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки» (25 квітня 2014 р. , м. Київ) /за заг. ред. В.К., Присяжнюка, А.Б. Кондрашихіна, К.В. Савченко. – К.: Академія муніципального права, 2014. – С.58-59.
 65. Квасницька Р.С. Системний підхід в оцінці інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку / Р.С. Квасницька // Матеріали Міжнародної науково-практичної-конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (2-4 жовтня 2014 р., м. Хмельницький). – Хмельницький: ХмЦНТІІ, 2014. – С.73-74.
 66. Квасницька Р.С. Ефективність формування портфеля цінних паперів вітчизняних банків / Р.С. Квасницька, І.О. Шухалова // Перспективи економічного зростання: теоретичні та практичні аспекти : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково — практичної конференції (м. Одеса, 19 — 20 грудня 2014 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – У 2-х частинах. – О. : ЦЕДР, 2014. – Ч. 2. – С.114-116.
 67. Квасницька Р.С. Проблемні аспекти управління залученими коштами — основи формування інвестиційних ресурсів вітчизняних банківських установ / Р.С. Квасницька // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія: економічні науки. – 2014. — №8. – С.152-158.
 68. Квасницька Р.С. Капіталізація в аспекті забезпечення інвестиційного потенціалу банків – інститутів фінансового ринку / Р.С. Квасницька // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 квітня 2015 р.). – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2015.– С.76-78.
 69. Квасницька Р.С. Страхова, фінансова та інвестиційна діяльність у формуванні інвестиційних ресурсів вітчизняних страхових корпорацій [Текст]/ Р.С. Квасницька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи» (24 квітня 2015 р., м. Київ). – Київ.: КНЕУ, 2015 – С.12-15.
 70. Квасницька Р.С. До питання складу інституційних інвесторів вітчизняного фінансового ринку [Текст]/ Р.С. Квасницька // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України Ужгород : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23-25 квітня 2015 р.). – Ужгород: ПРАТ «Видавництво «Закарпаття», 2015. – С.256-260.
 71. Квасницька Р.С. Мотиви формування заощаджень домогосподарств в системі ефективного нарощення інвестиційного потенціалу інститутів інвесторів фінансового ринку України / Р.С. Квасницька // Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні економічні системи: стан та перспективи» (14-15 травня 2015 р., м. Хмельницький). – С.177-178.
 72. Квасницька Р.С. Принципи та інтегральний метод оцінки інвестиційного потенціалу підприємства / Р.С. Квасницька, М. Тарасюк// Актуальні проблеми комп’ютерних технологій. Збірник наукових праць за матеріалами IX міжнародній науково-технічній конференція «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2015» (21-22 травня 2015 р., м. Хмельницький). – Хмельницький: ХНУ, 2015. – С.111-116
 73. Квасницька Р.С. Оцінка інвестиційних ресурсів нефінансових корпорацій – корпоративних інвесторів на фінансовому ринку / Р.С. Квасницька // Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції вересня 2015р. (Хмельницький-Львів). – Хмельницький: ХНУ, 2015. – С. 86-89.
 74. Квасницька Р.С. Оцінка ефективності інвестиційного потенціалу нефінансових корпорацій в системі забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки / Р.С. Квасницька // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : Праці VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29 вересня — 2 жовтня 2015 р.) / за ред. О.І. Савченко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С.108-111.
 75. Квасницька Р.С. Інвестиційний потенціал страхових корпорацій / Р.С. Квасницька // ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» (8-10 жовтня 2015 р.,  м. Хмельницький-Яремче). – Хмельницький: ФО-П Сторожук О.В., 2015. – С.164-166.
 76. Квасницька Р.С. Регуляторний вплив держави на формування та використання інвестиційного потенціалу інституційних інвесторів / Р.С. Квасницька // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2015 р., м. Хмельницький); за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. – С.126-128.
 77. Квасницька Р.С. Оцінка сучасних реалій капіталізації банків України / Р.С. Квасницька // Проблеми та перспективи розвитку фінансів у сучасному світі» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 2015 р.,  м. Полтава). – Полтава: ПУЕТ, 2015. – С.102-103.
 78. Квасницька Р.С. Сучані тенденції розвитку фінансових інститутів в Україні / Р.С. Квасницька, Т.М. Голик // Проблеми сучасної економіки : збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 грудня 2015 року, м. Запоріжжя) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 3-х частинах . – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – Ч.2. – С.79-83.
 79. Квасницька Р.С. Питання особливостей розвитку інститутів спільного інвестування в Україні / Р.С. Квасницька, Л.В. Дубіцька // Інноваційна економіка: макро-, мезо- та мікрорівні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10-11 грудня 2015 року, м. Херсон) / ред. кол. К.С. Шапошников [та ін.]:. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.128-132
 80. Квасницька Р.С. Сутнісна характеристика оцінювання ефективності формування та використання інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку / Р.С. Квасницька // Науковий диспут: питання економіки та фінансів / Збірник тез наукових робіт V Міжнародній науково-практичній конференції (26 лютого 2016 р. Київ-Будапешт-Відень) – К.: Міжнародний науковий центр, 2016. – С. 12-17.
 81. Квасницька Р.С. Еволюція поглядів на визначення поняття «потенціал підприємства» /Р.С. Квасницька, М.В. Тарасюк // Нова модель регіонального економічного зростання : науково-теоретичні проблеми і механізм реалізації : Матеріали Міжн. наук.–практ. конф. (19 листопада 2015 року). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С.145–148
 82. Квасницька Р.С. Підвищення прибутковості банківських установ України / Р.С. Квасницька, О.В. Багрій // Проблеми сучасної економіки : збірник матеріалів IX Міжнародної НП конференції (11-12 грудня 2015 року, м. Запоріжжя) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 3-х частинах . – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – Ч.2. – С.14-18
 83. Квасницька Р.С. Сучасні реалії функціонування кредитних спілок на фінансовому ринку України / Р.С. Квасницька, І.В. Воловнік // Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції : збірник тез Міжнародної НП конференції (11-12 грудня 2015 р., м. Ужгород). – Ужгород: УНУ, 2015. – С.35-36
 84. Квасницька Р.С. Суть та методи управління ліквідністю банків / Р.С. Квасницька, О.С. Рушанян// Показники та фактори конкурентос проможності національної економіки : Матеріали Міжнародної НП конференції (2-3 жовтня 2015 року м. Дніпропет ровськ). – Дніпр.: НО «Перспектива», 2015. — С.20-23
 85. Квасницька Р.С. Еволюція поглядів на визначення поняття “потенціал підприємства” / Р.С. Квасницька, М.В. Тарасюк // Нова модель регіонального економічного зростання : науково-теоретичні проблеми і механізм реалізації : Матеріали міжнародної НП конференція (19.11.2015 р., м. Вінниця). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С.145-148
 86. Квасницька Р.С. Аналіз використання інвестиційного потенціалу банків України / Р.С. Квасницька // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-18 березня 2016 р., Братислава)  –  К.: ТОВ «Н ВП «Інтрерсервіс», 2016. – С.116-117.
 87. Квасницька Р.С. Концептуальні засади процесу оцінювання здатностей персоналу – складової інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку / Р.С. Квасницька // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей інтернет-конференції, 24-25 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С.452-456.
 88. Квасницька Р.С. Систематизація показників оцінки ефективності формування та використання інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку / Р.С. Квасницька // Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2016 р. / Редакція А.І. Дацій, А.Б. Кондрашихін, І. В. Свида. – К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ»», 2016. – С.40-42.
 89. Квасницька Р.С. Сучасні тенденції використання інвестиціного потенціалу недержавних пенсійних фондів України / Р.С. Квасницька // Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах: зб. тез Всеукр.наук.-практ. конф. – К.: Аграр Медіа Груп , 2016. – С.184-186.
 90. Квасницька Р.С. Сутність та особливості управління конкурентною позицією банку / Р.С. Квасницька, А. Скрипник // Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни: зб. наук. праць ІІ Міжнар. Наук.-практ. конф. (1 червня 2016 р., м. Кам’янець-Подільський). – Тернгопіль: Крок, 2016. – С.133-135
 91. Квасницька Р.С. Класифікація видових проявів потенціалу підприємства / Р.С. Квасницька, М.В. Тарасюк // Науково-методичні та практичні засади ефективного функціонування та розвитку підприємств : Зб. мат.-лів Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 21-22 квіт. 2016 р. / Нац. метал. Академія України. – 2016. – С.94-97
 92. Kvasnitska R.S. The development of approaches to the choice of species and type of investment strategy of institutions-investors on the financial market / R.S. Kvasnitska // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів / Матеріали ІІІ Міжн. наук.–практ. конф. (6 – 8 жовтня 2016р.). – Кам’янець-Подільський: 2016. – С.6–7
 93. Квасницька Р.С. Аналіз особливостей сучасного управління ліквідністю банківської системи України як інструменту забезпечення стабільності її функціонування / Р.С. Квасницька, П.В. Футорний // Науково-практичний журнал «Економічні студії». — 2016. — №2 (10). — С.165-169
 94. Квасницька Р.С. Теоретичне обґрунтування сутності інвестиційної діяльності підприємств / Р.С. Квасницька, М.В. Тарасюк // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (6-8 жовтня 2016р., м. Хмельницький-Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський 2016. – С.38-39
 95. Квасницька Р.С., Етапи формування ефективної дивідендної політики на підприємстві / Р.С. Квасницька, Л.В. Дубицька // Сучасна наука: проблеми і перспективи (Ч.1) 6 матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2016 р., м. Київ). — К.: МЦНД, 2016. — С.23-26
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes