Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Хрущ Ніла АнатоліївнаХрущ Ніла Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, 
академік Академії економічних наук України,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
 
Хмельницького національного університету 

Освіта 

—    У 1991 році закінчила Хмельницький технологічний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка і організація побутового обслуговування», здобула кваліфікацію інженер-економіст (диплом УВ №961495).
—    У 1996 р. закінчила аспірантуру в Одеському державному університеті та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методи оцінки стійкості та конкурентоспроможності підприємств» за спеціальністю 08.06.01 – економіка та форми господарювання у ОДЕУ, м. Одеса.
—    У 2007 р. закінчила докторантуру в Хмельницькому національному університеті та захистила докторську  дисертацію на тему: «Сучасні стратегії та технології управління інвестиційною діяльністю компанії» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса.


Етапи професійного становлення: 

—    28.11.1991 – 10.01.1995 – асистент кафедри бухгалтерського обліку Хмельницького технологічного інституту;
—    10.01.1995 – 25.05.1996 – аспірант Одеського державного університету (денна форма навчання); 
—    25.05.1996 – 25.06.1996 – асистент кафедри обліку та аудиту Технологічного університету Поділля;
—    26.06.1996 – 06.04.1997 – старший викладач кафедри обліку, аудиту та фінансів Хмельницького державного університету;
—    07.04.1997 – 30.11.2000 – доцент кафедри обліку, аудиту та фінансів Хмельницького державного університету;
—    1.12.2000 – 1.12.2003 – докторант, доцент кафедри обліку, аудиту та фінансів за сумісництвом Хмельницького державного університету; 
—    01.12.2003 – 13.09.2004 – доцент кафедри обліку і аудиту Хмельницького державного університету;
—    13.09.2004 – 31.10. 2007 – доцент кафедри обліку і аудиту Хмельницького національного університету;
—    1.11.2007 –  3.06.2013 – професор кафедри обліку і аудиту, професор кафедри фінансів та банківської справи за сумісництвом Хмельницького національного університету;
—    3.06.2013 – до теперішнього часу – завідувач кафедри фінансів та банківської справи, професор кафедри обліку і аудиту за сумісництвом Хмельницького національного університету.


Науковий ступінь, вчені звання: 

— Кандидат економічних наук за спец. 08.06.01 – економіка та форми господарювання (диплом КН № 011916 від 14 червня 1996 р.).
— Доктор економічних наук за спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом ДН № 006277 від 13 грудня 2007 р.).
— Доцент кафедри обліку, аудиту і фінансів, Технологічний університет Поділля (атестат ДЦ АЕ № 000878 від 22 жовтня 1998 р.).
— Професор кафедри обліку і аудиту, Хмельницький національний університет (атестат 12ПР № 005934 від 23 грудня 2008 р.).


Участь у галузевих Академіях, відзнаки, публікації у ЗМІ: 

    Академік Академії економічних наук України (посвідчення № 803 від 17 травня 2013 р.).
   У 1996-1998 р. за досягнення в сфері наукових досліджень була присвоєння Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти  нагороджена почесними грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької міської ради та ХНУ, а саме: 
—    Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації – 2008 р.
—    Грамота управління освіти Хмельницької міської ради – 2011 р.
— Грамота департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької державної адміністрації – 2013 р.
—    Почесні грамоти Хмельницького національного університету – 2004, 2005, 2011, 2012, 2013 рр.
— Хрущ Ніла Анатоліївна  // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку. Історично-іміджеве видання. – К.: ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна». – С. 186.


Викладання дисциплін: 

—    Фінансовий аналіз
—    Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
—    Фінансово-аналітичні дослідження діяльності інститутів фінансового ринку
—    Банківські операції 
—    Ринок фінансовий послуг 


Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: 

Широке коло проблем стратегічного управління, корпоративного управління, фінансового та інвестиційного менеджменту, стратегічного аналізу в різних галузях економіки України, тощо. 

 Інформація про участь у науково-дослідних темах:

Співавтор проектів та  відповідальний виконавець науково-дослідних (господарсько-договірних та держбюджетних) робіт, які виконанні та проводяться у Хмельницькому національному університеті, а саме:
1.    «Реорганізація структури управління ВАТ «Термопластавтомат», м. Хмельницький» (1996-1998 рр.);
2.    «Проблеми трансформації сфери послуг в процесі реформування економіки України» (1996-1998 рр., ДР № 0197U016015);
3.    «Проблеми та перспективи залучення інвестицій и Україну» (1999-2000 рр., ДР № 0199U3037);
4.    «Концепція інформаційного забезпечення фінансово-інвестиційної та інноваційної діяльності» (2002-2004 рр., ДР № 0102U004047);
5.    «Прогресивні стратегії і технології управління організаційними структурами підприємств та їх об’єднань» (2006-2008 рр., ДР № 0106U001003);
6.    «Стратегії управління соціально-економічними системами регіону на засадах кластерних технологій»  (2010-2012 рр., ДР № 0110U002215);
7.    «Методологія формування мережевих структур та моделі їх корпоративного управління» (2013 – по теперішній час, ДР № 0113U002061). 

Участь у редколегіях журналів:

1.    Вісник Хмельницького національного університету, редакційна колегія серії «Економічні науки» (фахове видання, постанова президії ВАК від 16.12.2009 № 1-05/6)  з 1.01.2003 р..
2.    Науковий Вісник Херсонського державного університету,  редакційна колегія серії «Економічні науки» (друкований засіб масової інформації, свідоцтво про держ. реєстрацію ДРС України від 15.03.2013 КВ № 19747-9547Р ) з 15.03.2013 р..

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад:

Д 41.816.03  Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова з 2007 р.
Д 70.052.01 Хмельницького національного університету з 2007 р.

Керівництво аспірантами:

Під науковим керівництвом захищено кандидатські дисертації, а саме:
1.    Складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язку / Приступа Л.А. // 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Одеса, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, К 41.816.03. – 20 лютого 2009 р.
2.    Оцінювання фінансового потенціалу в процесі формування конкурентних стратегій підприємств галузі зв’язку України / Желіховська М.В. // 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Одеса, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Д 41.816.03. – 8 липня 2011р.
3.     Фінансова стратегія в системі корпоративного управління підприємствами / Корпан О.С. // 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Хмельницький, Хмельницький національний університет, Д 70.052.01. – 26 лютого 2013 р.

Науково-методичні праці:

Автор понад 165 наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії, статті у фахових журналах, закордонні публікації, методичні посібники, дистанційні курси, тощо.

Монографії та розділи у монографіях:

1. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / За ред. проф.. М.П.Войнаренка – Київ: Наукова думка, 2002. – 718 с. Хрущ Н.А. (Р.5.2. С. 471 – 512; Р. 5.3. С. 512 – 527).
2. Хрущ Н.А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – 309 с.
3. Хрущ Н.А., Редькін О.С., Реген В. Сучасні стратегії та технології корпоративного управління. – Одеса: “Евен”, 2004. – 216 с.
4. Хрущ Н.А. Конкурентні стратегії: процеси створення та реалізації: монографія / Н.А. Хрущ, М.В. Желіховська; [за ред. проф. д.е.н.,  проф.. Н.А. Хрущ]. – К.: Освіта України, 2010. – 315 с.
5.Маркетингові технології  в умовах інноваційного розвитку економіки [монографія / за  ред. проф. С.В.  Ковальчук]. – Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2», 2011. – 322 с. Хрущ Н.А. Маркетингові стратегії в сфері телекомунікацій (п.1.7 с. 53-58).
6. Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації та корпоратизації (галузевий аспект): колективна монографія / під заг.ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – 254 с. Ваганова Л.В., Хрущ Н.А. Оцінка ринкової безпеки машинобудівних підприємств в процесі корпоратизації промисловості (п. 5.4, с. 222-235).
7. Корпоративне управління в Україні: процеси формування та розвитку: монографія / за ред. проф. д.е.н.,  проф.. Н. А. Хрущ. – К.: Кафедра, 2012. – 300 с.

Закордонні публікації:

1.    Хрущ Н.А. Механизм формирования инвестиционной стратегии  предприятия / Состояние и перспективы развития инновационной Деятельности в области сервис. Сб. статей. – Ч. 1. / Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти: ПВГУС, 2008. – С. 82 – 88.
2.    Хрущ Нила, Желиховская Майя. Оценка финансового потенциала в процессе разработки финансовой стратегии предприятий  // Scientific letters of international Academic Society of Michal Baludansky. – 2012. – Vol.1. – No. 2. – p. 125-130.
3.    Хрущ Н.А. Особенности разработки стратегий предприятий в системе корпоративного управления / Н.А. Хрущ // Украйна – България – Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи. Сборник с доклади от международна научна конференция. Варна – Херсон: Издательство «Наука и  икономика», 2013. – С. 135-139.
4.    Хрущ Нила, Желиховская Майя. Формирование инвестиционной стратегии предприятия в современных условиях // Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2013. – No.  3. – р.182-185.

Наукові статті:

1.    Хрущ Н.А. Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства / Н.А. Хрущ, Л.А. Приступа // Економіст. – 2007. – № 7. – С. 28 – 31.
2.    Хрущ Н.А. Концепція розвитку стратегії компанії в сучасному динамічному середовищі // Економіст. – 2008. – № 9. – С. 62 – 65.
3.    Хрущ Н.А. Стратегії компанії: механізми формування та адаптації в сучасному інвестиційному середовищі // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 45 – 52. 
4.    Хрущ Н.А. Особливості застосування елементів конкурентного аналізу у стратегічному управлінні підприємствами / Н.А. Хрущ, Л.В. Ваганова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 6. – Т.1. – С. 115-118. 
5.    Хрущ Н.А. Проблеми прийняття управлінських рішень в системі стратегічного управління підприємствами / Н.А. Хрущ, О.С.Корпан, М.В. Желіховська // Вісник Хмельницького національного університету – 2010. – № 1. – Т.1. – С. 41 – 45. 
6.    Хрущ Н.А. Інтегральна оцінка рівня фінансового потенціалу підприємств у сфері телекомунікацій / Н.А. Хрущ, М.В. Желіховська / Вісник Хмельницького національного університету. – № 6. – Т. 2 «Економічні науки». – 2011. – С. 304-308.
7.    Хрущ Н.А. Економіко-математичне обґрунтування типових підприємств машинобудування Вінницького регіону / Н.А. Хрущ, О.В. Романєєв // Вісник наукових досліджень. ВФЕУ, 2011. – Випуск 15. – С. 64–72.
8.    Хрущ Н.А. Особливості функціонування віртуальних підприємств в умовах інформатизації суспільства // Вісник Хмельницького національного університету. — 2012. — № 4. – Т.2. — С. 107-111.
9.    Хрущ Н.А. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства // Н.А. Хрущ, Л.В. Ваганова // Вісник Хмельницького національного університету. —  2012. — № 2. – Т.2. — С. 65-68.
10.    Хрущ Н.А. Розробка фінансової стратегії в системі корпоративного управління підприємствами / Н.А. Хрущ, О.С. Корпан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – Т. 1, № 5. – С. 203-207.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes