gordeeva

Гордєєва Тетяна Анатоліївна


Посада:

Старший викладач
кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Хмельницького національного університетуgordeevat_2004@ukr.net
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Освіта

 • 1998-2002 рр. – навчання в Технологічному університеті Поділля, м.Хмельницький ( тепер Хмельницький національний університет): спеціальність «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: бакалавр.
 • 2002-2003 рр. – навчання в Технологічному університеті Поділля, м.Хмельницький ( тепер Хмельницький національний університет): спеціальність «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: спеціаліст.

Етапи професійного становлення

 • 2003-2012 роки – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету
 • З 2013 року старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету

Нагороди

 • Грамота Виконкому Хмельницької міської ради (за підписом міського голови С.Мельника від 24 квітня 2014 р.)

Викладання дисциплін

 • Бюджетна система
 • Бюджетний менеджмент
 • Державний фінансовий контроль
 • Бюджетна політика та міжбюджетні відносини

Навчальні підручники та посібники

 1. Гроші та кредит. Практикум : навчальний посібник / Ірина Михайлівна Михайловська, Катерина Леонідівна Ларіонова . – Львів : Новий Світ-2000, 2008 . – 312 с. (приймала участь у розробці практичних завдань, про що вказано у вступі посібника)

Методички, модулі та інше

 1. Михайловська І.М, Ларіонова К.Л., Гордєєва Т.А. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальності «Фінанси». – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 75 с.
 2. Квасницька Р.С., Гордєєва Т.А. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності «Фінанси». – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 75 с.
 3. Форкун І.В., Гордєєва Т.А. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Основи казначейської справи» для студентів напряму «Фінанси і кредит»/ Ел.видання — Хмельницький: ХНУ, 2011. – 76с.
 4. Форкун І.В., Гордєєва Т.А. Основи казначейської справи. Методичні вказівки для проведення практичних занять зі студентами напряму підготовки «Фінанси і кредит»- Хмельницький: ХНУ, 2012. – 62.
 5. Форкун І.В., Гордєєва Т.А. Бюджетна система: Методичні вказівки до практичних занять з курсу для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» — Хмельницький: ХНУ, 2012. – 65с.
 6. Форкун І.В., Гордєєва Т.А., Кудельський В.Е. Державний фінансовий контроль: методичні вказівки з дисципліни для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит»/ Ел.видання — Хмельницький: ХНУ, 2013. – 69с.
 7. Форкун І.В., Гордєєва Т.А.Бюджетний менеджмент. Методичні вказівки з дисципліни для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» / Ел.видання — Хмельницький: ХНУ, 2013. – 55 с.
 8. Форкун І.В., Гордєєва Т.А.Бюджетний менеджмент: методичні вказівки з курсу- Кам.Под.: ПП — Медобори-2006. — 2013 — 60с.
 9. Хрущ Н.А.,Форкун І.В., Гордєєва Т.А. Основи казначейської справи: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» — Хмельницький: ХНУ, 2016 – 72 с.
 10. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л., Гордєєва Т.А.Модуль дистанційного навчання № 18 «Гроші та кредит» Курс сертифiкований. Сертифiкат № 3.Протокол № 5-а від 22.04.2013р
 11. Форкун І.В., Гордєєва Т.А. Модуль дистанційного навчання № 346 «Основи казначейської справи»  Курс сертифiкований.Сертифiкат № 379.Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 12. Форкун І.В., Михайловська І.М., Доценко І.О.Модуль дистанційного навчання № 652 «Основи казначейської діяльності»  Курс сертифiкований.Сертифiкат № 97.Протокол № 5-а від 22.04.2013р
 13. Михайловська І.М., Доценко І.О., Гордєєва Т.А. Модуль дистанційного навчання № 451 «Соціальне страхування»  Курс сертифiкований.Сертифiкат № 439.Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 14. Форкун І.В., Гордєєва Т.А. Модуль дистанційного навчання №1085 «Державний фінансовий контроль» Курс сертифiкований.Сертифiкат № 909.Протокол № 6 від 21.05.2014р
 15. Форкун І.В., Гордєєва Т.А. Модуль дистанційного навчання «Бюджетна політика та міжбюджетні відносини»
 16. Хрущ Н.А.,Форкун І.В., Гордєєва Т.А. Модуль дистанційного навчання «Курсова робота з бюджетної політики та міжбюджетних відносин»

Сфери наукових інтересів

 • Державні фінанси
 • Бюджетна сфера

Інформація про участь у науково-дослідних темах

 • Госпдоговірна науково-дослідна тема № 1-2011 «Використання технологічних інновацій для формування управління затратами, прибутком та формування антизатратного механізму ціноутворення на нову продукцію»;
 • Держбюджетна науково-дослідна тема 10 Б-2011 «Управління недержаною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни»;
 • Держбюджетна науково-дослідна тема 3Б-2013 «Комплексна оцінка інноваційної діяльності промислових підприємств»

Монографії та розділи у монографіях

 1. Гордєєва Т.А. Фінансове планування в діяльності промислових підприємств/ Т.А.Гордєєва//Сучасні підходи, методи та моделі в управління фінансами: економічний та соціальний аспекти : колективна монографія / за наук.ред. Барановського О.І. – Хм., 2010. – 500с. — Особистий внесок 1,0 друк. арк. – С.273-283.
 2. Гордєєва Т.А. Асортиментна політика підприємства машинобудівного комплексу: теорія та практика математичних застосувань / Т.А.Гордєєва. // Економіка та управління підприємствами: сучасні підходи, методи та моделі : кол. монографія / за ред. к.е.н., доц. К.Л.Ларіонової — Кам’янець-Подільський, «Медобори — 2006» — 2013 – 496 с.- Особистий внесок – 1,45 друк. арк. – С.7-33.

Статті в журналах, що індексуються БД Scopus, Web of Science Core Collection (WoS) та закордонні публікації

 1. Гордєєва Т.А. Анализ безубыточности и чувствительности в условиях многономенклатурного производства// Экономика и предпринимательство. – 2013 – № 12-2 (41-2). – С. 834-840.
 2. Гордєєва Т.А. Формування асортименту продукції для підприємств машинобудівного комплексу на основі теорії нечітких множин// Материали за 9-а международна научна практична конференція, «Бъедещите изследвания», – 2013. Том 6. Икономики.София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С.21-25.
 3. Проблемы и перспективы развития машиностроительной отрасли Украины // Материалы V Международной наук.-практ. конференции «Формирование экономического портрета национальной инфраструктуры страны: методологический и теоретический аспекты»- Москва: Аналитический центр «Экономика и финансы», 2012 — С.117-121
 4. Gordeeva T.A. Key issues of Ukraine’s budget planning and directions of its improvement in the conditions of the budgetary reformation/ T.A.Gordeeva, I.V.Forkun//’Dezvoltarea sistemeior sociale si economice intr-un mediu competitiv la nivel global’, conferinta internatijnala stiintifico-practica (26 februar 2016; Chisinau). / com.org.: O.Ticu (presedinte) — Chisinau: S.n., 2016 (Editura Universitate de stat din Moldova). — P. 222-226

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України

 1. Гордєєва Т.А. Фінансове забезпечення як фактор успіху підприємницької ідеї. \\ Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки — №2 – 2005р. – с.114-118
 2. Гордєєва Т.А. Фінансово-інформаційні ресурси в глобальній світовій економіці. \\ Вісник ЛДФІ: Економічні науки – 37 – 2005р. – с.317-322
 3. Гордєєва Т.А. Інформаційні аспекти формування фінансових ресурсів підприємств. \\ Вісник ХНУ.- Ч2,Т1 -№4-2005р. –с.51-54
 4. Гордєєва Т.А. Неолібералізм по-українськи: курс реформ чи загроза національній державі. \\ Вісник Черкаського університету: Серія економічні науки — №69 – 2005р – с.74-78
 5. Гордєєва Т.А. Тенденції формування фінансового капіталу підприємств в Україні // Вісник ХНУ: Економічні науки — №6. Т.2 – 2006 — С.95 – 99
 6. Гордєєва Т.А. Злиття та поглинання як інструменти антикризового управління// Вісник ХНУ — №1.Ч.2 — 2010- С.59 – 61
 7. Є.Г. Рясних, Т.А. Гордєєва. Проблематика постановки системи фінансового планування на підприємстві в сучасних умовах господарювання — Вісник ХНУ. Економічні науки. Т.2. — №5 2010 — С.24-27
 8. Є.Г. Рясних, Т.А. Гордєєва. Управління формуванням асортиментної політики машинобудівного підприємства на сучасних засадах // Вісник ХНУ. Економічні науки. Т.2. — №2. 2011 — С.170-175
 9. Є.Г.Рясних, Т.А.Гордєєва Роль маржинального аналізу у формуванні прибуткового асортименту машинобудівного підприємства //Вісник ХНУ: Економічні науки. — 2011 — №4.- Т.1 — С.66-71.
 10. Є.Г.Рясних, Т.А.Гордєєва. Аналіз чутливості та прогнозування прибутку в умовах багатономенклатурного виробництва// Вісник ХНУ: Економічні науки – 2012 — №2, Т.3 (186) – С.53-58
 11. Т.А.Гордєєва, А.О.Трачук Уніфікація вимог банків з питань незалежної оцінки майна для потреб застави// Вісник ХНУ: Економічні науки – 2012 — №6,Т.2 (194) – С.71-77
 12. Т.А.Гордєєва Теоретичні підходи до визначення поняття «маржинальний прибуток»// Економічні науки. — Серія «Облік і фінанси». – 2012 – Випуск 9 (33). – Ч. 1. –– С. 250-255.
 13. Орлов О.О., Рясних Є.Г., Гордєєва Т.А. Застосування маржинального аналізу та аналізу чутливості під час формування виробничої програми машинобудівного підприємства.// Вісник економічної науки України – 2012 — №2 (22) – С.109-113
 14. Гордєєва Т.А. Оптимізація асортименту промислового підприємства з позиції маржинального підходу// Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент. – 2013. — № 1 (14). — С. 112-120.
 15. Форкун І.В., Гордєєва Т.А. Бюджетний менеджмент та його роль в забезпеченні конкурентоспроможності регіонів України// Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції — 2013 — №12 (1).Т.1 – С.93-101
 16. Гордєєва Т.А. ,Петришина О.В.Теоретичні підходи до визначення стійкості фінансової системи держави.// Вісник ХНУ: Економічні науки — 2014 — №5, Т.1 — С.165-168
 17. Гордєєва Т.А. ,Петришина О.В. Імплементація аудиту ефективності використання бюджетних коштів у практику державного фінансового контролю// Вісник ХНУ: Економічні науки — 2015 — №3. T. 3 — C.32-35
 18. Gordeeva T.A. Financial decentralization in Ukraine: tax innovations of 2015// Фінансовий простір -2015- №4(20) -C.241-244
 19. Форкун І.В., Гордєєва Т.А. Бюджетна політика: особливості формування та реалізації в Україні // Вісник ХНУ: Екон.науки — 2016 — №4.- Т.2 — С.251-256

Публікації в збірниках праць та матеріалах конференцій

 1. Гордєєва Т.А. Аналіз рівня самофінансування в стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства. \\ Тези доповідей XI Міжнародної наук-практ. конф.: 3-4 червня 2005р, ВДУ ім. Лесі Українки, м. Луцьк – с.384-385
 2. Гордєєва Т.А. Концептуальні аспекти розміщення вільних фінансових ресурсів в умовах нестабільної економіки. // Збірник наук. праць “Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції” – Рівне, 2006 р.- с. 187-190
 3. Гордєєва Т.А. Фактори підвищення капіталізації підприємства // Теорія та практика державного управління в умовах євроінтеграції: матеріали наук.-практ. конф. 8-9 черв. 2006р. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. – с.160-162
 4. Машталер І.В., Гордєєва Т.А. Особливості формування ресурсів комерційного банку за умов фінансової нестабільності в Україні// Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції студентів та молодих вчених «Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти» – Хмельницький — 2010 – С.102-104.
 5. Сущук Г.С., Гордєєва Т.А. Вдосконалення системи розрахунків підприємства // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції студентів та молодих вчених «Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти» – Хмельницький — 2010 –С.166-169.
 6. Федонюк О.І., Гордєєва Т.А. Програмно-цільовий метод формування бюджету та наслідки його впровадження в Україні// Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції студентів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів» (24-25 вересня 2010р) — С.86-89
 7. Гордєєва Т.А., Ковальчук О.В. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: переваги та недоліки // Збірник наукових праць студентів кафедри фінансів та банківської справи — Хмельницький, ХНУ, 2011 – с.46-49
 8. Гордєєва Т.А., Маркова О.В. Проблеми ефективного фінансування видатків на науку в Україні// Збірник наукових праць студентів кафедри фінансів та банківської справи, Хмельницький, ХНУ, 2011 — С.59-61
 9. Гордєєва Т.А., Савчук М.О. Сучасний стан та перспективи розвитку житлово-комунального господарства України// Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки». — Умань: Видавець «Сочінський», 2011. — Ч.2. — С.89-92
 10. Гордєєва Т.А. Хайнацька Ю.Ю. Аналіз фінансування видатків на освіту в Україні// Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Україна наукова» , Київ, 2011 — Ч.5.-с.30-33
 11. Гордєєва Т.А. , Хайнацька Ю.Ю. Аналіз ефективності програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів // Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку: Збірник тез та наукових робіт учасників Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Одеса, 21-22 грудня 2012): У 2-х частинах. — О.:ЦЕДР, 2012, Ч.2 — С.118-120
 12. Гордєєва Т.А. , Рудик О. Вплив розміру державних видатків на економічний розвиток України// Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції (7-8 грудня 2012 року. м. Київ) – К.: Київський економічний науковий центр, 2012 – С.33-35
 13. Гордєєва Т.А. , Стасишина Н. Аналіз стану державного боргу України// Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 21-22 грудня 2012р.) — Одеса: ЦЕД — 2012 — Частина 2. -С.113-116
 14. Гордєєва Т.А. Аналіз функцій управління в контексті застосування процесного підходу до операційної діяльності підприємств // Можливості та перспективи забезпечення стійкого економічного розвитку України: проблеми та шляхи вирішення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – Київ, у двох частинах, «Київський економічний науковий центр», 2012. Ч.І. – С.62-64.
 15. Гордєєва Т.А., Басистюк Т.В. Сучасний стан фінансування дошкільних навчальних закладів України // Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 11-12 травня 2012р) – Одеса: у 2-х частинах – О.: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. Ч.ІІ – С.65-67
 16. Гордєєва Т.А. Власюк Т.В. Взаємодія ДКСУ із розпорядниками бюджетних коштів // Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 11-12 травня 2012р) – Одеса: у 2-х частинах – О.: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. Ч.ІІ – С.71-73
 17. Гордєєва Т.А. , Каліновська О.Л. Фінансування системи охорони здоров’я в Україні: стан та тенденції// Збірник тез наукових робіт ХII Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування економічного профілю національної інфраструктури України: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти» (18-19 травня 2012р. м. Київ) – К.: Київський економічний науковий центр, 2012 – С.94-96.
 18. Гордєєва Т.А., Лісова А.В. Проблеми фінансування охорони здоров’я в Україні та шляхи їх подолання// Збірник тез наукових робіт ХII Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування економічного профілю національної інфраструктури України: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти» (18-19 травня 2012р. м. Київ) – К.: Київський економічний науковий центр, 2012 – С.65-67.
 19. Гордєєва Т.А., Пахомова І.О. Формування доходів місцевих бюджетів у країнах Європейського союзу // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Львів, 10-11 лютого 2012 р.) – Львів, у 2-х частинах: Львівська економічна фундація, 2012. Ч.І. – С.44-46.
 20. Гордєєва Т.А., Камардаш Ю.С. Сучасний стан взаємодії державної казначейської служби України з місцевими бюджетами // Збірник наукових праць студентів факультету бізнесу – Том І – Хмельницький, 2012 – С.71-73
 21. Гордєєва Т.А.,Маркова О.В. Управління грошовими потоками підприємств // Збірник наукових праць студентів факультету бізнесу – Том І – Хмельницький, 2012 – С.153-154
 22. Гордєєва Т.А., Міховська О.С. Роль Державної казначейської служби у касовому обслуговуванні виконання Державного бюджету України// Збірник наукових праць студентів факультету бізнесу – Том І – Хмельницький, 2012 – С.168-169
 23. Гордєєва Т.А., Дунець В.В. Проблемні аспекти реалізації ДКСУ контрольних повноважень// Збірник тез наукових робіт ХІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5 травня 2012 р.) – Київ, 2012 – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2012 – С.93-95
 24. Гордєєва Т.А. Оцінка впливу методу розподілу постійних витрат на формування інформаційної бази для управління асортиментом в межах CVP-аналізу// Фінансові аспекти розвитку економіки України : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів – Хмельницький : ХНУ, 2013 – с.9-11
 25. Гордєєва Т.А., Ільєва О. Фінансове забезпечення розвитку сільського господарства України// Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країн. Збірники наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». У 2-х частинах. — Дніпропетровськ: видавничий дім «Гельветика», 2013. ч.1 — С.152-155
 26. Гордєєва Т.А., Власюк Т.В. Державний фінансовий контроль в Україні: проблематика та напрямки реформування // Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: збірник матеріалів Міжн. наук.-практ. конференції (Київ, 26-27 квітня 2013): У 3-х частинах — К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. ч.1. — С.18-20
 27. Гордєєва Т.А., Власюк Т.В. Удосконалення державного фінансового контролю в Україні на досвіді зарубіжних країн // Збірник матеріалів Міжн. наук.-практ. конференції «Проблеми та перспективи економічного розвитку», 19-20 квітня 2013, м. Сімферополь — Ч.ІІ — С.66-69
 28. Гордєєва Т.А., Чудо О.А. Особливості організації виконання Державного та місцевого бюджетів за доходами на прикладі ГУДКСУ у Хмельницькій області// Фінансові аспекти розвитку економіки України : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів – Хмельницький : ХНУ, 2013 – с.119-122
 29. Гордєєва Т.А., Косташ Л. Джерела та методи фінансування охорони здоров’я на сучасному етапі в Україні // Тенденції розвитку організаційного та проектного менеджменту : збірник наукових робіт учасників Міжн. наук.-практ. конференції (6-7 грудня 2013 р. ) — Львів.: Львівська економічна фундація, 2013. — Ч.3. — С.72-74
 30. Гордєєва Т.А., Орищук Д. Фінансування дефіциту бюджету на сучасному етапі розвитку України// Тенденції розвитку організаційного та проектного менеджменту : збірник наукових робіт учасників Міжн. наук.-практ. конференції (6-7 грудня 2013 р. ) — Львів.: Львівська економічна фундація, 2013. — Ч.1. — С.17-20
 31. Гордєєва Т.А., Романовська В. Особливості міжбюджетних трансфертів в Україні// Потенціал розвитку науки в першій чверті ХХІ століття : збірник наукових робіт учасників Міжн. конференції (30 листопада 2013 р.) — К.: Центр наукових публікацій, 2013. — С.169-171
 32. Gordeeva Т.А. Public-privat partnership as a direction for transformations of Ukraine’s state finances// Матеріали І міжн.наук.-практ конф. «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорії, методологія, практика» — Хмельницький, ХмЦНТІ, 2014- с. 90-92
 33. Гордєєва Т.А., Поперечний Р.С. Особливості виконання місцевих бюджетів України за видатками у 2011-2013 роках // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник праць молодих вчених та студентів –Хмельницький : ХНУ, 2014 — С.134-136
 34. Гордєєва Т.А., Зьолка А.П. Спрощена система оподаткування в Україні // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник праць молодих вчених та студентів –Хмельницький : ХНУ, 2014 — С.122-124
 35. Гордєєва Т.А., Багрій О.В. Аналіз планування показників Державного бюджету України у 2008-2013 рр. // Фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки: стратегія та перспективи: збірник наукових робіт учасників Міжн. наук.-практ. конференції (23-24 травня 2014 р.) — К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. — Ч.3. — С.47-50
 36. Гордєєва Т.А., Скрипник А.О. Державні позики як метод покриття бюджетного дефіциту // Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці на сучасному етапі: збірник наукових робіт учасників Міжн. наук.-практ. конференції (23-24 травня 2014 р.) — Одеса.: Центр економічних досліджень та розвитку, 2014. — Ч.2. — С.36-39
 37. Гордєєва Т.А., Відлацький В.А. Сучасний стан та основні проблеми функціонування Рахункової палати України у системі державного фінансового контролю // Соціально-економічний розвиток країн: досвід та перспективи: збірник наукових робіт учасників Міжн. наук.-практ. конференції (30-31 травня 2014 р.) — Львів.: Львівська економічна фундація, 2014. — Ч.1. — С.51-54
 38. Gordeeva TA Principles of budgetary decentralization // Матеріали ІІ Міжнародної наук-практичної конф 8-10 жовтня 2015, м. Яремче -2015 — С.199-201
 39. Gordeeva T.A. Marketing environment and its impact on the assortment policy of an enterprise//Маркетингові технології і умовах глобалізації економіки України : тези доп.Х наук-практ конф 3-5 грудня 2015 м.Хмельницький — Хмельницький.2015 -С.195-196
 40. Гордєєва Т.А., Григораш О.О. Фінансове забезпечення громадського порядку, безпеки та судової влади // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 1 – Хмельницький : ХНУ, 2015. — C.28-30
 41. Гордєєва Т.А., Казора В. О. Фінансове забезпечення розвитку галузей промисловості та будівництва // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 1 – Хмельницький : ХНУ, 2015. — C.36-39
 42. Gordeeva T.A. Decrease of the State budget role as an instrument of economic development // Механізми,стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика / Матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конференції (6-8 жовтня 2016 р., м.Камянець-Подільський) — Камянець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2016 — С.86-87
 43. Гордєєва Т.А., Коваль Ю. О. Міжбюджетні відносини в системі державного регулювання економіки україни // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 1 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2016 — C.11-14.
 44. — Гордєєва Т.А., Маєвська К.О. Аналіз діяльності Державної аудиторської служби України у 2016 році // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика. Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 2 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2016. — C.14-16
 45. Гордєєва Т.А., Дудка В.А., Аналіз видатків на економічну діяльність з Державного бюджету України за 2013-15 рр. // Матеріали Міжн. наук.-практ. конференції «Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин» (21-22 жовтня 2016 р. м.Дніпро) — 2016 — С.44-46
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes