Гордєєва Тетяна Анатоліївна

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Antonyuk

     Старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету.

 

Освіта

— 1998-2002 рр. – навчання в Технологічному університеті Поділля, м.Хмельницький ( тепер Хмельницький національний університет): спеціальність «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: бакалавр.
— 2002-2003 рр. – навчання в Технологічному університеті Поділля, м.Хмельницький ( тепер Хмельницький національний університет): спеціальність «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: спеціаліст.
—  2003-2007 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету. Тема дисертації: «Асортиментна політика в системі фінансового управління операційною діяльністю машинобудівних  підприємств»

Етапи професійного становлення:
— 2003-2012 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
— з 2013 р. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету 

Викладання дисциплін:

— Державний фінансовий контроль
— Бюджетна система
— Бюджетний менеджмент
— Основи казначейської справи

Сфера наукових інтересів:

— Управління операційною діяльністю підприємств: мета, принципи, методи.
— Методичне забезпечення формування прибуткового асортименту промислових підприємств.
— Взаємозв’язок асортиментної політики та фінансових результатів діяльності промислових підприємств.
— Алгоритми та моделі оптимізації виробничої програми з метою максимізації маржинального прибутку.

Наукові праці:

Науково-дослідна робота в межах науково-дослідних проектів:
 
1. Госпдоговірна науково-дослідна тема № 1-2011 «Використання технологічних інновацій для формування управління затратами, прибутком та формування антизатратного механізму ціноутворення на нову продукцію»;
2. Держбюджетна науково-дослідна тема 10 Б-2011 «Управління недержаною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни»;
3. Держбюджетна науково-дослідна тема 3Б-2013 «Комплексна оцінка інноваційної діяльності промислових підприємств» 
 
 
Опубліковано більше 45 наукових праць у фахових та нефахових виданнях, у тому числі у 2 колективних наукових монографіях.
 
1. Гордєєва Т.А. Фінансове забезпечення як фактор успіху підприємницької ідеї // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки — 2005р. — №2 – С.114-118
2. Гордєєва Т.А. Фінансово-інформаційні ресурси в глобальній світовій економіці // Вісник ЛДФІ: Економічні науки – 2005р. — №37 –– С.317-322
3. Гордєєва Т.А. Інформаційні аспекти формування фінансових ресурсів підприємств // Вісник ХНУ.- 2005р. -№4, Т1, Ч.2 – С.51-54
4. Гордєєва Т.А. Неолібералізм по-українськи: курс реформ чи загроза національній державі // Вісник Черкаського університету: Серія економічні науки — 2005р — №69 –– С.74-78
5. Гордєєва Т.А. Тенденції формування фінансового капіталу підприємств в Україні // Вісник ХНУ: Економічні науки – 2006 — №6, Т.2 — С.95 – 99
6. Гордєєва Т.А. Злиття та поглинання як інструменти антикризового управління// Вісник ХНУ — №1.Ч.2 — 2010- С.59 – 61;
7. Гордєєва Т.А. Проблематика постановки системи фінансового планування на підприємстві в сучасних умовах господарювання / Т.А.Гордєєва, Є.Г.Рясних // Вісник ХНУ. Економічні науки. Т.2. — №5 2010 — С.24-27;
8. Гордєєва Т.А. Роль маржинального аналізу у формуванні прибуткового асортименту машинобудівного підприємства / Є.Г.Рясних, Т.А.Гордєєва. // Вісник ХНУ. Економічні науки. — 2011 — №4.- Т.1 — С.66-71.
9. Гордєєва Т.А. Теоретичні підходи до визначення поняття «маржинальний прибуток» // Економічні науки. — Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012 – С. 250-255.
10.Гордєєва Т.А. Оптимізація асортименту промислового підприємства з позиції маржинального підходу //Вісник СУЕМ: серія економіка і менеджмент — 2013 — №1 (14) — С.112-120
11. Форкун І.В., Гордєєва Т.А. Бюджетний менеджмент та його роль в забезпеченні конкурентоспроможності регіонів України// Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції — 12 (1)- 2013 -Т.1 — 93-101
12. Петришина О.В. Гордєєва Т.А. Теоретичні підходи до визначення стійкості фінанової системи держави» // Вісник ХНУ — 2014 — 5, Т.1 — С.165-168
13. Gordeeva TA Principles of budgetary decentralization // Матеріали ІІ Міжнародної наук-практичної конф 8-10 жовтня 2015, м. Яремче -2015 — С.199-201
14. Gordeeva T.A. Financial decentralisation in Ukraine: tax innovations of 2015//Фінансовий простір -2015- №4(20) -C.241-244
15. Гордєєва Т.A. Петришина О.В. Імплементація аудиту ефективності // Вісник ХНУ: Економічні науки — 2015 — №3. T. 3 — C.32-35
 
Монографії:
1. Фінансове планування в діяльності промислових підприємств / Т.А.Гордєєва // Сучасні підходи, методи та моделі в управління фінансами: економічний та соціальний аспекти : колективна монографія / за наук. ред. Барановського О.І. – Хм., 2010. – 500с. – Особистий внесок 1,0 друк. арк.
2. Асортиментна політика підприємства машинобудівного комплексу: теорія та практика математичних застосувань / Т.А.Гордєєва // Економіка та управління підприємствами: сучасні підходи, методи, моделі : монографія / за наук. ред. К.Л.Ларіонової. – Камянець-Подільський, «Медобори — 2006», 2013 — 496с. – Особистий внесок – 1,2 друк. арк.
 
Публікації у закордонних фахових виданнях:
1. Гордеева Т.А. Анализ безубыточности и чувствительности в условиях многономенклатурного производства // Экономика и предпринимательство — 2013 — №12-2 (41-2) 
2. Гордєєва Т.А. Формування асортименту продукції для підприємств машинобудівного комплексу на основі теорії нечітких множин / Т.А.Гордєєва // Материали за 9-а международна научна практична конференція, «Бъедещите изследвания», – 2013. Том 6. Икономики.София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С.21-25.
 
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes