Форкун Ірина Валеріївна

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Форкун Ірина Валеріївна - кандидат технічних наук, доцент

Кандидат технічних наук,

Доцент кафедри фінансів,

банківської справи та страхування

Хмельницького національного університету

Освіта

— 1991-1996 рр. – навчання в Камянець-Подільському державному педагогічному інституті на фізико-математичному факультеті, спеціальність «Математика і основи інформатики», кваліфікація – вчитель математики та основ інформатики, рівень: спеціаліст;
— 1996 -1999 рр. – навчання в аспірантурі Київського національного університету будівництва та архітектури за спеціальністю 05.13.07 — автоматизація технологічних процесів; 
— 2001 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Оперативне оптимальне управління інженерними комунікаціями в умовах їх стохастичної дестабілізації»
—  2002 – 2004 р.р. – навчання в  Хмельницькому державному університеті та здобуття другої вищої освіти,  сеціальність «Фінанси», кваліфікація – економіст, рівень: спеціаліст

Етапи професійного становлення:

— 01.07.1996 р. – 15.11.1996 р. – оператор-програміст ЕОМ ЗАТ «Білогір’янафтопродукт»
— 15.11.1996 р. – 15.11.1999 р. – аспірант очної аспірантури Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 05.13.07 — автоматизація технологічних процесів
— 16.11.1999 р. – 22.02.2001 р. – програміст ЕОМ Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості, викладач інформатики та комп’ютерної техніки
— 22.02.2001р.  – 01.09.2001 р. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький)
— 01.09.2001 р. – 01.01.2004 р. – доцент кафедри фінансів та банківської справи  Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький)
— 01.01.2004 – 13.09.2004 р. — доцент кафедри фінансів та банківської справи  Хмельницького державного університету
— 13.09.2004 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри фінансів та банківської справи  Хмельницького національного університету 
—  15.01.2004 р. – до теперішнього часу –  заступник декана факультету дистанційного навчання, довузівської підготовки та післядипломної освіти  Хмельницького національного університету

Науковий ступінь, вчені звання:

— 2001 р. –  кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 — Автоматизація технологічних процесів (диплом ДК № 009795), 
— 2004 р. – доцент кафедри фінансів та банківської справи, Хмельницький національний університет  (атестат ДЦ № 009358)

Викладання дисциплін:

— Фінанси.
— Бюджетна система.
— Основи казначейської справи.
— Бюджетний менеджмент.

Сфера наукових інтересів:

Державна політика стимулювання соціально-економічного зростання та механізм її реалізації

Науково-методичні праці:

Навчальні посібники з Грифом МОН:

1.    Ковальчук С.В. Фінанси: навч. посібник / С.В.Ковальчук, І.В.Форкун. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2006. – 568с.
2.    Форкун І.В. Основи казначейської справи: навч. посібник / І.В.Форкун, В.М.Шацька, Н.Л.Фролова. – Львів: Новий Світ – 2000, 2006. – 516 с.
3.    Форкун І.В. Основи казначейської справи: навч. посібник / І.В.Форкун, Н.Л.Фролова. – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 477с.
4.    Форкун І.В. Основи казначейської справи: навч. посібник / 3-тє видання, виправлене та  доповнене/ І.В.Форкун, Н.Л.Фролова. — Львів.: «Новий Світ — 2000», 2013. – 514с.

Монографії:

1. Сучасні підходи, методи та моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти/ за ред. д-ра екон. наук, проф. О.І.Барановського, канд. екон. наук, доц. І.М.Михайловської. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 495с.

Закордонні публікації
1. Форкун И.В., Фролова Н.Л. Финансы муниципальных органов власти как необходимое условие устойчивого соціально-экономического развития города // Сборник статей второй международной научно-практической конференции «Состояние и перспективы развития инновационной деятельности в области сервиса», ч.1 / Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти: Изд-во ПВГУС, 2008. – С.240-244.
2. Мазур М.П., Форкун Ю.В., Форкун И.В. Научные подходы методического обеспечения дистанционного образования и его програмная реализация // Сборник материалов международной науч.-практ. конференции «Информационные ресурсы в образовании», г.Нижневартовск, 17-19 апреля 2013 г. — С.53-55
3. Форкун И.В. Казначейский контроль за использованием бюджетных средств в регионах // Сборник с доклади от международна научна конференція «Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи», Варна — Херсон — 2013. — С.374-378.

Наукові статті:

1.    Форкун І.В. Сучасний механізм управління бюджетним дефіцитом в Україні // Інноваційна економіка, 2013. — №5 (43). — С.211-216.
2.    Форкун І.В. Регіональне фінансове планування: основні елементи та сучасні методи // Вісник ХНУ, 2013. — №2. — С.267-272.
3.    Форкун І.В. Рівень та якість життя – інтегровані показники соціально-економічного розвитку країни// Вісник ХНУ. – 2012. – № 2. Т.2, С. 61-64.
4.    Форкун І.В. Моделювання рівня фінансово-економічного розвитку регіону//Збірник наукових праць ЧДТУ, серія «Економічні науки», випуск 30, ч.3. – 2012. – С.61-66.
5.    Мазур M. П., Форкун І. В., Форкун Ю. В. Програмне забезпечення електронного деканату системи дистанційного навчання. // Вісник ДУІКТ. – 2012. – Т.10, №2. – С. 28-35.
6.    Форкун І.В. Управління державними фінансами в контексті реалізації стратегії економічного зростання// Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – №7(17). — С. 56-61.
7.    О. П. Пелещишин, І.В. Форкун Методи та засоби підтримки маркетингової діяльності підприємства в онлайн-спільнотах // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, — 2012. №5.Т.3. — С. 80-88.
8.    Форкун І.В. Інвестиційно – інноваційні процеси в Україні// Вісник ХНУ. – 2011. – № 3. Т.2, С. 243-248
9.    Форкун І.В. Соціальний захист населення в сучасних умовах розвитку економіки України.// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету Укаїни . – 2011. – № 21.19, С. 73-79.
10.Форкун І.В. Стратегії використання онлайн-спільнот у маркетинговій діяльності// Вісник ХНУ. – 2010. – № 2. Т.3, С. 93 – 97.
11.Форкун І.В. Формування та управління державним боргом в період фінансової кризи// Вісник ХНУ. – 2010. – № 2. Т.3, С. 195 –199.
12.Форкун І.В. Конкурентоспроможність регіонів в системі їх фінансово-економічного розвитку// Вісник ХНУ, 2010. — № 6, т. 1. – С. 63-68.
13.Форкун І.В. Організаційно-економічний механізм фінансування освіти в Україні// Вісник ХНУ. — №6, т.4. — с.342-346
Науково-дослідна робота по держбюджетних темах:
 
1. Дослідження впливу інституційних змін в економіці на формування регіонального ринку праці (2006 р., ДР №0106U012158)
2. Створення дистанційних курсів та їх використання у підготовці сучасних спеціалістів (2007-2008 рр., Тема № IT/488-2007, ДР №0107U007883)
3. Науково-прикладні основи програмного і методичного забезпечення уніфікованої системи дистанційного навчання на базі банку дистанційних курсів при МОНУ (2009-2010 рр., Тема № IT/584-2009, ДР №0109U008616)
4. Управління недержавною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни (2011-2012 рр., Тема №10Б-2011, ДР № 0111U002302)
 
Участь у конференціях і семінарах – більше 60 міжнародних та всеукраїнських конференцій та семінарів
Керівництво студентською науковою роботою – підготовка до участі у міжнародних та всеукраїнських конференціях більше 40 учасників з опублікуванням тез їх доповідей у збірниках конференцій.
Підготовка студентів до участі в олімпіадах — Регіональна олімпіада за напрямом «Державні фінанси»:
2012 р. – Долобанько В. – І місце, Ординська А. – ІІ місце;
2013 рік – Возна С. – І місце
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes