donchenkotv

Донченко Тетяна Віталіївна

Науковий ступень:

Кандидат економічних наук

Посада:

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького національного університету

donchtv@gmail.com
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Освіта

 • 1995-1999рр. – навчання в Технологічному університеті Поділля, м.Хмельницький: спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація: економіст, рівень: бакалавр.
 • 1999-2000рр. – навчання в Технологічному університеті Поділля, м.Хмельницький: спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація: економіст, рівень: спеціаліст.
 • 2000-2006 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету.
 • у 2015 р. — захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-економічний механізм управління санацією підприємств» за спеціальністю 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за вилами економічної діяльності).

Етапи професійного становлення

 • 2006-2012 рр.  – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
 • з 2013 р. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
 • з 2017 р. – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету

Нагороди

 • Почесна грамота Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, за багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців з фінансів (2013 р);
 • Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації за сумлінну, багаторічну працю на освітянській ниві, високий професіоналізм, досягнуті успіхи в справі навчання і виховання студентської молоді, вагомий особистий внесок у розвиток навчального закладу (2014 рік);
 • Грамота Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців з фінансів (2015р);
 • Переможець ХІ обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники і монографії» за наукову роботу «Управління фінансовою санацією підприємства» з врученням ІІІ-ї премії ( травень 2015 року).

Викладання дисциплін

 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Управління фінансовою санацією
 • Фінансова санація та банкрутство підприємств
 • Податкова ситема

Навчальні підручники та посібники

Донченко Т. В. Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посібник / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 446 с.

Методички, модулі та інше

 1. Методичні вказівки до вивчення курсу з дисципліни «Кредитування і контроль» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»/ К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко, С.В.Безвух. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 135с.
 2. Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» / І.В. Форкун, Т.В. Донченко. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – 35с.
 3. Гроші та кредит: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» / Ларіонова К.Л., Безвух С.В., Донченко Т.В. – Хмельницький: ХНУ, 2015р. — електронне видання.
 4. Управління фінансовою санацією підприємства: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та написання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр, спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит”/ К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко – Кам’янець-Подільський : ПП ―Медобори-2006, 2013. – 180 с.
 5. Фінанси. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Фінанси» зі студентами напрямку підготовки «Фінанси і кредит»/ Форкун І.В., Донченко Т.В. – Хмельницький: ХНУ, 2012. –53 с.
 6. Фінансова санація та банкрутство підприємств: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко.-Хмельницький: ХНУ, 2012.-150 с.
 7. Модуль дистанційного навчання №1258 (магістр) з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства»
 8. Модуль дистанційного навчання з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств»
 9. Модуль дистанційного навчання з дисципліни «Фінанси»
 10. Модуль дистанційного навчання з дисципліни «Гроші та кредит»

Сфери наукових інтересів

 • Економіко-правові аспекти банкрутства підприємств
 • Управління санацією підприємств
 • Організаційно-економічний механізм управління санацією
 • Сучасні аспекти адміністрування податків в Україні

Інформація про участь у науково-дослідних темах

 • 3Б-2015 Наукові підходи і технології підвищення зносостійкості і довговічності важконавантаженних конституційних елементів при циклічному навантаженні
 • 3Б-2014 Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання (ДР № 0114U000272)
 • 5Б-2012 Підвищення конкурентного потенціалу в системі ефективного управління промисловими підприємствами.

Монографії та розділи у монографіях

 1. Механізм управління санацією підприємств: монографія / К.Л.Ларіонова, Т.В.Донченко — Хмельницький:ФОП Мельник А.А., 2016 -244с. Рекомендовано Вченою радою ХНУ, прот.№4 від29.09.2016, ISBN 978-617-7094-68-4,300 прим.
 2. Донченко Т.В. Методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства / Т.В. Донченко, К.Л. Ларіонова / Кол.монографія кафедри ФБС «Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі» / За ред. К.Л. Ларіонової. .-Хм.: ХНУ, 2013. — 503с.
 3. Донченко Т.В. Теоретичні аспекти управління стійкістю фінансового стану підприємства. Монографія: Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний та соціальний аспекти/ За ред. О.І. Барановського, І.М. Михайловської. — Хм.: ХНУ, 2010. — 500 с.

Статті в журналах, що індексуються БД Scopus, Web of Science Core Collection (WoS) та закордонні публікації

Донченко Т. В. Научно-теоретическое трактование санационных механизмов в экономических учениях / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Экономика и предпринимательство. – Москва: Буки Веди, 2013. – № 12, ч. 3. – С. 391–399

Статті в журналах, що індексуються БД Index Сореrnicus

 1. Донченко Т.В. Сучасні аспекти адміністрування податків в Україні / С.В. Безвух, Т. В. Донченко // Вісник ХНУ. — 2016. -№ 4. — С.52-58
 2. Донченко Т.В. Модель визначення факторів впливу на рівень санаційного потенціалу підприємств / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Вісник ХНУ. — 2016. — №2, Т2. — С. 72-77
 3. Донченко Т.В. Теоретико-методичні основи моніторингу санації підприємств / Т.В. Донченко // Вісник ХНУ. — 2015. — №3, Т.3. — С.57-61.
 4. Донченко Т. В. Методичні підходи до формування санаційної стратегії підприємства / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Вип. 10, ч. 3. – С. 54–59
 5. Донченко Т. В. Актуальні аспекти оцінки санаційного потенціалу підприємства / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. праць. Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 2. – С. 22–27.
 6. Донченко Т. В. Формування процедури розвитку санаційного потенціалу підприємства / Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 4, т. 2 (216). – С. 101–104.
 7. Донченко Т.В. Теоретико-методичні підходи до класифікації санації підприємств / Т. В. Донченко // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2013. – № 4. – С. 85–91.
 8. Донченко Т.В. Теоретичні основи санації підприємств: сутність та функції / Т. В. Донченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2013. – № 3. – С. 124–132

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України

  • Донченко Т. В. Концептуальні основи управління санацією підприємства / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 23. – С. 222–227

Публікації в збірниках праць та матеріалах конференцій

 • 42 наукові публікації в інших виданнях
 •  участь у 24 міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes