docenko

Доценко Інна Олексіївна

Науковий ступень:

Кандидат економічних наук

Вчене звання:

Доцент

Посада:

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького національного університету

innochka.docenko@gmail.com
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Освіта

 • 2002 – 2006 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: бакалавр.
 • 2006 – 2007 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: магістр з фінансів.
 • 2007-2012 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету.
 • 2013 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Механізм управління ризиками підприємницької діяльності в системі економічної безпеки підприємства».

Етапи професійного становлення

 • 2007 – 2012 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету.
 • 2013 – 2014 рр. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету.
 • з 2014 р. – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету

Нагороди

 • Почесна грамота виконавчого комітету Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців з фінансів, від 24 квітня 2014 року.
 • Грамота виконавчого комітету Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців з фінансів, від 26 травня 2015 року.

Викладання дисциплін

 • Соціальне страхування.
 • Інвестування.
 • Соціально-економічна безпека суб’єктів фінансового ринку.
 • Фінансово-аналітичні дослідження діяльності інститутів фінансового ринку.
 • Фінансово-економічна діагностика.

Методичні вказівки

 1. Соціально-економічна безпека суб’єктів фінансового ринку : методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» / І. О. Доценко, Л. О. Матвійчук. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 82 с.
 2. Фінанси підприємств: методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів всіх форм навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит» / Р. С. Квасницька, І. О. Доценко, С. М. Ксьондз. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014. – 99 с.
 3. Соціальне страхування: методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» / І. О. Доценко. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014. – 119 с.

Дистанційні курси (модулі дистанційного навчання)

 1. Фінанси підприємств: навчально методична праця (сертифікат про визнання електронно освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 22, від 12.06.2013 р.) / Р. С. Квасницька, І. О. Доценко. – ХНУ, 2013. – 137 с.
 2. Соціально економічна безпека: навчально методична праця (сертифікат про визнання електронно освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 583 від 25.06.2013 р.) / І. О. Доценко. – ХНУ, 2013. – 134 с.
 3. Соціально-економічна безпека суб’єктів фінансового ринку: навчально-методична праця (сертифікат про визнання електронно-освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 786 від 25.06.2013 р.) / І. О.  Доценко. – ХНУ, 2013. – 120 с.
 4. Аналіз фінансового ринку: навчально-методична праця (сертифікат про визнання електронно-освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 906 від 21.05.2014 р.)       / Н. А. Хрущ, І. О.  Доценко. – ХНУ, 2014. –  142 с.
 5. Соціальне страхування: навчально методична праця (сертифікат про визнання електронно освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 439 від 25.06.2015 р.) / І. О.  Доценко. – ХНУ, 2015. – 184 с.
 6. Фінансово-аналітичні дослідження діяльності інститутів фінансового ринку: навчально-методична праця (сертифікат про визнання електронно освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 999 від 16.02.2015 р.) / Н. А. Хрущ, І. О. Доценко. – ХНУ, 2015. – 160 с.
 7. Фінансове посередництво на фондовому ринку: навчально-методична праця (сертифікат про визнання електронно освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 1057 від 02.12.2015 р.) / І. О. Доценко. – ХНУ, 2015. – 156 с.
 8. Фінансово-економічна діагностика : навчально-методична праця (сертифікат про визнання електронно освітнього ресурсу навчально-методичною працею ХНУ № 1098 від 02.12.2016 р.) / Н. А.Хрущ, І. О.  Доценко. – ХНУ, 2016. – 182 с.

Сфери наукових інтересів

 • Управління ризиками підприємницької діяльності в системі економічної безпеки підприємства.
 • Економічна безпека суб’єктів фінансового ринку.
 • Фінансові аспекти соціального забезпечення населення в Україні.
 • Соціальний захист та соціальне страхування громадян в Україні.

Інформація про участь у науково-дослідних темах

 • «Управління недержавною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни» (номер державної реєстрації — 0111U002302), 2011 р.
 • «Підвищення конкурентного потенціалу в системі ефективного управління промисловими підприємствами» (номер державної реєстрації — 0112U002248), 2012 р.
 • «Процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання» (номер державної реєстрації — 0114U000272), 2014 р.

Монографії та розділи у монографіях

 1. Доценко І. О. Механізм управління ризиками в системі економічної безпеки підприємства / І. О. Доценко // Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі : колективна монографія за науковою редакцією к.е.н., доц. Ларіонової К. Л. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006» , 2013. – С.379-399.
 2. Доценко І. О. Ризики та їх місце в системі економічної безпеки підприємства / І. О. Доценко // Сучасні підходи, методи та моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти : монографія / за заг. ред. О. І. Барановського, І. М. Михайловської. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – С. 322–342.

Статті в журналах, що індексуються БД Scopus,

Web of Science Core Collection (WoS) та закордонні публікації

Dotsenko I. O. Application of benchmarking as instrument of introduction of innovative processes on an enterprise / I. O. Dotsenko  Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking: Zarządzanie organizacjami w świetle ekonomii behawioralnej / Poznan, 2016. – Р. 21-29.

Статті в журналах, що індексуються БД Index Сореrnicus

 1. Доценко І. О. Місце і роль недержавних пенсійних фондів в системі пенсійного забезпечення / І. О. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 5, Т. 1. – С. 89-93.
 2. Доценко І. О. Законодавчі умови надання державної допомоги сім’ям з дітьми / І. О. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 5, Т.1. – С. 78-81.
 3. Доценко І. О. Функціональні особливості управління ризиками підприємницької діяльності / Н. А. Хрущ, І. О. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. — 2016. — № 4. Т. 2. — С. 268-273.

Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України

 1. Доценко І. О. Механізм управління ризиками підприємницької діяльності в системі економічної безпеки підприємства / І. О. Доценко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2012. – №30. Ч.1. – С. 201-205.
 2. Доценко І. О. Сучасний стан і перспективи розвитку підприємств легкої промисловості Хмельницької області / І. О. Доценко // Актуальні проблеми розвитку регіону. — 2012. – № 8. Т. 2. – С. 157-162.
 3. Доценко І. О. Аналіз фінансової складової економічної безпеки підприємств в контексті галузі легкої промисловості Хмельницької області / І. О. Доценко // Збірник наукових праць. Економічні науки (ПВНЗ «Буковинський університет). – 2012. – № 8. – С. 245-255.
 4. Доценко І. О. Комплексний підхід до оцінки підприємницьких ризиків / І. О. Доценко // Інноваційна економіка. – 2012. — № 3 (29). – С. 150-154.
 5. Доценко І. О. Рейтингова система оцінки чинників ризику підприємств легкої промисловості / І. О. Доценко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 2. – С. 50-65.
 6. Доценко І. О. Обґрунтування підходів до визначення рівня економічної безпеки суб’єктів фінансового ринку / І. О. Доценко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Економіка – № 4. Т. 21. – 2013. – С. 156-161.
 7. Доценко І. О. Формування системи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства з урахуванням впливу підприємницьких ризиків / І. О. Доценко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – Т. 18, В. 1. – 2013. – С. 69-79.
 8. Доценко І. О. Концептуальні підходи до визначення сутності поняття «соціальний захист» / І. О. Доценко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 2 (209). – 2014. – С. 83-87.
 9. Доценко І. О. Змістовний аспект поняття «соціальний захист» в контексті його складових / І. О. Доценко // Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. – Випуск 10. – 2014. — С. 133-139.
 10. Доценко І. О. Структура механізму забезпечення фінансової безпеки суб’єктів фінансового ринку / І. О. Доценко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 10. Ч.2. – С. 129 – 132.
 11. Доценко І. О. Соціальні ризики в системі соціального забезпечення економічно активного населення / І. О. Доценко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету : Економічні науки. – 2015. – Випуск (28). – С. 131-133.
 12. Доценко І. О. Грошово-кредитна безпека як складова фінансової безпеки держав/ І. О. Доценко // Вісник Черкаського університету. Економічні науки. — 2015. – № 12 (345). – C. 9-13.
 13. Доценко І. О. Система фінансового планування в банківській діяльності / І. О. Доценко, А. М. Шпонарська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Економічні науки. – 2015. – № 11. Ч. 2. С. 107-111.
 14. Доценко І. О. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення соціального захисту населення / І. О. Доценко // Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір». – 2015. – № 2(18). – С. 322-326.
 15. Доценко І. О. Бюджетування як складова фінансового планування в банку / І. О. Доценко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 7. – С. 38-42.
 16. Доценко І. О. Облігації внутрішньодержавної позики як інструмент регулювання економіки України / І. О. Доценко, М. Ю. Наельток // Східна Європа: економка, бізнес та управління. — 2016. — № 4. — С. 80-84.

Публікації в збірниках праць та матеріалах конференцій

 1. Доценко І. О. Якісні методи оцінки ризиків в системі управління підприємством / І. О. Доценко // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 283-285.
 2. Доценко І. О. Управління підприємницькими ризиками / І. О. Доценко // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП – 2012) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 28-31 березня 2012 р. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2012. – С. 114-115.
 3. Доценко І. О. Наукові підходи та принципи формування механізму управління підприємницькими ризиками / І. О. Доценко // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2012 р. / відп. ред. В.М. Яценко. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – С. 58-60.
 4. Доценко І. О. Складові елементи механізму управління підприємницькими ризиками / І. О. Доценко // Сучасний стан та перспективи розвитку : Збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2012 р. – Одеса : «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. Ч.І. – С. 85-86.
 5. Доценко І. О. Організаційно-структура підсистеми механізму управління підприємницькими ризиками / І. О. Доценко // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 травня 2012 р. / відп. ред. Л.Г. Ліпич. – Луцьк : ПФ «Смарагд», 2012. – С. 107-109.
 6. Доценко І. О. Аналіз сучасних тенденцій та проблем розвитку безробіття в Україні / І. О. Доценко // Розвиток економічної інфраструктури України: теоретико — методичні і науково — практичні аспекти: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 3-4 лютого 2012 р. – Київ, 2012. – С. 36-38.
 7. Доценко І. О. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні / І. О. Доценко // Сучасна економічна наука: теорія та практика: збірник науково-практичної конференції, 26-27 жовтня 2012 р. – Одесса, 2012. – С. 124-127.
 8. Доценко І. О. Інтегральна оцінка економічної безпеки підприємства / І. О. Доценко // Безпекознавство: теорія та практика: Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції 15 квітня 2013 р. – Луганськ, 2013. – С. 84-85.
 9. Доценко І. О. Проблеми ціноутворення на сучасному етапі розвитку економіки країни / І. О. Доценко // Міжнародна практика економічного розвитку країни: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 травня 2013 р. – Сімферополь : СНУ, 2013. – С. 34-38.
 10. Доценко І. О. Аналіз рентабельності операційної діяльності підприємств України / І. О. Доценко // Проблеми сучасної економіки: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 травня 2013 р. – Донецьк. – С. 84-89.
 11. Доценко І. О. Напрямки покращення формування та розподілу прибутку підприємства / І. О. Доценко // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теорія та практика: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 травня 2013 року, м. Київ. – С. 32-37.
 12. Доценко І. О. Система медичного страхування в Україні / І. О. Доценко // Фінансово-економічні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту : Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 червня 2014 р. / ГО «Центр економічних досліджень». У 2-х частинах. – О.: ЦЕДР, 2014. – Части ІІ. – С. 67-71.
 13. Доценко І. О. Інвестиційно-інноваційна безпека: сучасні тенденції та загрози / І. О. Доценко // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки : Збірник тез XІХ Міжнародної науково-практична конференції, 29-30 травня 2014 р. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2014. – С. 85-88.
 14. Доценко І. О. Нефінансові корпорації на фінансовому ринку: теоретичні засади функціонування / І. О. Доценко // Механізм, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2-4 жовтня 2014 р. – Хмельницький : ХмЦНТІ, 2014. – С. 9-11.
 15. Доценко І. О. Банківські ризики та методи управління ними / І. О. Доценко // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів : Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика. — Хмельницький : ХНУ, 2014. — С. 108-110.
 16. Доценко І. О. Джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств в Україні / І. О. Доценко // Концепція сталого розвитку економічної та соціальної політики: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 жовтня 2014 р., м. Київ. – С. 78-82.
 17. Доценко І. О. Основні новації у сфері державного соціального страхування на випадок безробіття / І. О. Доценко //Розвиток національної економіки: теорія і практика: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 квітня 2015 р., м. Івано-Франківськ. – Тернопіль: Крок, – 2015. – Ч.3. 94-95.
 18. Доценко І. О. Суть та особливості здійснення фундаментального аналізу / І. О. Доценко // Механізм, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8-10 жовтня 2015 р. – Хмельницький : ХмЦНТІ, 2015. – С. 15-16.
 19. Доценко І. О. Аналіз фінансової безпеки домогосподарств України / І. О. Доценко // Перспективи розвитку регіонів: інноваційна діяльність і управління проектами: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2015 р., Львів: Львівська економічна фундація. – 2015. – С. 64-68.
 20. Доценко І. О. Проблеми та перспективи соціального страхування в Україні    / І. О. Доценко // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 2 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, К. Л. Ларіонова, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 35-37.
 21. Доценко І. О. Сучасні підходи до формування поняття «фінансова безпека» / І. О. Доценко // Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави, регіону та підприємства : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 листопада 2015 р., м. Львів – С. 86-90.
 22. Доценко І. О. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України / І. О. Доценко // Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку: Електронний збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 травня 2016 р.. м. Хмельницький – С. 264-267.
 23. Доценко І. О. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток підприємств агропромислового комплексу України // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: Електронний збірник матеріалів конференції, 24-25 травня 2016 р., м. Хмельницький – С. 146-150.
 24. Доценко І. О. Державне регулювання соціального страхування в Україні / І. О. Доценко // Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковці, аспірантів та студентів «Європейська інтеграція України: соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри», 27 жовтня 2016 р., м. Вінниця. — С. 139-141.
 25. Доценко І. О. Інвестиційна привабливість підприємства як запорука формування стабільного інвестиційного клімату України / І. О. Доценко // Національні особливості та світові тенденції соціально- економічного розвитку країни: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (м. Дніпро, 18-19 листопада 2016 р.). У 2-х частинах. – Дніпро: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 1. – С. 134-137.
 26. Доценко І. О. Управління кредитним ризиком банку / І. О. Доценко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16-17 грудня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 149-152.
 27. Доценко І. О. Сучасні умови розвитку амортизаційної політики в Україні / І. О. Доценко // Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку: Електронний збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 травня 2016 р.. м. Хмельницький – С. 69-73.
 28. Доценко І. О. Інноваційний розвиток України в сучасних умовах євроінтеграції / І. О. Доценко // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 2 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). –Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 39-41.
 29. Доценко І. О. Біржові індекси як інструменти оцінки розвитку фондового ринку / І. О. Доценко // Modern cientific researches and developments: theoretical value and practical results – 2016: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 15-18 march 2016). – K.: LLC «NVP Interservice», 2016. – P. 85-87
 30. Доценко І. О. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток економіки України / І. О. Доценко // ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 6-8 жовтня 2016 р., м. Хмельницький — Кам’янець-подільський. — С. 182-183.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes