Доценко Інна Олексіївна

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Доценко Інна Олексіївна - кандидат економічних наук, старший викладач

Кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів та

банківської справи

Хмельницького національного університету

Освіта

— 2002 — 2006 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: бакалавр
— 2006 — 2007 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: магістр з фінансів
— 2007-2012 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету.
— 2013 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Механізм управління ризиками підприємницької діяльності в системі економічної безпеки підприємства»

Етапи професійного становлення:

— 2007 – 2012 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
— з 2013 р. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Наукові ступінь та звання:

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом ДК № 014359 від 31.05 2013 р.).


Викладання дисциплін:
— Соціальне страхування.
— Соціально-економічна безпека суб’єктів фінансового ринку.
— Фінансово-аналітичні дослідження діяльності інститутів фінансового ринку.

Сфера наукових інтересів:

— Управління ризиками підприємницької діяльності в системі економічної безпеки підприємства.
— Економічна безпека суб’єктів фінансового ринку.
— Фінансові аспекти соціального забезпечення населення в Україні.
— Соціальний захист та соціальне страхування громадян в Україні.

Науково-методичні праці:

Опубліковано більше 30 наукових праць, у тому числі 2 наукові монографії  
 
У монографіях:
1.      Доценко І. О. Механізм управління ризиками в системі економічної безпеки підприємства / І. О. Доценко // Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі : колективна монографія за науковою редакцією к.е.н., доц. Ларіонової К. Л. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори — 2006» , 2013. – С.379-399.
2.      Доценко І. О. Ризики та їх місце в системі економічної безпеки підприємства / І. О. Доценко // Сучасні підходи, методи та моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти : монографія / за заг. ред. О. І. Барановського, І. М. Михайловської. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – С. 322–342.
 
У фахових наукових виданнях:
1.    Доценко І. О. Сучасний стан і перспективи розвитку підприємств легкої промисловості Хмельницької області / І. О. Доценко // Актуальні проблеми розвитку регіону : науковий збірник. – 2012. – Вип. 8, Т. 2. – С. 157–162.
2.    Доценко І. О. Аналіз фінансової складової економічної безпеки підприємств в контексті галузі легкої промисловості Хмельницької області / І. О. Доценко // Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. – 2012. – Вип. 8. – С. 245–254.
3.    Доценко І. О. Комплексний підхід до оцінки підприємницьких ризиків / І. О. Доценко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 150–153.
4.    Доценко І. О. Рейтингова система оцінки чинників ризику підприємств легкої промисловості / І. О. Доценко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 2. – С. 59–64.
5.    Доценко І. О. Механізм управління ризиками підприємницької діяльності в системі економічної безпеки підприємства / І. О. Доценко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2012. – Вип. 30, Ч. 1. – С. 201–205.
6.    Доценко І. О. Методичні основи оцінки ризиків підприємницької діяльності як складової системи управління економічною безпекою підприємства / І. О. Доценко // Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія: Економіка. – 2011. – Вип. 5. – С. 171–177.
7.    Доценко І. О. Сутнісна характеристика функціональних складових економічної безпеки підприємства / І. О. Доценко // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2011. – № 3. – С. 73–77.
8.    Доценко І. О. Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів загроз на рівень економічної безпеки підприємства / І. О. Доценко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 227–230.
9.    Доценко І. О. Деякі методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства / Р. С. Квасницька, І. О. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 2, Т. 1. – С. 34–38.
10.    Тернавська І. О. Концептуальні підходи до визначення сутності поняття економічна безпека підприємства / Р. С. Квасницька, І. О. Тернавська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – № 5, Т. 1. – С. 244–247.
 
В інших наукових виданнях:
11.    Доценко І.О. Формування системи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства з врахуванням впливу підприємницьких ризиків / І.О. Доценко // Вісник Одеського національного університету. – 2013.- Т.18. – Випуск 2/1. — С. 68-72.
12.    Доценко І. О. Організаційно-структура підсистеми механізму управління підприємницькими ризиками / І. О. Доценко // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 травня 2012 р. – Луцьк : ПФ “Смарагд”, 2012. – С. 107–109.
13.    Доценко І. О. Складові елементи механізму управління підприємницькими ризиками / І. О. Доценко // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки країни : збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 травня 2012 р. – Одеса : Центр економічних досліджень та розвитку, 2012. – Ч. І – С. 85–86.
14.    Доценко І. О. Наукові підходи та принципи формування механізму управління підприємницькими ризиками / І. О. Доценко // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 квітня 2012 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – С. 58–59.
15.    Доценко І.  О. Управління підприємницькими ризиками / І. О. Доценко // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП–2012) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 28–31 березня 2012 р. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2012. – С. 114–115.
16.    Доценко І. О. Якісні методи оцінки ризиків в системі управління підприємством / І. О. Доценко // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 283–285.
17.    Доценко І. О. Загальна характеристика основних методів оцінки підприємницьких ризиків / І. О. Доценко // Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 листопада 2011 р. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2011. – Т. 1. – С. 54–56.
18.    Доценко І. О. Теоретичні аспекти управління ризиками в господарській діяльності підприємства / І. О. Доценко // Фінансова безпека та економічне зростання: домогосподарство, підприємство, регіон, держава : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 жовтня 2011 р. – Полтава : Інтерграфіка, 2011. – С. 193–195.
19.    Доценко І. О. Вплив економічних чинників на рівень безпеки підприємства / І. О. Доценко // Проблеми та перспективи розвитку підприємства в Україні : матеріали VІ міжнародної наукової-практичної конференції, 11–12 травня, 2011 р. – К. : КНТЕУ, 2011. – С. 97–99.
20.    Доценко І. О. Удосконалення принципів функціонування системи економічної безпеки підприємства / І. О. Доценко // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 травня 2011 р. – Тернопіль : ТНЕУ. – С. 84–85.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes