Безвух Сергій Володимирович

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Безвух Сергій Володимирович - кандидат економічних наук, старший викладач

Кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри фінансів та

банківської справи

Хмельницького національного університету

Освіта

— 2000 — 2004 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: бакалавр
— 2004 — 2005 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: магістр
— 2007-2011 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету. Тема дисертації: «Формування системи захисту банківських вкладів фізичних осіб та суб’єктів господарювання»

Етапи професійного становлення:

— 2005 – 2006 рр. – економіст сектору заставних операцій Хмельницької філії АКБ «Укрсоцбанк»
— 2006 р. – економіст фінансово-аналітичного відділу Хмельницької філії АКБ «Укрсоцбанк»
— 2006 – 2007 рр. – економіст сектору заставних операцій Хмельницької філії АКБ «Укрсоцбанк»
— 2005 – 2007 рр. – старший економіст відділу обслуговування малого та середнього бізнесу Хмельницької філії АКБ «Укрсоцбанк»
— 2008 р. – провідний економіст відділу малого та середнього бізнесу Хмельницької філії ПАТ «ВТБ Банк»
— 2008 – 2011 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
— з 2012 р. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Наукові ступінь та звання:

Кандидат економічних наук із спеціальності 08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит (на підставі рішення Атестаційної колегії від 25 квітня 2013 року).


Викладання дисциплін:
— Банківські операції.
— Безпека банківської діяльності.
— Біржова діяльність.
— Гроші і кредит.
— Корпоративна соціальна діяльність.
— Кредитування і контроль.

Сфера наукових інтересів:

— Соціальна відповідальність суб’єктів суспільного розвитку.
— Теоретичні та практичні аспекти грошово-кредитних відносин.
— Система захисту вкладів суб’єктів економіки в банківських та парабанківських установах.
— Стратегії проведення торгівельної діяльності на біржовому ринку.
— Управління активно-пасивними операціями комерційного банку.

Науково-методичні праці:

Опублікував більше 25 наукових праць, у тому числі 1 наукова монографія, 11 статей у наукових фахових виданнях.               
 
У монографіях:
1.    Сучасні підходи, методи та моделі в управлінні фінансами: економічний i соціальний аспекти : монографія / [авт. кол.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського, канд. екон. наук, доц. І. М. Михайловської. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 495 с.
 
У фахових наукових виданнях:
2. Безвух С. В. Сутність терміна “вклад (депозит)” в умовах сучасних вимог гарантування вкладів фізичних і юридичних осіб / С. В. Безвух, І. М. Михайловська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник / за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника. – 2008. – Вип. ІV. – Т. 2. – С. 197–204.
3.    Безвух С. В. Теоретичні засади створення єдиної класифікації вкладів фізичних та юридичних осіб / С. В. Безвух, І. М. Михайловська // Наукові записки : зб. наук. праць. – Острог : Вид-во НУ “Острозька академія”, 2008. – Вип. 10. – Ч. 3. – С. 22–30.
4.    Безвух С. В. Міжнародний досвід побудови системи гарантування вкладів / С. В. Безвух, А. Табор // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2008. – № 5. – Т. 1. – С. 196–201.
5.    Безвух С. В. Захист вкладів суб’єктів господарювання як перспективна складова розвитку системи гарантування вкладів в Україні / С. В. Безвух, І. М. Михайловська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція : зб. наук. праць / НАН України ; Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 2 (76). – С. 323–331.
6.    Безвух С. В. Швидкість повернення вкладів як фактор посилення довіри вкладників до банківської системи в умовах фінансової кризи / С. В. Безвух // Наукові записки : зб. наук. праць. – Острог : Вид-во НУ “Острозька академія”, 2009. – Вип. 12. – С. 132–141. 
7.    Безвух С. В. Швидкість відшкодування вкладу як основоположний елемент системи захисту вкладів у банківських установах / С. В. Безвух // Вісн. Хмельниц. нац. університету. – 2009. – № 2. – Т. 1. – С. 9–11. 
8.    Безвух С. В. Організація системи захисту вкладів у вітчизняній банківській системі та проблеми її розвитку / С. В. Безвух, І. В. Серветник // Вісн. Університету банківської справи НБУ. – 2010. – № 3. – С. 45–54.
9.    Безвух С. В. Політика захисту вкладів в країнах Євросоюзу та Україні в період фінансової кризи / С. В. Безвух // Вісн. Хмельниц. нац. університету. – 2010. – № 1. – Т. 1. – С. 151–153.
10.    Безвух С. В. Сучасний стан та перспективи забезпечення захисту вкладів фізичних та юридичних осіб в Україні / С. В. Безвух, І. М. Михайловська // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове фахове видання. – 2009. – № 2. – С. 229–236.
11.    Безвух С. В. Механізм створення і складові елементи системи захисту банківських вкладів суб’єктів господарювання / С. В. Безвух // Вісн. Університету банківської справи НБУ. – 2011. – № 3. – С. 179 – 182.
12. Безвух С. В. Стратегія розвитку системи захисту вкладів фізичних осіб і суб’єктів господарювання в банківських установах України / С. В. Безвух // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 33. – С. 233–242.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes