Антонюк Павло Петрович

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
antonyuk-221x300   Кандидат економічних наук, 
Старший викладач
кафедри фінансів та банківської справи
Хмельницького національного університету

 Освіта

— 2000 — 2004 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: бакалавр
— 2004 — 2005 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: «Фінанси», кваліфікація: економіст, рівень: магістр
 
— 2007-2011 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету. 
— 2015 р.  – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Соціальна безпека машинобудівних підприємств та економічний механізм її підтримки» — спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Етапи професійного становлення:
— 2005 – 2012 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
— з 2012 р. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Викладання дисциплін:

— Страховий менеджмент;
— Страхові послуги;
— Страхування;
— Фінанси страхових організацій;
— Страхування ЗЕД.

Сфера наукових інтересів:

— Механізм підтримки соціальної безпеки промислових підприємств: мета, завдання, принципи
— Аналітичне забезпечення управлінських рішень щодо підтримки рівня соціальної безпеки підприємств
— Теоретико–концептуальні підходи до поняття «соціальна безпека» підприємства : характеристики, переваги, недоліки
— Напрями управління соціальною безпекою підприємства
— Соціальна безпека: значення, необхідність та напрями дослідження

Наукові праці:

Опублікував більше 30 наукових праць, у тому числі 2 наукових монографій і статя опублікована за кордоном.              

У монографіях:

1. Антонюк П. П. Соціальна безпека підприємств: значення, необхідність та напрями дослідження / П. П. Антонюк // Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі : колективна монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. К. Л. Ларіонової. − Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2013. – 496 с. (28,93 друк. арк.). – С. 308–326 (0,94 друк. арк.).
2. Антонюк П. П. Недержавні підходи до фінансування соціального захисту населення / П. П. Антонюк // Сучасні підходи, методи та моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н. проф. О. І. Барановського, к.е.н., доц. І. М. Михайловської. – Хмельницький : ХНУ, 2010. − 495 с. (37 друк. арк.). – С. 139–149 (1,2 друк. арк.). 

У наукових фахових виданнях:

3.    Антонюк П. П. Особливості управління соціальною безпекою підприємств у конкурентному середовищі / П. П. Антонюк, Т. Г. Рзаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. − 2014. – № 1. – С. 53–59 (0,39 друк. арк.). Особистий внесок автора: визначено особливості управління складовими економічного механізму підтримки соціальної безпеки та обґрунтовано мету, завдання, функції блоку управління (0,35 друк. арк.).
4.    Антонюк П. П. Соціальна безпека та соціальний ризик промислових підприємств: зв’язок та залежність / П. П. Антонюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. − № 1. − С. 30–34 (0,51 друк. арк.).
5.    Антонюк П. П. Механізм підтримки соціальної безпеки промислових підприємств: мета, завдання, принципи / П. П. Антонюк // Наукові записки. Економіка. : збірник наукових праць. − 2013. – Вип. 21. − С. 207−211 (0,50 друк. арк.).
6.    Антонюк П. П. Оцінка передумов формування рівня соціальної безпеки промислових підприємств Хмельницького регіону / В. М. Нижник, П. П. Антонюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. − 2013. – Вип. 2, ч. 1. (39). − С. 12−19 (0,64 друк. арк.). Особистий внесок автора: доведено необхідність дослідження та підтримки соціальної безпеки машинобудівних підприємств, проведено оцінку основних характеристик її стану (0,32 друк. арк.).
7.    Антонюк П. П. Проблеми та напрями аналізу соціальної безпеки підприємства / П. П. Антонюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць. − Вип. 12, ч. 3. − 2013. − С. 13−17 (0,53 друк. арк.).
8.    Антонюк П. П. Ключові аспекти дослідження соціальної безпеки промислових підприємств / П. П. Антонюк, Н. С. Купчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. − 2013. − № 3, т. 1. – С. 130–134 (0,56 друк. арк.). Особистий внесок автора: узагальнено теоретико-концептуальні підходи до поняття «соціальна безпека» підприємства, визначено їх переваги та недоліки, окреслено характеристики та аргументовано напрями досліджень (0,52 друк. арк.).
9.    Антонюк П. П. Теоретико-концептуальні підходи до поняття «соціальна безпека» підприємства : характеристики, переваги, недоліки / П. П. Антонюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. − 2013. − № 1. − С. 214−217 (0,63 друк. арк.).
10.    Антонюк П. П. Характеристики соціальної безпеки: напрями дослідження та етапи аналізу / П. П. Антонюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. − 2013. − № 2, т. 1 − С. 209−215 (0,68 друк. арк.).
11.    Антонюк П. П. Соціальна безпека: значення та необхідність дослідження за умов динамічного середовища / П. П. Антонюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. − 2012. − № 3, т. 2. − С. 185−187 (0,37 друк. арк.).

У наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних 
та опубліковані за кордоном:

12.    Антонюк П. П. Экономический рост предприятия: основа поддержки уровня его социальной безопасности / П. П. Антонюк // Экономика и предпринимательство. – Москва : «Буки Веди», 2013. − № 6. − С. 287−290 (0,52 друк. арк.).

У інших наукових виданнях:

13.    Антонюк П. П. Результативність діяльності підприємства та його соціальна безпека / П. П. Антонюк // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : матер. ІХ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 22–24 травня 2014 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2014. − С. 74–77 (0,2 друк. арк.).
14.    Антонюк П. П. Аналітичне забезпечення управлінських рішень щодо підтримки рівня соціальної безпеки підприємств / П. П. Антонюк // Фінансова система України: становлення та розвиток : матер. ХІ всеукр. наук.-практ. конф. (м. Острог, 17–18 травня 2013 р.). – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2013. − С. 124−128 (0,36 друк. арк.).
15.    Антонюк П. П. Критерії ранжування підприємств за рівнем соціальної безпеки / П. П. Антонюк // Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки : зб. матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпропетровськ, 13−14 березня 2013 р.). − Дніпропетровськ : «Герда», 2013. − С. 264−266 (0,15 друк. арк.).
16.    Антонюк П. П. Напрями управляння соціальною безпекою підприємства / П. П. Антонюк // Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах : матер. ІІ всеукр. наук.-практ. конф. (м. Мукачево, 15–16 березня 2013 р.). – Мукачево : Мукачівський державний університет, 2013. − С. 13−15 (0,13 друк. арк.).
17.    Антонюк П. П. Показники оцінки рівня соціальної безпеки промислових підприємств / П. П. Антонюк // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. наук. праць XIII всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 23 травня 2013 р.). – Хмельницький : ХУУП, 2013. − С. 140–143 (0,24 друк. арк.).
18.    Антонюк П. П. Виявлення впливу соціальних послуг на ризики соціального захисту населення / П. П. Антонюк // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого розвитку регіонів : зб. матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 20–21 жовтня 2011 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2011. − С. 194–199 (0,4 друк. арк.).
19.    Антонюк П. П. Підходи до визначення дефініції «соціальний ризик» / П. П. Антонюк // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матер. XIV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26 – 27 травня 2009 р.). – Луцьк : РВВ «Вежа», 2009. − С. 29−30 (0,13 друк. арк.).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes