Ксьондз Світлана Миколаївна

Ксьондз Світлана Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент

Кандидат економічних наук,

Доцент кафедри фінансів та

банківської справи

Хмельницького національного університету

Освіта

– 1997 – 2001 рр. – навчання в Технологічному університеті Поділля, напрям підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація бакалавра економіки і підприємництва;
– 2001 – 2002 рр. – навчання в Технологічному університеті Поділля, спеціальність: "Облік та аудит", кваліфікація магістра економіки, обліку та аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю;
– 2003 – 2006 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету.
– 2008 р. захист дисертації на тему «Управління витратами іншої операційної діяльності на прикладі підприємств машинобудування.  

Етапи професійного становлення:

– 2007 – 2009 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету;
– 2009 – 2011 р.р. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету;
– з 2011 року доцент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету. 


Науковий ступінь, вчені звання:

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 


Викладання дисциплін:

– Ринок фінансових послуг;
– Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання;
– Фінанси підприємств. 


Сфера наукових інтересів:

– Управління фінансами суб’єктів господарювання
– Розвиток ринку фінансових послуг в України


Науково-методичні праці:

Опублікувала більше 50 наукових праць, у тому числі 2 наукових монографій 

Монографії:

1.        Ксьондз С.М. Витрати іншої операційної діяльності як складова витрат діяльності підприємства Монографія: Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти/За ред. О.І. Барановського, І.М. Михайловської/ – Хм.: ХНУ, 2010. – 500 с.
2.      Ксьондз С.М. Витрати іншої операційної діяльності як складова витрат діяльності підприємства Монографія: Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти/За ред. О.І. Барановського, І.М. Михайловської/ – Хм.: ХНУ, 2010. – 500 с.
3.            Ксьондз С.М. Методичні аспекти управління іншою операційною діяльністю Монографія. – 2012.

Основні наукові публікації у фахових виданнях:

1.Ксьондз С.М. Методика розподілу витрат на дослідження і розробки пропорційно маржинальному прибутку // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 2, Т. 1. – С. 38-43.
2.            Ксьондз С.М. Бюджетування у системі фінансового планування на підприємстві. – Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобальних процесів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. –2009, Т. 3. – С. 83-85.
3.            Ксьондз С.М. Дебіторська заборгованість як об'єкт управління. – Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4, Т. 1. – С. 105-110.
4.            Ксьондз С.М. Міжбанківські розрахунки в системі безготівкових кореспондентських відносин // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6, Т. 1. – (15519 знаків).
5.            Ксьондз С.М. Особливості запровадження екологічного податку в Україні // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. -№ 4, Т. 3. – С. 169-172.
6.            Ксьондз С.М. Механізм впливу ПДВ на фінансово-господарську діяльність суб'єктів підприємництва // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 2., Т. 3. – С. 134-137.
7.            Ксьондз С.М. Оборотний капітал господарюючого суб’єкта як об’єкт управління // Вісник Хмельницького національного університету

Конкурс наукових робіт:

Ксьондз С.М., Франкова Т.В. Актуальні проблеми дохідної частини місцевих бюджетів на прикладі Хмельницької області. – П'ятий всеукраїнський конкурс наукових робіт серед студентської молоді. Київ, Ч.2., 2009. – С. 132-137