Іжевський Павло Григорович

Іжевський Павло Григорович - кандидат економічних наук, доцентКандидат економічних наук,

Доцент кафедри фінансів та

банківської справи

Хмельницького національного університету

Освіта

– 1996 – 2001 рр. – навчання в Технологічному університеті Поділля, спеціальність: "Менеджмент організацій", кваліфікація: менеджер-економіст
– 2002 – 2005 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю – 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами».
– Січень 2007 року – захист дисертації на тему: «Ефективність організаційних форм трансферу технологій на виробничих підприємствах». Кандидат економічних наук зі спеціальності  08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами (диплом кандидата наук ДК № 041909 протокол ВАК від 20 вересня 2007 року № 39-06/7)


Етапи професійного становлення:

– 2001 – 2002 рр. – викладач торговельно- економічних дисциплін Хмельницького кооперативного технікуму.
– 2005 – 2006 рр. – старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін Хмельницького інституту конструювання моделювання швейних виробів.
– 2006 – 2007 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
– 2007 – 2011 рр. – старший викладач кафедри фінансів та банківської  справи Хмельницького національного університету.
– з 2011 рр. – доцент кафедри фінансів та банківської  справи Хмельницького національного університету.


Науковий ступінь, вчені звання:

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету (Атестат доцента 12ДЦ №034167, рішення Атестаційної колегії від 25 січня 2013 року затверджене протоколом №1/02D)

Викладання дисциплін:

– Фінанси
– Фінанси підприємств
– Історія світової фінансової системи


Сфера наукових інтересів:

– Фінансування інновацій
– Процеси становлення страхового ринку в Україні
– Історія розвитку світової фінансової системи


Науково-методичні праці:

Автор понад 60 наукових праць, у тому числі 26 у фахових виданнях. 

Навчальні посібники:
1.    Іжевський П.Г. Кошонько О.В. Фінанси: Навчальний посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2013.– 373 с
 

Монографії:
1. Концепції інституціональної економічної теорії в управлінні розвитком соціально-економічних систем : монографія / М.А. Йохна, В.В. Стадник, П.Г. Іжевський, О.В. Замазій, В.Л. Карпенко ; за ред. М.А. Йохни. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 313 с.
2. Йохна М.А., Іжевський П.Г., Стадник В.В. Трансфер технологій: форми і методи ефективного здійснення Монографія. – Хмельницький: ХНУ, 2007.- 188c.
3. Сучасні підходи, методи та моделі в управлінні фінансами: економічний та соціальний аспекти кол. монографія за наук. ред. Барановського О.І. – Х.,2010 – 500 с.
4. Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі за ред. Ларіонової К.Л. – Камянець-Подільський, – 2013. – 496 с. (розділ ІІ Податкове стимулювання інноваційних процесів підприємств С. 217-235)

 
Основні наукові публікації:
1. Іжевський П.Г. Фінансова криза: передумови виникнення та шляхи виходу//Вісник Хмельницького національного університету. Економічнні науки:Науковий журнал.-Хмельницький,2009.-№6,Т.2 -С. 120-122.
2. Ижевский П.Г. Польский опыт финансирования инноваций посредством инновационной политики Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.-Хмельницький,2008.-№5. Т.1 -С. 76-79.
3. Іжевський П.Г. Методи фінансування трансферу технологій на підприємствах // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки:Науковий журнал.-Хмельницький,2010.-№6,Т.4 -С. 294-296.
4. Іжевський П.Г.  Механізм діяльності страхових компаній в контексті трансакційних витрат // Вісник Хмельницького національного університету, Економічні науки:Науковий журнал.-Хмельницький, 2011 Випуск 6 Т.1 – С. 50-54
5. Іжевський П.Г. Інтеграція українського ринку страхових послуг у світову систему страхування Вісник ХНУ, Випуск 6 Т.4 – С. 122-126
6. Іжевський П.Г. Сучасні виклики та перспективи фінансування інновацій // Вісник Хмельницького національного університету, Економічні науки: Науковий журнал.-Хмельницький, 2012 Випуск 6 С. 50 – 54