Донченко Тетяна Віталіївна

Донченко

  Старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

 

Освіта

– 1995-1999 рр. – навчання в Технологічному університеті Поділля, м.Хмельницький: спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація: економіст, рівень: бакалавр.
– 1999-2000 рр. – навчання в Технологічному університеті Поділля, м.Хмельницький: спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація: економіст, рівень: спеціаліст.
–  2000-2006 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету. Тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм управління санацією підприємств»

Етапи професійного становлення:
– 2006-2012 рр.  – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
– з 2013 р. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету 

Викладання дисциплін:

– Гроші та кредит
– Фінанси
– Фінансова санація та банкрутство підприємств
– Управління фінансовою санацією

Сфера наукових інтересів:

– Економіко-правові аспекти банкрутства підприємств
– Управління санацією підприємств
– Організаційно-економічний механізм управління санацією


Наукові праці:

Опублікувано більше 40 наукових праць у фахових та нефахових виданнях,
у тому числі у 2 колективних наукових монографіях.

Монографії

1. Донченко Т.В. Теоретичні аспекти управління стійкістю фінансового стану підприємства. Монографія: Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний та соціальний аспекти/ За ред. О.І. Барановського, І.М. Михайловської. – Хм.: ХНУ, 2010. – 500 с.
2.Донченко Т.В. Методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства / Т.В. Донченко, К.Л. Ларіонова / Кол.монографія кафедри ФБС «Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі» / За ред. К.Л. Ларіонової. .-Хм.: ХНУ, 2013. – 503с.

Публікації у фахових виданнях:

1. Донченко Т. В. Теоретичні аспекти антикризового аналізу в системі управління підприємством / Т.В. Донченко // Вісник ХНУ.- 2008.- Т.1, №5.-C.4
2. Донченко Т. В. Теоретичні основи формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства / Т.В. Донченко // Вісник ХНУ, № 1, Т 1,2010 – С. 23 – 27
3. Донченко Т.В. Удосконалення інституту банкрутства, як основа для оздоровлення економіки України./ Т.В. Донченко, К.Л. Ларіонова // Вісник ХНУ.- 2012. – №3, Т3. – С.23-28.
4. Донченко Т.В. Формування складових елементів організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства / Т.В. Донченко, К.Л. Ларіонова // Вісник ХНУ.- 2012. – Т.2, №6 – С. 87-94.
5. Донченко Т. Формування санаційного потенціалу як інструменту управління санацією підприємств легкої промисловості [Електронний ресурс] / Т. Донченко, К. Ларіонова // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 38-47. – Режим доступу до журн.: http://sepd. tntu. edu.ua/images/stories/pdf/2012/12lklplp.pdf
6. Донченко Т.В. Концептуальні основи управління санацією підприємства / Т.В. Донченко, К.Л. Ларіонова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», випуск 22
7. Донченко Т.В. Теоретичні основи санації підприємств: сутність та функції / Т.В. Донченко // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2013. – здано до друку.
8. Донченко Т.В. Науково-теоретичні підходи класифікації санації підприємств / Т.В. Донченко // Економічний вісник НГУ. – 2013. – №4. – здано до друку.