Збірник наукових праць молодих вчених та студентів 2017