Петришина Олена Володимирівна

Петришина Олена Володимирівна - старший викладач   Старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету.

 

Освіта

– 1997 – 2002 рр. – навчання в Технологічному університеті «Поділля», спеціальність: “Фінанси і кредит”, кваліфікація: економіст, рівень: спеціаліст.
— 2006-2010 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету. Тема дисертації: “Управління конкурентоспроможністю персоналу промислових підприємств”.

Етапи професійного становлення:
– 2004 – 2012 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
– з 2012 р. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Викладання дисциплін:

– Фінанси.
– Фінанси, гроші та кредит.
– Фінанси підприємств.
– Податкова система.
– Податковий менеджмент.

Сфера наукових інтересів:

– Механізм забезпечення конкурентниг переваг для персоналу підприємства : мета, принципи.
– Теоретико–методологічні підходи до поняття «людський капітал» підприємства.
– Напрямки управління конкурентоспроможністю персоналу підприємства.
– Вплив податкової політики на конкурентоспроможність персоналу вітчизняних підприємств.
– Роль та вплив податкового законодавства на економіку вцілому.

Наукові праці:

Опублікувано більше 15 наукових праць, у тому числі 2 наукових монографій і статя опублікована за кордоном.              

Монографії:
1. Петришина О.В. Конкурентоспроможність персоналу як засіб досягнення стратегічної мети    підприємства . Колективна монографія «Сучасні підходи,методи та моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти»/за ред.д-р екон.наук,проф. О.І.Барановського – Хмельницький: ХНУ,2010.- 495с.
2. Петришина О.В. Теоретичні основи конкурентниг переваг персоналу з позиції теорії людського капіталу// Економіка та управління підприємством:сучасні підходи,методи та моделі / Монографія:За ред.канд.екон.наук доц.К.Л.Ларіонової – Камянець-Подільський:ПП”Медобори-2006″,2013.-496с.
 
Публікації у наукових виданнях:
1. Петришина О.В.,Квасницька Р.С Особливості сучасного управління людськими ресурсами / О.В.Петришина , Р.С. Квасницька // Вісник ХНУ – Економічні науки – Т1- № 2 – 2009-С.70-74.
2. Петришина О.В. Інвестиції в людський капітал – головний чинник економічного зростання  // Збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції . – Ч.2 .- Умань. – 2010 – С.59-61.    
3. Петришина О.В. Податковий кодекс України: реалії та перспективи / О.В.Петришина // Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування нової економіки ХХІ століття” – Ч.1 .- Київ – 2011 – С.23-25
4. Петришина О.В. Перспективи та шляхи розвитку рекрутингових агенств в Україні. / О.В.Петришина // Збірник  наукових праць.Економічні науки – 2011 – Випуск 8, с.234-239.
5. Петришина О.В. Роль та значення інформаційних технологій для проведення податкового  контролю – / О.В.Петришина // Вісник ХНУ – Т2, – 2012 – №6,С.139-143