Стопчак Анна Юріївна

Стопчак Анна Юріївна - старший викладач   Старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету.

 

Освіта

– 1994 – 1999 рр – навчання в Технологічному університеті Поділля спеціальність: "Фінанси", кваліфікація: економіст, рівень: спеціаліст 
– 1999-2002 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету за спеціальністю 08.06.01 Фінанси та кредит.
Тема дисертації: "Ринкові механізми забезпечення соціального захисту населення"

Етапи професійного становлення:
– 1999-2002 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
– з 2005 р. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Викладання дисциплін:

–    Гроші і кредит
–    Інвестиційний аналіз
–    Інвестування
–    Основи наукових досліджень
–    Університетська освіта
–    Фінанси
–    Фінансовий ринок

Сфера наукових інтересів:

– Механізм підтримки соціальної безпеки промислових підприємств: мета, завдання, принципи
– Аналітичне забезпечення управлінських рішень щодо підтримки рівня соціальної безпеки підприємств
– Теоретико–концептуальні підходи до поняття «соціальна безпека» підприємства : характеристики, переваги, недоліки
– Напрями управління соціальною безпекою підприємства
– Соціальна безпека: значення, необхідність та напрями дослідження

Наукові праці:

Опубліковано більше 30 наукових праць, у тому числі 2 наукові монографії              

У монографіях: 

1. Стопчак А.Ю. Розділ у колективній монографії кафедри Фінансів та банківської справи /Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний та соціальний аспекти.Методологічні підходи до оцінки ефективності соціальних програм/ За ред. О.І. Барановського, І.М. Михайловської. – Хм.: ХНУ, 2010. – С 21-38
2. Стопчак А.Ю. Теоретичні та прикладні аспекти соціальної відповідальності бізнесу / Економіка та управління підприємствами: сучасні підходи, методи і моделі / за ред.. канд. екон. наук, доц.. К.Л. Ларіонової. – Кам’янець Подільський: ПП «Медобори-2006»; 2013. – С 361-378

Основні публікації у фахових наукових виданнях: 

1. Стопчак А.Ю. "Сучасні проблеми розвитку державних систем соціального захисту населення". – Матеріали ІІІ всеукараїнської науково-практичної конференції, №-, 2007.- C.103-106 
2. Стопчак А.Ю. Роль місцевих органів влади у механізмі рефінансування соціальних іпотечних кредитів. – Вісник ХНУ, Т1, №5, 2008.- C.6
3. Стопчак А.Ю. Макроекономічні чинники забезпечення соціального захисту населення //Вісник ХНУ № 4, Т3, 2009. – С 83-89
4. Стопчак А.Ю. Стан та перспективи соціального кредитування в Україні .-Вісник ПУСКУ, 2010 – С. 156-161. 
5. Стопчак А.Ю. Історичні аспекти виникнення та еволюції соціального захисту населення в Україні – Вісник ХНУ Т.1, №1, 2010. – С 60-65
6. Стопчак А.Ю. Ринкові механізми у соціальному захисті населення. – Вісник ХНУ, №6, Т.2, 2012 – С. 160 – 164
7. Стопчак А. Ю. Пенсійне страхування в Україні: проблеми та перспекиви. – Spoeczno-ekonomiczne problemy transformacji w Europie rodkowej i Wschodniej. – Warszawa-Kijw-Moskwa : Stowarzyszenie Wsppracy Polska-Wschd, 2012 – 10 с.