V ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика»

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
5-7 жовтня 2018 року дружньою співпрацею кафедр фінансів, банківської справи та страхування й автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету була проведена V Ювілейна міжнародна науково-практична конференція присвячена   20- річчю кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» у м. Хмельницький-Мукачево.
Співорганізаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет, Академія економічних наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Одеський національний політехнічний університет, Вроцлавський університет науки і технологій, м. Вроцлав (Польща), Університет імені Александраса Стулгінскіса, м. Каунас (Литва), Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, м. Тбілісі (Грузія).
Конференція спрямована на вирішення актуальних проблем удосконалення процесів формування механізмів, стратегій, моделей та технологій управління економічними системами за умов розвитку інтеграційних процесів.
В оргкомітет надійшли матеріали (тези доповідей та фахові статті) від 320 учасників конференції, які представили понад 56 установ, організацій, підприємств, компаній та вищих навчальних закладів України, Польщі, Литви, Грузії, Словаччини, Китаю, серед яких: Вроцлавський університет науки і технологій, м. Вроцлав (Польща), Університет імені Александраса Стулгінскіса, м. Каунас (Литва), Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, м. Тбілісі (Грузія), Економічний університет Братислави, м. Братислава (Словаччина), Хмельницький національний університет, Академія економічних наук України, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Вроцлавський університет науки і технологій (Польща), Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління», Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені  В. Гетьмана», Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Економічний університет Братислави (Словаччина), Запорізький державний медичний університет, Запорізький національний технічний університет, Запорізький національний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Київський  національний університет імені Тараса Шевченка, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Київський національний торговельно-економічний університет, Класичний приватного університет, Криворізький державний педагогічний університет, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівський торговельно-економічний університет, Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Національного Університету Державної фіскальної служби України, Мукачівський державний університет, Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж, Національна академія аграрних наук України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет біоресурсів та природокористування України, Національний університет Державної фіскальної служби України, Національний університет харчових технологій, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Одеській національний політехнічний університет, Освітня установа профспілок вищої освіти «Академія праці та соціальних відносин», ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій», Сумський державний університет, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Таврійський державний агротехнологічний університет, Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі (Грузія), Тернопільський національний економічний університет, Університет імені Александраса Стулгінскіса (м. Каунас, Литва), Університет митної справи та фінансів, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Харківський національний економічний університет  імені Семена Кузнеця, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Хмельницька обласна дирекція ПрАТ “СК “Євроінс Україна”, Черкаський державний технологічний університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Чернігівський національний технологічний університет, Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області та інші.

З вітальним словом до присутніх звернулися організатори конференції:

— заступник голови науково-програмного комітету, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Войнаренко Михайло Петрович;

— заступник голови науково-програмного комітету, співголова організаційного комітету, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор Хрущ Ніла Анатоліївна;

— заступник голови науково-програмного комітету, співголова організаційного комітету, завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, доктор економічних наук,  професор Григорук Павло Михайлович.

На церемонії відкриття конференції заступник голови науково-програмного комітету, співголова організаційного комітету, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор Хрущ Ніла Анатоліївна представила Презентацію ретроспективи проведення міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» у 2014-2017 рр., яка викликала приємні спогади про проведенні наукові заходи. Учасники та гості конференції мали нагоду також ознайомитись із історією створення та розвитку колективу кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, який святкує 20-річний ювілей.
З нагоди відкриття V Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», присвяченої  20- річчю кафедри фінансів, банківської справи та страхування із вітальними словами та подарунками звернулись гості – учасники наукового заходу:
— завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор Черняк Олександр Іванович;

— в.о. завідувача кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук, доцент Мельник Тетяна Григорівна;
— доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук, доцент Красота Олена Вадимівна;

— професор кафедри фінансів та банківської справи Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор економічних наук, професор Єгоричева Світлана Борисівна;

— завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій (м. Київ), доктор економічних наук, професор Шірінян Лада Василівна;

Пленарне засідання та круглий стіл конференції відбулись у комплексному поєднанні наукових доповідей, дискусій та привітань.
На пленарному засіданні науковий інтерес та жваве обговорення викликала доповідь на тему: «Концептуальні засади формування енергетичних кластерів в Україні» першого проректора, проректора з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету, член-кореспондента Національної академії наук України, доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Войнаренка Михайла Петровича.

Учасники конференції з неприхованою цікавістю слухали та обговорювали доповіді провідних науковців України та зарубіжжя. Виступили із доповідями та висловили ширі привітання до організаторів і гостей конференції доповідачі  пленарного засідання:
 • завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор Черняк Олександр Іванович;
 • професор кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор економічних наук, професор Бабенко Віталіна Олексіївна;
 • професор кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, доктор економічних наук, професор Рамазанов Султан Курбанович;
 • завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій (м. Київ), доктор економічних наук, професор Шірінян Лада Василівна;
 • старший науковий співробітник, заступник академіка-секретаря Відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, Кропивко Максим Михайлович;
 • завідувач кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету, доктор фізико-математичних наук, професор Соловйов Володимир Миколайович;
 • завідувач кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро), доктор економічних наук, професор Лисяк Любов Валентинівна;
 • завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор Григорук Павло Михайлович;
 • доцент кафедри фінансів Мукачівського державного університету, кандидат економічних наук, доцент Ігнатишин Марія Василівна;
 • професор кафедри фінансів та банківської справи Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор економічних наук, професор Єгоричева Світлана Борисівна;
 • завідувач кафедри міжнародної економіки Національного університету державної фіскальної служби України, доктор економічних наук, професор Белінська Яніна Василівна;
 • завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (м. Запоріжжя), доктор економічних наук, доцент Жерліцин Дмитро Михайлович;
 • професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, доцент Квасницька Раїса Степанівна;
 • професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, доктор наук з державного управління, професор Лахижа Микола Іванович;
 • провідний науковий співробітник сектору цифрової економіки Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», доктор економічних наук, доцент Яненкова Ірина Георгіївна.
011
012
013
Цікавими та змістовними були доповіді науковців, які поєднують наукову і практичну діяльність та професіоналів-практиків:
 • завідувача кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, голови Івано-Франківського регіонального представництва індустріального гендерного комітету з реклами, судового експерта-економіста, доктора економічних наук, доцента  Перевозової Ірини Володимирівни;
 • доцента кафедри фінансів і банківської справи Ужгородського національного університету, фінансового директора ТОВ «Вуд Палеттен Експрес Сервіс» (м. Ужгород), кандидата економічних наук, професора Пойда-Носик Ніни Никифорівни;
 • директора Хмельницької обласної дирекції ПрАТ «СК «Євроінс Україна»»  Шевченко Вадима Анатолійовича.
014
Жваві обговорення наукової спільноти наукового заходу викликали доповіді докторантів Хмельницького національного університету: доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Іжевського Павла Петровича та докторантки кафедри обліку, аудиту та оподаткування Миколюк Оксани Анатоліївни.
015
Ґрунтовна професійна наукова дискусія відбулась також на засіданні круглого столу, де були доповідачами:
 • Климаш Н.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів (Національний університет харчових технологій);
 • Мельник Т.Г., к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри обліку та аудиту (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
 • Красота О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
 • Данильчук Г.Б., к.е.н., ст. викладач кафедри моделювання економіки і бізнесу (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького);
 • Кібальник Л.О., д.е.н., доцент, завідувач кафедри моделювання економіки і бізнесу (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького);
 • Гострик О.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетика та інформаційних технологій (Одеський національний економічний університет);
 • Дербенцев В.Д., к.е.н., доцент, професор кафедри інформатики та системології (ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»);
 • Ніколаєва О.Г., к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна);
 • Колосок С.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри управління (Сумський державний університет);
 • Ципліцька О.О., к.е.н., доцент, н.с. відділу промислової політики (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»);
 • Соловйова В.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва (Криворізький економічний інститут, КНЕУ імені Вадима Гетьмана);
 • Антонюк П.П., к.е.н., доцент, доцент кафедри ФБСС (Хмельницький національний університет);
 • Горбатюк К.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри АСМЕ (Хмельницький національний університет);
 • Гордеєва Т.А., старший викладач кафедри ФБСС (Хмельницький національний університет);
 • Донченко Т.В., к.е.н., доцент кафедри ФБСС (Хмельницький національний університет);
 • Доценко І.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри ФБСС (Хмельницький національний університет);
 • Дупляк О.М., к.е.н., доцент кафедри АСМЕ (Хмельницький національний університет);
 • Ларіонова К.Л., к.е.н., доцент, доцент кафедри ФБСС (Хмельницький національний університет);
 • Матвійчук Л.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри ФБСС (Хмельницький національний університет);
 • Овчиннікова О.Р., к.е.н., доцент, доцент кафедри АСМЕ (Хмельницький національний університет);
 • Олійник А.В., старший викладач кафедри ФБСС (Хмельницький національний університет);
 • Приступа Л.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри ФБСС (Хмельницький національний університет);
 • Скоробогата Л.В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування (Хмельницький національний університет);
 • Стеценко Н.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри ФБСС (Хмельницький національний університет);
 • Форкун І.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри ФБСС (Хмельницький національний університет);
 • Форкун Ю.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення (Хмельницький національний університет);
 • Хрущ В.О. м.н.с. НДЧ (Хмельницький національний університет);

На секційних засіданнях продовжилися обговорення проблем формування механізмів, стратегій, моделей та технологій управління економічними системами за умов розвитку інтеграційних процесів за напрямами:
 • розвиток фінансового ринку: світові та вітчизняні тенденції;
 • процеси формування стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів підприємництва;
 • страховий ринок: сучасні реалії та перспективи розвитку;
 • банківська система та її вплив на економіку держави;
 • бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізм її реалізації;
 • економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів;
 • математичні методи, моделі та інформаційні технології дослідження економічних систем;
 • моделювання прийняття рішень за умов невизначеності та ризику;
 • дослідження соціально-демографічних процесів;
 • забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов поглиблення конкуренції та активізації міжнародного бізнесу;
 • актуальні питання розвитку економічних систем за умов інтеграційних процесів;
сучасні проблеми підготовки фахівців та адаптації освітньої діяльності до вимог європейського освітнього простору. 
По завершенню науково-практичної частини конференції співголова організаційного комітету, професор Хрущ Н.А. запропонувала сформувати наукові та практичні висновки та рекомендації на основі доповідей учасників, які після обговорення лягли в основу резолюції конференції, де було відзначено високий загальний рівень наукових досліджень на сучасному етапі розвитку теорії і практики управління економічними системами за умов інтеграційних процесів за відповідними напрямками її роботи.
Схваливши основні результати наукових доповідей учасників конференції, зібрання відзначило їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, новизну та глибину досліджень.

Науковий доробок учасників конференції опубліковано у науковому виданні «Матеріали V Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» та фаховому журналі  «Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки».
Чудовим доповненням програмних заходів конференції стала насичена екскурсійна програма «Закарпатський чардаш», яка включала пішохідну прогулянку історичним центром м. Мукачево із відвідуванням архітектурних пам’яток та місцевих цікавинок;  захоплюючу подорож у легендарний замок Паланок; знайомство з старовинним містечком Берегово та його особливою атмосферою, створеною історією та кліматом; ознайомлення із організацією виробничого  процесу та особливостями стратегічного управління  виноробного підприємства «Чізай».

 

Організатори та учасники конференції обмінялися контактами та отримали пропозиції щодо подальшого поглиблення та розширення співпраці у сфері науки та освіти, проведення спільних науково-практичних досліджень тощо.
Гості заходу щиро дякували організаторам за запрошення та організацію роботи конференції та висловлювали побажання і готовність прийняти участь у майбутніх наукових заходах Хмельницького національного університету.
Ексклюзивним подарунком для усього колективу кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету став вірш-присвята від постійної учасниці проведених конференцій Ніколаєвої Олени Георгіївни, кандидата фізико-математичних наук, доцента, доцента кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського  національного університету імені В.Н.Каразіна.
«Как много разных направлений,
Свершений каждого и всех;
И в свете новых устремлений
Сопровождает Вас успех.
 
Пусть ход судьбы и переменчив,
Проходят дни, летят года,
Но встречу первую в Яремче —
Я не забуду никогда!»
(уривок з вірша у авторській редакції )
 
Фото звіт щодо перебігу конференції подано за наступними посиланням:
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes