ІV Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика»

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

6-8 жовтня 2017 року дружньою співпрацею між кафедрою автоматизованих систем і моделювання в економіці й кафедрою фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету була проведена ІV Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика».
Співорганізаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Академія економічних наук України, Спілка економістів України, Всеукраїнська громадська науково-методична рада  економічної кібернетики, Хмельницький національний університет, Вроцлавський технологічний університет, м. Вроцлав (Польща), Університет Патраса, м. Патрас (Греція), Університет імені Александраса Стулгінскіса, м. Каунас (Литва), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
В оргкомітет надійшли матеріали (тези доповідей та фахові статті) від 245 учасників конференції, які представили понад 45 установ, організацій, підприємств, компаній та вищих навчальних закладів України, Польщі, Німеччини, Литви, Республіки Білорусь, Російської Федерації зокрема: Асоціацію «Гарітас» (м. Фрайбург, Німеччина), Вільнюський університет (м. Вільнюс, Литва), Вроцлавський технологічний університет (м. Вроцлав, Польща), ДНУ «Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки Республіки Беларусь» (м. Мінськ, Республіка Білорусь), Європейський університет інформатики і економіки у Варшаві (м. Варшава, Польща), ТОВ «Контур Автоматизація» (м. Москва, Російська Федерація), Школу технологій (м. Катовіце, Польща), Бердянський державний педагогічний університет, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Волинський інститут економіки та менеджменту (м. Луцьк), ГО «АСТАР» (м. Хмельницький), Головне управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ), ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця), ДП «Маріупольський морський торговельний порт», Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівський торговельно-економічний університет, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Одеський національний економічний університет, Одеський національний політехнічний університет, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Полтавський університет економіки і торгівлі, Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області, Сумський національний аграрний університет, Тернопільський національний економічний університет, ТОВ «РЕЙЛТРАНСХОЛДІНГ» (м. Маріуполь), Університет державної фіскальної служби України (м. Київ), Фінансово-економічний коледж ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Херсонський національний технічний університет, Хмельницький інститут МАУП, Хмельницький кооперативний коледж ХКТЕІ, Хмельницький національний університет, Хмельницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Чернівецький  національний університет імені Юрія Федьковича та інші.
З вітальним словом до присутніх звернулися організатори та учасники конференції:
— проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, кандидат економічних наук, доцент Матюх Сергій Анатолійович

h

— проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Нижник Віктор Михайлович

h

— декан факультету економіки і управління Хмельницького національного університету, кандидат економічних наук, доцент Бондаренко Микола Іванович

h

— співголова організаційного комітету, завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, доктор економічних наук,  професор Григорук Павло Михайлович

h

— керівник Регіонального фонду підтримки підприємництва по Хмельницькій області Бачинська Інна Анатоліївна

h

— завідувач кафедри глобальної економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ), доктор економічних наук, професор  Вдовенко Наталія Михайлівна

h

Усі виступаючи щиро привітали присутніх з початком роботи конференції і побажали плідної праці та цікавих професійних дискусій.
Також з вітальним словом до учасників і гостей конференції звернулась співголова організаційного комітету, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор Хрущ Ніла Анатоліївна.  Представлена нею презентація історії проведення міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» у 2014-2016 рр. викликала приємні спогади про проведенні наукові заходи.
 

 
На програмні заходи конференції були запрошені й завітали представники міської влади, Головного управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області та бізнесових структур, адже проведення таких спільних організаційних заходів з професіоналами-практиками є перспективною можливістю з удосконалення інформаційного забезпечення управління діяльністю суб’єктів фінансового та реального секторів економіки, обміну науковими результатами та досвідом їх практичного впровадження. Жваве обговорення викликала доповідь: «Практичне втілення державної політики в сфері підтримки підприємництва в Україні» Керівника Регіонального фонду підтримки підприємництва по Хмельницькій області Бачинської Інни Анатоліївни.
На пленарному засіданні учасники конференції з неприхованою цікавістю слухали та обговорювали доповіді:

h
h
h
h
h
h

На секційних засіданнях продовжилися обговорення проблем формування механізмів, стратегій, моделей та технологій управління економічними системами за умов розвитку інтеграційних процесів за напрямами:
 1. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів.
 2. Математичні методи, моделі та інформаційні технології дослідження економічних систем.
 3. Моделювання прийняття рішень за умов невизначеності та ризику.
 4. Дослідження соціально-демографічних процесів.
 5. Розвиток фінансового ринку: світові та вітчизняні тенденції
 6. Процеси формування стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів підприємництва.
 7. Страховий ринок: сучасні реалії та перспективи розвитку.
 8. Банківська система та її вплив на економіку держави.
 9. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізм її реалізації.
 10. Механізми підвищення конкурентного потенціалу підприємств за умов розвитку інтеграційних процесів
 11. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов поглиблення конкуренції та активізації міжнародного бізнесу.
 12. Сучасні проблеми підготовки фахівців та адаптації освітньої діяльності до вимог європейського освітнього простору.
По завершенню науково-практичної частини конференції, головуючий – професор Григорук П.М. запропонував сформувати наукові та практичні висновки та рекомендації на основі доповідей учасників, які після обговорення лягли в основу резолюції конференції, де було відзначено високий загальний рівень наукових досліджень на сучасному етапі розвитку теорії і практики управління економічними системами за умов інтеграційних процесів за відповідними напрямками її роботи.
Схваливши основні результати наукових доповідей учасників конференції, зібрання відзначило їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, новизну та глибину досліджень.
Науковий доробок учасників конференції опубліковано у науковому виданні «Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика»  та фаховому журналі  «Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки».
Учасники конференції та гості відвідали музеї Хмельницького національного університету. Щиру подяку за цікавий екскурс в історію розвитку науки і техніки на Поділлі та Хмельницького національного університету ми висловлюємо Вишквар Ігорю Михайловичу і Мельнику Петрові Костянтиновичу, які провели конструктивні екскурсії.
Після завершення офіційної частини конференції, дружнє спілкування науковців продовжилося під час насиченої екскурсійної програми теренами Хмельниччини, яка була проведена студентською туристичною агенцією «Подільські мандри» Хмельницького національного університету (керівник Журба І.Є.).
Учасники конференції та гості мали можливість відвідати Державний історико-культурний заповідник «Самчики», що у Старокостянтинівському районі. Надзвичайне враження вони отримали від екскурсії розкішним палацом та гарним парком, який оточує його з усіх боків (Резиденція Чечелів в Самчиках — один з найбільш охайних і доглянутих палацових комплексів на теренах України).

h

Не менш захопливою була і екскурсія у Меджибіж та відвідування Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» — замкового ансамблю ХIV — ХVI століття, створеного у 2001 році на базі комплексу пам’яток фортеці у смт Меджибіж. У відреставрованих залах була можливість: познайомитись із представленою експозицією, що висвітлює теми з історії, етнографії, іконо малярства; у каретному корпусі замку відвідати Музей Голодомору. Хочемо щиро подякувати Западенко Ігорю Валентиновичу за надзвичайно цікаву екскурсійну програму.
Висловлюємо також глибоку вдячність керівникові туристичної агенції д.е.н., професору Журбі Ігорю Євгеновичу за допомогу в організації, особисту участь у проведені екскурсій, а головне за ґрунтовну розповідь та неземну любов до нашого Рідного Краю – Хмельниччини!
Організатори та учасники конференції обмінялися контактами та отримали пропозиції щодо подальшого поглиблення та розширення співпраці у сфері науки та освіти, проведення спільних науково-практичних досліджень тощо.
Гості заходу щиро дякували організаторам за запрошення та організацію роботи конференції та висловлювали побажання і готовність прийняти участь у майбутніх наукових заходах Хмельницького національного університету.
Інформація організаційного комітету конференції

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes