ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика»

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
6-8 жовтня 2016 року колективами кафедр фінансів, банківської справи та страхування та автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету була проведена ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика».
Співорганізаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Академія економічних наук України, ДВНЗ “Університет банківської справи”, Академічне товариство імені М. Балудянського, м. Кошице (Словаччина).
В оргкомітет надійшли матеріали (тези доповідей та фахові статті) від 249 учасників конференції, які представили понад 60 установ, організацій, підприємств, компаній та вищих навчальних закладів України, Польщі, Словаччини, Республіки Бєларусь, зокрема: Академічне товариство імені М. Балудянського (Словаччина, м. Кошице), Природничо-технологічний університет (Польща, м. Бидгошч), Університет економіки і гуманітарних наук (Польща, м. Лодзь), Інститут економіки НАН Бєларусі, Білоруський державний економічний університет (Республіка Бєларусь, м. Мінськ),  Хмельницький національний університет, Академія муніципального управління (м. Київ), Вінницький кооперативний інститут, Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна», Вінницький фінансово-економічний університет, Головне управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (м. Київ), Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» (м. Київ), Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Донецький національний університет, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, Запорізький національний університет, Інститут аграрної економіки (м. Київ), Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України (м. Київ), Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (м. Київ), Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України (м. Київ), Інститут зеленої економіки (м. Київ), Інститут інформаційних та соціальних технологій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний університет технологій та дизайну, Кіровоградський національний технічний університет, Луганський національний аграрний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівський торговельно-економічний університет, Маріупольський морський торговельний порт, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, Моторне (транспортне) страхове бюро України (м. Київ), Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ), Національний авіаційний університет (м. Київ), Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Національний університет «Львівська політехніка», Національний університет «Одеська юридична академія», Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне), Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова, Одеський національний економічний університет, Одеський національний політехнічний університет, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торгово-економічного університету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтавський університет економіки і торгівлі, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк), Тернопільський національний економічний університет, Товариство з обмеженою відповідальністю «СММ» (м. Київ), Ужгородський національний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України ПАТ “ВНЗ “МАУП”, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та інші.
На відкритті конференції було представлено відеозвернення до учасників заходу голови науково-програмного комітету конференції, ректора Хмельницького національного університету, доктора технічних наук, професора, Заслуженого працівника освіти, Відмінника освіти України, член-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Скиби Миколи Єгоровича.

 

Та заступника голови науково-програмного комітету конференції, першого проректора, проректора з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету, доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, член-кореспондента Національної академії наук України Войнаренка Михайла Петровича, які щиро привітали присутніх з початком роботи конференції та побажали плідної праці та цікавих професійних дискусій.
З вітальним словом виступили заступники голови організаційного комітету: завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, Хрущ Ніла Анатоліївна та завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, Григорук Павло Михайлович.
3
Заступники голови організаційного комітету 
д.е.н., проф. Хрущ Н. А. та д.е.н., проф. Григорук П. М.
На програмні заходи конференції, що проводились у м. Кам’янці-Подільському, були запрошені та завітали представники Міської ради, Райдержадміністрації та бізнесових структур, адже проведення таких спільних організаційних заходів з професіоналами-практиками є перспективною можливістю з удосконалення інформаційного забезпечення управління діяльністю суб’єктів фінансового та реального секторів економіки, обміну науковими результатами та досвідом їх практичного впровадження.
4
Начальник відділу економічного розвитку інфраструктури і торгівлі Кам’янець-Подільської райдержадміністрації
Чіпізубова Ольга Миколаївна (вітальне слово),
заступник начальника відділу соціально-економічного розвитку міста Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Кам’янець-Подільської міської ради
 Михайлова І.С.
 та головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку міста Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Кам’янець-Подільської міської ради
Завалецька О.І.
Жваве обговорення та наукові дискусії викликали доповіді представлені на пленарному засіданні: д.е.н., професора Григорука П. М., д.е.н., професора Хрущ Н. А. та к.т.н., доцента Форкун І.В., д.е.н., професора Єгоричевої С.Б. (Полтавський університет економіки і торгівлі), професора Вдовенко Н.М. (Національний університет біоресурсів і природокористування України), д.е.н., доцента Бабенко В.О. (Харківськтй національний університет ім. В.Н. Каразіна), д.е.н., доцента Зось-Кіора М.В. (Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка), к.е.н., доцента Пойда-Носик Н.Н. (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»), к.е.н., доцента Чукурної О.П. (Одеський національний політехнічний університет), к.е.н., доцента Квасницької Р.С. (Хмельницький національний університет), Кримчак Л.А. (Хмельницький національний університет), Лийзьо Н.В. (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).
1
Доповідь д.е.н., проф. Хрущ Н.А., к.т.н., доц. Форкун І.В.
2
Доповідь д.е.н., проф. Григорука П.М.
53
61
На секційних засіданнях продовжилися обговорення проблем формування механізмів, стратегій, моделей та технологій управління економічними системами за умов розвитку інтеграційних процесів за напрямами:
 • розвиток фінансового ринку: світові та вітчизняні тенденції;
 • процеси формування стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів підприємництва;
 • страховий ринок: сучасні реалії та перспективи розвитку;
 • банківська система та її вплив на економіку держави;
 • бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізм її реалізації;
 • економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів;
 • моделювання прийняття рішень за умов невизначеності та ризику;
 • моделі оцінки і аналізу  соціально-економічного розвитку регіонів;
 • інтелектуальні інформаційні системи і технології в економіці;
 • сучасні проблеми модернізації підготовки фахівців та адаптації освітньої діяльності до вимог європейського освітнього простору;
 • актуальні питання розвитку економіки держав у міжнародному співтоваристві.
7
По завершенню науково-практичної частини конференції було сформовано наукові та практичні висновки та рекомендації на основі доповідей учасників, які після обговорення склали основу резолюції конференції, де було відзначено високий загальний рівень наукових досліджень на сучасному етапі розвитку теорії і практики управління економічними системами за умов інтеграційних процесів за відповідними напрямками роботи.
Схваливши основні результати наукових доповідей учасників конференції, зібрання відзначило їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, новизну та глибину досліджень.
8
Фото учасників конференції на пам’ять
Науковий доробок учасників конференції опубліковано у науковому виданні «Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика»  та фаховому журналі  «Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економічні науки».
Після завершення офіційної частини конференції дружнє спілкування науковців продовжилося під час насиченої екскурсійної програми старовинним та чаруючим містом Кам’янець-Подільський, де протягом цих днів проходили Кубок України з повітроплавання та “Октоберфест”.
9
10
Організатори та учасники конференції обмінялися контактами та отримали пропозиції щодо подальшого поглиблення та розширення співпраці у сфері науки та освіти, проведення спільних науково-практичних досліджень тощо.
Гості заходу щиро дякували організаторам за запрошення та організацію роботи конференції та висловлювали побажання і готовність прийняти участь у майбутніх наукових заходах.
Інформація організаційного комітету конференції
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes