Михайловська Ірина Михайлівна

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Михайловська Ірина Михайлівна - кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри,завідувач

Кандидат економічних наук,

Професор кафедри фінансів та

банківської справи

Хмельницького національного університету

Освіта

— у 1973 році – закінчила навчання в Київському торгово-економічному інституті, отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Економіка торгівлі" та здобула кваліфікацію економіста.
— у 1981 році  – захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічні питання скорочення затрат часу покупців в універмагах»
 

Етапи професійного становлення:

 —    1981 — 1984 р.р. – старший викладач кафедри організації і техніки торгівлі Київського торгово-економічного інституту
—    1984 – 1999 р.р. – доцент кафедри організації та нормування праці Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування
—    1999 – 2005 р.р. – доцент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
—    2005 – 2013 р.р. – завідувач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
—    з 2013 р. – професор кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
 

Науковий ступінь, вчені звання:

— Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.05, економіка, організація управління та планування народного господарства (торгівля)
— Доцент кафедри фінансів та банківської справи 

Нагороди:

—    Почесна грамота міністерства освіти і науки України – наказ МОН №290-К від 13.05.2009 р.
—    Грамота управління освіти Хмельницької міської ради – 2010 р.
—    Почесна грамота Хмельницької міської ради та виконавчого комітету – 2013 р.
—    Почесні грамоти Хмельницького національного університету – 2009, 2010, 2011, 2013 р.р.


Викладання дисциплін:

— Страховий менеджмент.
— Страхові послуги.
— Страхування.

Сфера наукових інтересів:

— Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації.
— Особливості розвитку і удосконалення страхового менеджменту в Україні.

Науково-методичні праці:

Навчальні посібники:
1. Михайловська І.М., Олійник А.В. Банківські операції. Кредитно-модульний курс: навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 646с.
2. Михайловська І.М, Галімов А.В, Бастричев В.С. Страхування: кредитно-модульний курс : навч. посібник. – Хмельницький : ХНУ, 2010р. – 286с.
3. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит практикум: навч. посібник – Львів: Новий Світ-2000», 2008.- 312с.
4. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: навчальний посібник. — Львів: «Новий Світ-2000», 2006.- 432с.
5. Маркетинг: підручник / Руделіус В., Азарян О.М., Виноградов О.А., Михайловська І.М. – К.: навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. — 422с.
 
Монографії:
1. Михайловська І.М. Економічна безпека підприємства в конкурентному середовищі: монографія / за наук. ред. проф. Войнаренка М.П. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 382с.
2. Управління недержавною підсистемою інфраструктури фінансового ринку для забезпечення соціально-економічного розвитку країни: колективна монографія за науковою редакцією к.е.н., доц. Михайловської І.М. – Хмельницький, ХНУ, 2013
3. Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі : колективна монографія за науковою редакцією к.е.н., доц. Ларіонової К.Л. – Хмельницький, ХНУ, 2013
4.  Сучасні підходи, методи та моделі в управлінні фінансами: економічний та соціальний аспекти: колективна монографія за науковою редакцією д.е.н., проф. Барановського О.А. , к.е.н., доц. Михайловської І.М. – Хмельницький, ХНУ, 2010. – 500 с. 
Опублікуковано більше 80 наукових статтей, серед яких:
1.    Михайловська І.М., Хмарук А.А. Комплексне страхування торгівельних підприємств як ефективний метод захисту від наслідків ризикових подій. — Вісник ХНУ №2,Т.1.-2009.-с.50-52
2.  Михайловська І.М.,Безвух С.В. Захист вкладів суб’єктів господарювання як перспективна складова розвитку системи гарантування вкладів в Україні. — Збірник наукових праць Інституту регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2009 – Вип.2 (76). – С.323-331
3.  Михайловська І.М. Страхування як інструмент управління ризиками транспортних підприємств. — Матеріали Міжнародної науково-практична конференція «Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік» Ірпінь Національний університет ДПС України  2009 р. – С.427-430
4.  Михайловська І.М., Сорочинська Н.А. Інтеграція банків та страхових компаній як дієва модель співробітництва. — Вісник ХНУ 2010, №1, т.1
5.  Михайловська І.М., Антонюк П.П. Організаційні підходи фінансування соціального захисту населення. — Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України». — №1.- 2010. – Режим доступу:http//www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/2010_1/zmist.html
6.  Михайловська І.М., Алексейчук С.О. Теоретичні основи визначення поняття «контролінг» та його значення в страховому бізнесі. — Вісник ХНУ №6 2010, Т.4 – С.237-240
7.  Михайловська І.М., Квасницька К.І. Теоретичні засади управління підприємницькими ризиками в сучасних умовах господарювання. — Вісник ХНУ №5 Т.4, 2010. – С.279-282
8. Михайловська І.М., Мантур-Чубата О.С. Легка промисловість України: реалії та перспективи. — Вісник ХНУ,№3, 2011, т.2, с.98-102
9.  Михайловська І.М., Антонюк П.П. Тенденції капіталізації установ фінансового ринку України для забезпечення його конкурентоспроможності. — «Регіональна бізнес – економіка и управління», №12, 2011, с.110-115
10.  Михайловська І.М., Ткач К.І. Впровадження пакетних програм страхування для суб’єктів господарювання. — Збірник наукових праць студентів кафедри фінансів та банківської справи, с.100-105

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes