Кошонько Олена Василівна

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Кошонько Олена Василівна - кандидат економічних наук, старший викладач

Кандидат економічних наук,

Доцент кафедри фінансів та

банківської справи

Хмельницького національного університету

Освіта

— 2001 — 2005 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: " Економіка підприємства ", кваліфікація: економіст, рівень: бакалавр
— 2005 — 2006 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: " Економіка підприємства ", кваліфікація: економіст, рівень: магістр
— 2006-2009 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету.
— у 2010 році захистила дисертацію за спеціальністю  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема: «Маркетингова система управління якістю на машинобудівних підприємствах»

Етапи професійного становлення:

— 2010 – 2012 рр. – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
— 2012 – 2013 рр. – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету
— з 2013 р. – доцент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету 

Науковий ступінь, вчені звання:

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).


Викладання дисциплін:

— Університетська освіта.
— Гроші та кредит.
— Фінансовий менеджмент в банку.
— Фінанси.

Сфера наукових інтересів:

— Маркетингові аспекти управління якістю.
— Державне фінансування соціального захисту та соціального забезпечення населення.
— Перспективи розвитку вітчизняного ринку споживчого кредитування.
— Напрями підвищення фінансової результативності діяльності підприємства в ринкових умовах.
— Ефективність функціонування соціальної політики в системі підвищення якості життя населення України

Науково-методичні праці:

Опублікувано більше 50 наукових праць, у тому числі 5 наукових монографій , 1 посібник з грифом МОН України . 

Навчальні посібники:
1.    Іжевський П.Г. Кошонько О.В. Фінанси: Навчальний посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2013.– 373 с.
 
Методичні видання: 
1.      Виробнича практика за фахом: методичні вказівки для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит" / І.М. Михайловська, К.Л. Ларіонова, Р.С. Квасницька, І.В. Форкун, А.В. Олійник, О.А. Фрадинський, О.В. Кошонько. — Хмельницький : ХНУ, 2011. — 31 с.
2.     Гроші і кредит. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей / Л. Г. Гулько, О. В. Кошонько, Л. А. Приступа, А. Ю. Стопчак – Хмельницький: ХНУ, 2012. – 79 c.
3.     Інформаційні системи і технології у фінансах. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності „Фінанси і кредит” / А.В.Олійник, О.В.Кошонько. — Хмельницький: ХНУ, 2013. — 109 с. 
Монографії:
1.Кошонько О.В. Особливості маркетингової системи управління якістю на машинобудівному підприємстві. / Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний та соціальний аспекти/ За ред. О.І. Барановського, І.М. Михайловської. — Хм.: ХНУ, 2010. — 500 с.
2. Кошонько О.В. Управління якістю на машинобудівному підприємстві / Тенденції та оцінка чинників підвищення ефективності функціонування підприємств машинобудування / за ред. проф. В.М.Нижника, доц. М.В.Ніколайчука. — Хмельницький: ХНУ, 2010. — 398с.
3. Кошонько О.В. Формування та організація системи якості на підприємстві / Управління підприємством : організаційно-економічний аспект: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Нижника, канд. екон. наук, доц. М.В. Ніколайчука. — Хмельницький : ХНУ, 2010. — 389 с.
4. Кошонько О.В. Формування механізму управління якістю на промисловому підприємстві / Формування структури механізмів ефективного управління конкурентним потенціалом промислових підприємств: монографія / за наук. ред. д-ра. екон. наук, проф. В.М. Нижника, канд. екон. наук, доц. М.В. Ніколайчука. — Хмельницький: ХНУ, 2012. — 263 с.
5. Кошонько О.В. Особливості іноваційного розвитку промислових підприємств України в умовах трансформації ринкової економіки / Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі / за ред. канд. екон. наук, доц. К.Л. Ларіонової. — Кам'янець-Подільський: ПП "Медобори-2006"., 2013. — 496 с.
 
Публікації у фахових виданнях:
1.       Кошонько О.В. Формування досконалого трудового потенціалу підприємства як ефективний засіб використання людських ресурсів / О. В. Кошонько // Вісник ХНУ. Економічні науки Т.4, № 2, 2013. – С. 204-207. — (обсяг 0,56 друк. арк.).
2.       Кошонько О.В. Сучасний стан та тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні / О. В. Кошонько // Вісник ХНУ. Економічні науки, Т.1, №2, 2012 — С.139-144. — – (обсяг 0,52 друк. арк.).
3.       Кошонько О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку небанківських фінансво-кредитних установ на ринку фінансових послуг України. — Вісник ХНУ. Економічні науки, Т.2, №6, 2012 — С.108-113. — – (обсяг 0,71 друк. арк.).
4.       Кошонько О. В. Проблеми оцінки та сертифікації систем управління якістю промислових підприємств / О. В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 18–23. – (обсяг 0,56 друк. арк.).
5.       Кошонько О. В. Структура автоматизованої маркетингової системи управління якістю на підприємстві / О. В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – Т. 2, № 6. – С. 153–156. – (обсяг 0,37 друк. арк.).
6.       Кошонько О. В. Вплив національної системи стандартизації та сертифікації на підвищення якості продукції машинобудівних підприємств / О. В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – Т. 2, № 5. – С. 17–20. – (обсяг 0,45 друк. арк.).
7.       Кошонько О. В. Проблеми конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародному ринку / О. В. Кошонько // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – Ч. 2, № 3 (30). – С. 343–346. – (обсяг 0,44 друк. арк.).
8.       Кошонько О. В. Процеси формування якості продукції в системі підвищення конкурентноздатності підприємства / О. В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – Т. 1, № 6. – С. 288–292. – (обсяг 0,26 друк. арк.).
9.       Кошонько О. В. Стратегічне управління промисловими підприємствами в системі регіоналізації та глобальних процесів / О. В. Кошонько // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Вип. 12. Економічні науки. – Сімферополь : НІЦ КІПУ. – 2008. – С. 134–137. – (обсяг 0,35 друк. арк.).
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes