Кудельський Віталій Едуардович

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Кудельський Віталій Едуардович - асистент

Кандидат економічних наук,

страший викладч кафедри фінансів та банківської справи

Хмельницького національного університету

Освіта

— 2000 — 2005 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: "Облік і аудит", кваліфікація: бухгалтер, рівень: бакалавр
— 2004 — 2005 рр. – навчання в Хмельницькому національному університеті, спеціальність: "Облік і аудит", кваліфікація: Бухгалтерський облік, економічний аналіз та аудит: магістр
— 2005-2008 рр. – навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету. Тема дисертації: «Організаційно-економічні засади підвищення економічної ефективності підприємств регіональн­ого молокопродуктового підкомплексу» 

Етапи професійного становлення:

— з 2009 – асистент кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету

Викладання дисциплін:

— Страхування.
— Страхові послуги.
— Система фінансового моніторингу
— Фінанси
— Навчаль практика: основи інформаційних технологій.

Сфера наукових інтересів:

— Методичний інструментарій розвитку економічних відносин товаровиробників 
— Теоретичні, методичні та прикладні аспекти підвищення економічної ефективності виробництва.
— Управління видами виробничих ресурсів підприємств
— Теоретико–концептуальні підходи до поняття «економічна ефективність» підприємства : характеристика, види
— Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ефективністю виробництва 

Науково-методичні праці: 

Опубліковано 20 наукових праць, у тому числі одна наукова монографія і стаття опублікована за кордоном

У монографіях​:

1.    Кудельський В.Е. Економічні засади виробництва сільськогосподарської продукції підприємствами аграрного сектору : монографія / За редакцією к.е.н. Ларіонової К.Л. Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі – Кам’янець-Подільський, 2013. – С.133-161.

У фахових наукових виданнях:

2.    Кудельський В.Е. Класифікація запасів підприємств молокопереробної промисловості /В.Е.Кудельський // Вісник ХНУ. – 2007. – № 6. Т.2, С. 186-191.
3.    Кудельський В.Е. Передумови організації обліку запасів на молокопереробних підприємствах / В.Е.Кудельський // Вісник ХНУ. – 2008. – № 6. Т.1, С. 268-272.
4.    Кудельський В.Е. Справедлива вартість молочних запасів та її застосування в обліку /В.Е.Кудельський // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. – 2008. – Випуск 4 (13), С. 339-346.
5.    Кудельський В.Е. Методика проведення внутрішнього аудиту запасів молокопереробних підприємств / В.Е.Кудельський // Вісник ХНУ. – 2009. – № 2. Т.1, С. 43-47.
6.    Кудельський В. Е. Облік переоцінки молочних запасів /В.Е.Кудельський // Вісник ХНУ. — 2010 р.- №1 Т.1 С. 82-85.
7.    Кудельський В.Е. Ефективність державної підтримки сільськогосподарських підприємств — виробників молока /В.Е.Кудельський // Вісник ХНУ, Т.2 (№2), 2012 — С 291-295.
8.    Кудельський В.Е. Виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах Хмельницької області : сучасний стан та проблеми їх вирішення /В.Е.Кудельський// Вісник ХНУ, Т. 2(№5), 2012. — 235-240.
9. Кудельський В.Е. Організаційно-економічні засади виробництва молока в агропідприємствах Хмельниччини / В.Е.Кудельський // Вісник аграрної науки, червень 2012 — С.80-82.
10. Кудельський В.Е. Організаційно-економічні засади формування сировинної зони для молокопереробних підприємств Хмельницької області / В.Е.Кудельський // Економіка і управління АПК, 9 (97), 2012 — С. 98-102.
11.    Кудельський В.Е. Племінна справа як резерв підвищення економічної ефективності виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами/ В.Е.Кудельський // Вісник ХНУ, Т.6, 2012 — С.118-121.
12.    Кудельський В.Е. Методичні засади визначення ефективності взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі України / В.Е.Кудельський // Вісник аграрної науки, березень 2013 — С.78-80.

В інших наукових виданнях:

13.    Кудельський В.Е. Особливості організації аудиту заготівлі молочної сировини молокопереробними підприємствами / В.Е.Кудельський // тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємства» (14-15 грудня) Харків – 2007р. Ч.2 С.165-167.
14.    Кудельський В.Е. Перспективи запровадження інноваційного розвитку молокопереробної промисловості України / В.Е.Кудельський // Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (11-12 грудня) Донецьк – 2007р. Ч.5 С.86-88.
15.    Кудельський В.Е. Особливості формування первісної вартості молочної сировини на молокопереробних підприємствах / В.Е.Кудельський // тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Простір і час сучасної науки» (24-26 квітня) Київ – 2008р. Ч.1 С.69-71.
16.    Кудельський В.Е. Особливості організації обліку запасів на молокопереробних підприємства / В.Е.Кудельський // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави» (29-30 жовтня) Дніпропетровськ – 2008р. Т.6 С.15-18.
17.    Кудельський В.Е. «Проблеми функціонування ринку молока в Хмельницькій області» / В.Е.Кудельський // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та пріоритетні напрямки підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіону» (20-21 жовтня) Хмельницький — 2011р.Т.1 С.87-91.
18. Кудельський В.Е. Економічні засади підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах / В.Е.Кудельський // тези доповідей Державної науково-практичної конференції «Аграрна наука – виробництву»: проблеми економічного розвитку АПК, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Т.1, 2012 — С.38-39.

В інших наукових виданнях зарубіжних країн:

19. Кудельский В.Э. Проблемы развития молочного скотоводства Хмельницкой области / В.Э.Кудельский // Международный центр науки и образование, Москва, 2013, Ч1. С.-177-184.
20. Кудельский В.Э. Организационно-экономические проблемы сбыта молока сельскохозяйствениых предприятий Украины / В.Э.Кудельский // Экономика и предпринимательствол, №9(38)2013. С.-154-161.
 
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes