Студентська наукова робота

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

Науково-дослідна робота студентів вже довгий час є складовою і невід’ємною частиною учбового процесу кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету. Студенти напряму підготовки «Фінанси і кредит» постійно беруть участь у різноманітних формах науково-дослідної роботи і досягають вагомих результатів.

Збільшення часу на самостійну роботу студентів і впровадження елементів науково-дослідницької роботи у навчальний процес (підготовка рефератів і доповідей, виконання курсових робіт, індивідуальних домашніх завдань) не тільки активізували їх наукові інтереси, але й сприяли формуванню професійних навичок, які закріплюються у ході проходження практик, самостійної роботи в різноманітних установах.

На кафедрі фінансів та банківської справи склались певні традиції студентської наукової роботи, яка здійснюється за наступними напрямами:

– науково-дослідна робота, яка включена до навчального процесу;

– участь у роботі наукових гуртків;

– участь у наукових конференціях, конкурсах;

– публікація результатів досліджень у наукових виданнях.

Науково-дослідна робота, включена до навчального процесу – полягає у виконанні студентами науково-дослідної роботи з актуальних та проблемних питань становлення і функціонування державних фінансів, банківської справи, страхування, оподаткування, фінансів підприємств в Україні.

Найбільш масовою і розповсюдженою формою науково-дослідної роботи є студентські наукові гуртки.Це перший етап, початкова форма оволодіння майбутніми фахівцями-фінансистами навичками наукового дослідження. Робота у гуртках забезпечує необхідне поєднання масових форм роботи (бесіди, диспути, тематичні вечори, обговорення доповідей тощо) з обов’язковим дослідженням кожним студентом індивідуальної теми. Робота у науковому гуртку має творчий характер і виховує у студента якості дослідника, збагачує і закріплює знання й уміння студентів, готує їх до розв’язання завдань, які мають практичне значення для майбутнього працевлаштування.

На даний час створені і ефективно працюють на кафедрі фінансів та банківської справи окремі наукові гуртки по наступних проблемах:

­  процеси формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів підприємництва;

­  концептуальні засади розвитку страхового ринку в сучасних умовах;

­  грошово-кредитна політика та її вплив на макроекономічні процеси;

­  бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації;

­   проблеми та пріоритетні напрямки розвитку банківського бізнесу в Україні;

­  вдосконалення системи оподаткування в контексті європейської інтеграції.

Протягом останніх 3 років (2011-2013 рр.) студенти під керівництвом викладачів кафедри фінансів та банківської справи приймали участь:

1) у 88 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, зокрема:

– XXI Міжнародній науково-практичній конференції «Механізми економічного зростання і конкурентоспроможності національного господарства», м. Київ;

– XXІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки», м. Львів;

– ХХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Роль фінансово-кредитного механізму у розвитку економіки країни», м. Львів;

– IV Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки», м. Судак;

– Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна практика економічного розвитку країни», м. Сімферополь;

– Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми сучасної економіки», м. Донецьк;

– Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в Україні», м. Київ;

– Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти», м. Київ;

– Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів країн СНД», м. Дніпропетровськ;

– Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна економічна наука: теорія та практика», м. Одеса;

– Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи», м. Ялта;

– Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Проблеми управління соціально–економічним розвитком України», м. Харків;

– Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції «Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки», м. Івано-Франківськ;

— та ін.

2) у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, зокрема:

– Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком «Фінанси, грошовий обіг і кредит», Національний університет Державної податкової служби України, м. Ірпінь;

– Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів зі спеціальності «Банківська справа», Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ;

– Всеукраїнському конкурсі магістерських та дипломних робіт зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)»,  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Туган-Барановського, м. Донецьк;

3) у Всеукраїнських та міжрегіональних студентських олімпіадах з напрямів «Банківська справа», «Державні фінанси», «Страхування», «Податкова система», «Фінанси».

За результатами участі студентів кафедри фінансів та банківської справи в різноманітних конкурсах призові місця здобули :

­  Федонюк О. – 3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком «Фінанси, грошовий обіг і кредит», м. Тернопіль (науковий керівник –Фрадинський О. А.);

­  Яремчук О. – 3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Банківська справа», м. Харків (науковий керівник – Ларіонова К. Л.);

­  Пасічник Л. – 2 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит», м. Тернопіль (науковий керівник –Фрадинський О. А.);

­  Кордонець І. – 3 місце на Всеукраїнському Конкурсі молодих вчених, спеціалістів та студентів Інституту стратегічних оцінок під егідою Президентського фонду Л. Кучми (науковий керівник –Квасницька Р. С.).

Студенти кафедри фінансів і банківської справи займали призові місця на всеукраїнських та міжрегіональних олімпіадах. Серед них:

­   Сойко В. – спеціальний диплом за оригінальне рішення складного завдання у 2-му турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа», Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, м. Львів,4-7 квітня 2010 р.;

­   Дунець В. – ІІІ місце в ІІ етапі IV Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Страхування», Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, 5-7 квітня 2011р.;

­   Долобанько В. – І місце на Міжрегіональній студентській олімпіаді з напряму «Державні фінанси», Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, 8-10 грудня 2011р.;

­   Ординська А. – ІІІ місце, Міжрегіональна студентська олімпіаді з напряму «Державні фінанси», Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, березень2012р.;

­   Возна С. – І місце на Міжрегіональній студентській олімпіаді з напряму «Державні фінанси», Хмельницький національний університет, м. Хмельницький,18-20 квітня 2013р.;

­   Дунець В. – диплом ІІІ ступеня за участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Фінанси і кредит», Київський національний економічний університет, м. Київ, 23-25 квітня 2013р.

 

На базі кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету щорічно проводяться І етапи Всеукраїнських студентських олімпіадз дисциплін:

– «Страхування»;

– «Банківська справа»;

– «Податкова система»;

– «Фінанси».

Участь в олімпіадах приймають близько 50 студентів 3, 4, 5 курсів напряму підготовки «Фінанси і кредит». Олімпіади проходять у 3 етапи:

– І-й етап – бліц-турнір;

– ІІ-й етап – комп’ютерне тестування;

– ІІІ-й етап – теоретичний.

За результатами проведених олімпіад, журі рекомендує для участі у ІІ турі Всеукраїнських студентських олімпіад студентів, які зайняли І та ІІ місця за відповідними напрямами.

Nagorod

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013/2014 навчальному році» № 1820, від 23.12.2013 р. затверджено на базі кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету провести ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади занапрямом «Державні фінанси», 7-10 квітня 2014 р.

Студенти напряму підготовки «Фінанси і кредит» є авторами чисельних наукових публікацій. За результати наукових досліджень студентами кафедри фінансів і банківської справи за 2011-2013 рр. опубліковано481 статтю та тезидоповідей у наукових збірниках вищих навчальних закладів України.

Кафедроюфінансів та банківської справи налагоджено щорічний випуск Збірнику наукових праць молодих вчених та студентів «Фінансові аспекти розвитку економіки України : теорія, методологія, практика».

 

 

 

Найбільш активними студентами-науковцями кафедри фінансів та банківської справи заостанні роки є: Возна С. (11 публікацій),Нікітюк А. (10 публікацій), Власюк Т. ( 6 публікацій), Марчишин І. (6 публікацій), Бурковська Н. (6 публікацій), Лісова А. (6 публікацій), Чудо О. (6 публікацій),Андрушко Д. (5 публікацій), Андрушко К. (5 публікації) та ін.

Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України «Про План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів» № 1/11-205, від 14.01.2014 р. кафедрою фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету започатковано щорічну Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Фінансові аспекти розвитку економіку України: теорія, методологія, практика», 20 листопада 2014 р.

Значну увагу викладачами кафедри фінансів та банківської справи приділено етичному та моральному вихованню студентів. Задля цього кураторами проводиться настановчі бесіди  щодо дрес-коду студента під час навчання в університеті, правил поведінки в науковому середовищі, правила спілкування з колегами, вимог стосовно заборони паління на території університету, прав та обов’язків студентів з приводу атестаційних, залікової та екзаменаційної сесій.

Викладачі та студенти кафедри фінансів та банківської справи є організаторами та приймають активну участь в ряді заходів Хмельницького національного університету, зокрема у:

– щорічному урочистому ритуалі посвяти абітурієнтів у студенти Хмельницького національного університету;

vypusk

– святковій театралізованій ході «Хмельницький – місто творчих людей» присвяченій святкуванню Дня народження міста Хмельницького;

DenKhm

 конкурсах, презентаціях напряму підготовки «Фінанси і кредит»;

Nagorod1

– щорічній Універсіаді Хмельницького національного Університету;

Sport

– святкуванні дня студента;

Nagorod2

– та інших заходах.

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes