Наукова робота викладачів

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
000Економіка та управління підприємством: сучасні підходи та моделі / за ред. канд екон. наук, доц. К.Л. Ларіонової. – Кам`янець-Подільський: ПП «Медобори-2006»., 2013. – 496 с.
Колективна монографія викладачів та аспірантів кафедри фінансів і банківської справи об’єднує найбільш вагомі результати наукових досліджень авторів за останні роки. Вона складається із чотирьох розділів, кожен з яких присвячений окремому напрямку наукових досліджень в галузі економіки та управління підприємствами в сучасних умовах.
Монографія буде корисна для науковців, аспірантів, фахівців-практиків вітчизняних підприємств, студентів всіх економічних спеціальностей.  
Далі


1_INTERDISCIPLINARY INTEGRATION OF SCIENCE IN TECHNOLOGY, EDUCATION AND ECONOMY : Monograph / edited by Shalapko J. and Żółtowski B. — 2013. — 646 p.
Department of Mechanical Engineering and Computer graphic, Khmelnytsky National University, Ukraine  — B. Żółtowski
Faculty of Mechanical Engineering, University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz, Poland
Interdisciplinary Integration of Science in Technology, Education and Economy. 
Далі

0007Корпоративне управління в Україні: процеси формування та розвитку: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Н. А. Хрущ. – К.: Кафедра, 2012. – 300 с.
У монографії проведено комплексне дослідження процесів формування та розвитку корпоративного управління в сучасному динамічному середовищі. Подальшого розвитку дістали основи корпоративного управління. Удосконалено теоретико-методичні підходи щодо створення та оцінювання складових механізмів корпоративного управління підприємствами. Значна увага приділена розвитку складових стратегій управління інноваційно-інвестиційною діяльністю в системі корпоративного управління різних суб’єктів господарювання. Запропоновано нове рішення наукового завдання щодо формування та реалізації фінансових складових корпоративного управління підприємствами.
Для наукових працівників, фахівців у сфері корпоративного управління підприємствами, аспірантів, студентів економічних спеціальностей ВНЗ.  
Далі


0006Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації та корпоратизації (галузевий аспект): колективна монографія / під заг.ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – 254 с. Ваганова Л.В., Хрущ Н.А. Оцінка ринкової безпеки машинобудівних підприємств в процесі корпоратизації промисловості (п. 5.4, с. 222-235).
Розглянуто методологію та досліджено практику кластеризації виробничої та сільськогосподарської інфраструктури регіонів України, висвітлено досвід кластеризації підприємств туристичної, житлово-господарської та торгівельної сфери, розглянуто вплив корпоративного сектору економіки на розвиток регіонів України.
Авторами колективної монографії пропонується оригінальне бачення вирішення проблем кластеризації та корпоратизації регіонів України.
Колективна монографія розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, політиків, державних службовців, причетних до розробки та впровадження регіональної політики, студентів та викладачів та усіх тих, хто цікавиться регіональною економікою.  
Далі


0005Маркетингові технології  в умовах інноваційного розвитку економіки [монографія / за ред. С.В. Ковальчук]. – Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2», 2011. – 322 с. Хрущ Н.А. Маркетингові стратегії в сфері телекомунікацій (п.1.7 с. 53-58).
У монографії визначено та узагальнено теоретичні основи та сформовані практичні рекомендації щодо застосування маркетингових технологій в умовах інноваційного розвитку економіки за такими напрямами: стратегічна парадигма інноваційного маркетингу, актуальні проблеми застосування теорії і практики маркетингу, теорія і практика маркетингу у торгівлі та ресторанному господарстві, маркетингові дослідження інноваційного середовища, інноваційні технології у банківському й страховому маркетингу та логістиці, міжнародний маркетинг в умовах глобалізації економіки, маркетинг-менеджмент: концептуальні підходи і перспективи розвитку, маркетингова освіта: тенденції становлення та перспективи розвитку, загальні економічні тенденції інноваційного розвитку економіки в умовах інтеграції в міжнародний економічний простір.  
Далі


 

0004Хрущ Н.А. Конкурентні стратегії: процеси створення та реалізації: монографія / Н. А. Хрущ, М. В. Желіховська / за наук. ред. д. е. н., проф. Н. А. Хрущ. — К.: Освіта України, 2010. — 316 с.
У монографії проведено комплексне дослідження процесів створення та реалізації конкурентних стратегій підприємств в сучасному динамічно¬му середовищі. Обґрунтовано теоретичні та методичні підходи до ство¬рення складових механізмів конкурентних стратегій підприємств галузі зв’язку України та розроблено практичні рекомендації. Особливу увагу приділено формуванню комплексу науково-методичного забезпечення конкурентних стратегій підприємств галузі зв’язку України. Наголошено на формуванні складових механізмів конкурентних стратегій та виборі стратегічних альтернатив розвитку підприємств у сфері телекомунікацій.
Для наукових працівників, фахівців в сфері стратегічного управління підприємствами, аспірантів, студентів економічних спеціальностей ВНЗ.  
Далі
 

0003
Хрущ Н.А. Сучасні стратегії та технології корпоративного управління / О.С. Редькін, В. Реген, Н.А. Хрущ; Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. — Одеса: «Евен», 2004.-216 с.
В 
монографії досліджуються сучасні концепції корпоративного управління та засади побудови стратегії розвитку підприємства. Особлива увага приділяється оцінці існуючих технологій та процесів управління. В роботі проведено аналіз фінансових складових корпоративного управління підприємством галузі зв’язку. Розглянуто процеси глобалізації та їх вплив на розвиток систем управління.
Для наукових працівників, фахівців в сфері стратегічного управління та інвестування, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.   Далі


0002
Хрущ Н.А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології. — Хмельницький: ХНУ, 2004. — 309 с.
По
даються дослідження сучасних стратегій та технологій інвестиційної діяльності в Україні. 
В роботі проведено аналіз стану та особливостей інвестиційного та приватизаційного процесів на ринку телекомунікацій, а також запропоновано шляхи розвитку галузі зв’язку в умовах створення сучасних інформаційних технологій та систем управління.
Для наукових працівників, спеціалістів у сфері інвестування та телекомунікацій, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
   Далі

0001Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / За ред. проф. М.П. Войнаренка – Київ: Наукова думка, 2002. – 718 с. Хрущ Н.А. (Р.5.2. С. 471 – 512; Р. 5.3. С. 512 – 527).
У колективній науковій монографії досліджуються актуальні питання еволюційної трансформації облікової системи України за умов переходу останньої до ринкових засад господарювання і наближення вітчизняних систем обліку до міжнародних стандартів. Розглядаються теоретико-методологічні та організаційно-процедурні аспекти перебудови систем бухгалтерського (фінансового й управлінського) обліку і проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення процесів прийняття управлінських рішень конкретними суб’єктами господарювання. Досліджуються особливості впровадження нових систем бухгалтерського обліку в банках та бюджетних установах, а також характерні особливості облікових систем деяких зарубіжних країн.
Монографія розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів та фахівців різних галузей економіки.   Далі

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes