Звіт ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси»

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

   13-15 квітня 2016 року на базі кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 27.11.2015 року № 1247 було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси».
   Відкриваючи урочисте засідання олімпіади ректор Хмельницького національного університету, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент національної академії педагогічних наук України – Скиба Микола Єгорович, привітав від усього колективу викладачів та студентів учасників олімпіади та шановних гостей. Акцентуючи увагу на тому, що участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади – це вже перемога, побажав учасникам подальших успіхів та перемог.

1

   ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси» проводиться на базі кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету за підтримки та багаторічної співпраці з Головним управлінням Державної казначейської служби України у Хмельницькій області.
   Заступник начальника Головного управлінням Державної казначейської служби України у Хмельницькій області Тринос Катерина Степанівна, вітаючи учасників олімпіади відзначила, що з огляду на зміни законодавства значно розширюються можливості та зростають перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів на державну службу.

2
   В олімпіаді прийняли участь студенти – переможці І етапу відповідної олімпіади з 35 вищих навчальних закладів 16 областей України.

3

64 зареєстровані учасники олімпіади представляли:

Буковинський державний фінансово-економічний університет;
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету;
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»;
Донецький національний університет (м.Вінниця);
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг);
Запорізький національний університет;
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Київський національний торговельно-економічний університет;
Луцький національний технічний університет;
Львівська комерційна академія;
Львівський національний аграрний університет;
Національна академія статистики, обліку та аудиту;
Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
Національний університет «Львівська політехніка»;
Національний університет «Острозька академія»;
Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Національний університет харчових технологій;
Одеський національний економічний університет;
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету;
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»;
Сумський державний університет;
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
Таврійський державний агротехнологічний університет;
Тернопільський національний економічний університет;
Українська академія банківської справи;
Університет державної фіскальної служби України;
Університет митної справи та фінансів;
Харківський національний університет будівництва та архітектури;
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут;
Хмельницький національнийуніверситет;
Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»;
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

5    6

8    9

   Проведення програмних заходів олімпіади відбувалось за участі голови організаційного комітету, голови та членів журі, апеляційної і мандатної комісій, у складі яких працювали висококваліфіковані спеціалісти, професори та доценти, запрошені практики з різних регіонів України.
   Голова оргкомітету олімпіади – Войнаренко Михайло Петрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, перший проректор Хмельницького національного університету.

02222

   Заступник голови організаційного комітету – Хрущ Ніла Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету.

11

Склад журі
Голова журі:

1. Хрущ Ніла Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету.

13Члени журі:

2. Варналій Захарій Степанович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
143. Дем’янчук Ольга Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту Національного університету «Острозька академія»;
15
4. Карвацький Максим Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Буковинського державного фінансово-економічного університету;
165. Кізима Тетяна Олексіївна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету;
176. Лисяк Любов Валентинівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів (м. Дніпропетровськ);
187. Олієвська Мирослава Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та фінансів ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (м. Рівне);
198. Солодовнік Олеся Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури;
209. Форкун Ірина Валеріївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету;
2110. Фролов Сергій Михайлович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Української академії банківської справи, м. Суми;

2211. Мельничук Олександр Іванович – начальник Головного управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області.

Склад апеляційної комісії
Голова апеляційної комісії:

1. Гудзь Юрій Федорович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського(м. Кривий Ріг).

23Члени апеляційної комісії:

2. Когут Інна Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь, Запорізька обл.);
243. Олійник Андрій Володимирович – старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету;
254. Першко Лариса Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь);
265. Урікова Оксана Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка».

27

Склад мандатної комісії
Голова мандатної комісії:

1. Козлов Вадим Петрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету (м. Вінниця).
28

Члени мандатної комісії:

2. Антонюк Павло Петрович – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету;
293. Приступа Людмила Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, відповідальний секретар оргкомітету олімпіади.

30

  Завдання ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Державних фінансів» охоплювали питання за наступною тематикою:
— бюджетна система; 
— місцеві фінанси; 
— соціальне страхування; 
— казначейська справа; 
— бюджетнийаменеджмент.

   Згідно програми проведення олімпіади, учасники у І турі прийняли участь у бліц-турнірі.
31   Тур передбачав усну відповідь на коротке запитання щодо термінології, основних положень нормативно-правових актів та актуальних проблем у сфері державних фінансів. Регламентований час на підготовку та відповідь – 3 хвилини.
32   Оцінювання завдань бліц-турніру проводилось членами журі за наступними критеріями:
— правильність та повнота розкриття сутності питання (теоричний та практичний аспект) – максимум 10 балів;
— аргументованість відповіді на запитання та формулювання власної думки – максимум 10 балів;
— якість глосарію – максимум 5 балів.
Максимальна кількість балів за бліц-турнір – 25 балів.

33      34

    ІІ тур олімпіади передбачав проходження тестування в програмній оболонці Moodle.
   Для забезпечення проведення ІІ туру оргкомітетом олімпіади приймались до розгляду задачі підготовлені членами журі олімпіади. Всі запропоновані задачі були розглянуті та включені до банку завдань. Після чого мандатною комісією олімпіади проведено шифрування задач у відповідності до тематичних розділів та проведено процедуру їх випадкової вибірки для введення у електронну систему.

35

  3637

   Комплект завдань, що були запропоновані до виконання у ІІ турі олімпіади містив 25 теоретичних тестових питань та 5 задач.
Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінювалась у 2 бали, правильний розв’язок кожної задачі – у 5 балів.
38
   Максимальна кількість балів за виконання тестових завдань та задач – 50 балів та 25 балів відповідно.

3940

   Максимальна кількість балів учасника за виконання олімпіадних завдань (бліц-турнір та тестування в програмній оболонці Moodle) становила – 100 балів.

   15 квітня в конференц-залі Хмельницького національного університету відбулось урочисте оголошення офіційних підсумків олімпіади та нагородження учасників і призерів.
  З привітальними словами до присутніх звернувся голова оргкомітету олімпіади, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, перший проректор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор – Войнаренко Михайло Петрович.
41   Вітаючи молодих науковців у стінах нашого університету, Михайло Петрович, наголосив на тому, що “ці перші кроки можуть стати початком економічного, професійного і життєвого зростання до наукових вершин, які тільки можна осягнути”.
    Висловлюючи позитивні враження від проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси» декан факультету економіки і управління, кандидат економічних наук, професор – Бондаренко Микола Іванович, висловив впевненість у тому, що отримані та накопичені молодим поколінням знання будуть запорукою гарної кар’єри та достойного представництва нашої держави у світі, а учасники та призери олімпіади стануть лідерами науки.
42    Заступник голови організаційного комітету, голова журі олімпіади, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування – Хрущ Ніла Анатоліївна, подякувала студентам та їх наставникам за участь у олімпіаді, відзначивши високий рівень підготовки та глибокі знання учасників.

43

Згідно отриманих результатів, журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси» прийняло рішення визнати переможцями:

Диплом І ступеня
Куліш Марина Олексіївна
студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (сумарна кількість             балів – 91,73);

45Диплом ІІ ступеня
Футорний Петро Васильович
студент Хмельницького національного університету
(сумарна кількість балів – 90,36);
46Цікал Анастасія Сергіївна
студентка Буковинського державного фінансово-економічного університету
(сумарна кількість балів – 89,36);
47Диплом ІІІ ступеня
Данькова Валентина Андріївна
студентка Хмельницького національного університету
(сумарна кількість балів – 86,18);

48

Федінчук Марія Василівна
студентка Тернопільського національного економічного університету
(сумарна кількість балів – 83,45);
49Добролежа Катерина Миколаївна
студентка Університету митної справи та фінансів
(сумарна кількість балів – 80,45).
50За підсумками проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси»
І ЗАГАЛЬНОКОМАНДНЕ МІСЦЕ
виборола команда
Хмельницького національного університету
(сумарна кількість балів – 176,54 бали).
51ІІ місце
отримала команда
Буковинського державного фінансово-економічного університету
(сумарна кількість балів – 168, 45 балів).

ІІІ місце
посіла команда
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(сумарна кількість балів – 151,64 бали).

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ!

52   Учасники олімпіади, які набрали понад 50 балів – були відзначені грамотами за IV-VI місця та грамотами у номінаціях від організаційного комітету.
53    Програма олімпіади була насичена офіційними заходами та відповідними турами, де студенти демонстрували свої базові знання, набуті навички та вміння, науковий потенціал та фінансове мислення.

   Олімпіада також стала чудовою можливістю для спілкування та налагодження дружніх зв’язків студентів та викладачів з різних ВНЗ України.
54   Кафедрою фінансів, банківської справи та страхування було організовано екскурсії для знайомства з історією та сьогоденням Хмельницького національного університету.

   Учасники та гості олімпіади отримали незабутні враження від екскурсії ботанічним садом та символічного висаджування дерева магнолії, яке буде рости та розвиватись разом з молодою науковою елітою, що визначатиме майбутнє та працюватиме на економічне зростання української держави.

55

56

57

   Організаційний комітет олімпіади висловлює щиру подяку учасникам, науковим керівникам, членам журі та робочих комісій, керівництву вищих навчальних закладів за співпрацю у підготовці та проведенні програмних заходів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Державні фінанси».
Фото- та відеоматеріали олімпіади розміщені: 

Фотогалерея

Відеоматеріали
   Бажаємо усім здоров’я, наснаги, нових творчих здобутків та звершень та науковій ниві!!!

Інформація оргкомітету олімпіади

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Абітуріенту
Free WordPress Themes